Arhiva

Posts Tagged ‘Duminica tuturor Sfintilor’

Duminica Tuturor Sfintilor – Sf. Teofan Zăvorâtul

iunie 9, 2012 Lasă un comentariu

Sf. Teofan Zavoratul:

Duminica I după Rusalii

din “Talcuiri din Sfanta Scriptura pentru fiecare zi din an”
Sfantul Teofan Zavoratul
Editura Sophia

[Evr. 11, 33-40; 12, 1-2; Mt. 10, 32-35, 37-38; 19, 27-30]. Sfanta Biserica savarseste pomenirea sfintilor in toatet zilele anului; dar intrucat sunt si bineplacuti ai lui Dumnezeu care s-au nevoit nestiuti de nimeni, nedescoperiti Bisericii, aceasta, cu telul de a nu-I lasa lipsiti de cinstire, a randuit o zi in care proslaveste pe toti cei ce din veac au bineplacut lui Dumnezeu, ca sa nu ramana nici unul neproslavit de ea.

Biserica a legiuit ca aceasta proslavire sa se faca indata dupa Pogorarea Sfantului Duh fiindca toti sfintii s-au sfintit si se sfintesc prin harul Sfantului Duh.

Harul Sfantului Duh aduce pocainta si iertarea pacatelor, tot el calauzeste in lupta cu patimile si poftele, incununand aceasta nevointa prin curatie si nepatimire.

In acest chip apare o faptura noua, potrivita pentru cerul nou si pamantul nou. Asadar, sa urmam si noi cu ravna sfintilor lui Dumnezeu !

Cum se poate face asta, ne invata Evanghelia de azi : ea cere sa marturisim fara teama credinta in Domnul, sa Il iubim mai presus de orice, sa ridicam crucea lepadarii de sine si a lepadarii din inima de toate.

Asadar, sa punem inceput potrivit celor aratate !

Sursa:http://www.voscreasna.com

Mitropolitul Augustin de Florina – Predică la Duminica I după Rusalii: Să-L mărturisim pe Hristos

iunie 8, 2012 Lasă un comentariu

Mitropolitul Augustin de Florina

Predică la Duminica I după Rusalii

*

Să-L mărturisim pe Hristos

„Oricine va mărturisi întru Mine înaintea oamenilor şi Eu voi mărturisi întru el înaintea Tatălui Meu care este în ceruri…”(Matei 10, 32)

Alte articole folositoare pentru această Duminică:

Sfântul Ioan Gură de Aur – CUVÂNT LA DUMINICA TUTUROR SFINŢILOR

Predica la Duminica I dupa Rusalii, A Tuturor Sfintilor – Pr. Prof. Ioan G. Coman

Sf. Nicolae Velimirovici – Duminica I după Rusalii

Pr. Dr. Dorin Picioruş: Predică la Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinților) [2012]

PREDICĂ LA DUMINICA TUTUROR SFINŢILOR A PS SEBASTIAN AL SLATINEI ŞI ROMANAŢILOR: Sfinţi şi Sfinţenie

Predica la Duminica I dupa Rusalii (a Tuturor Sfintilor) a Pr. David Popescu

Predica Părintelui Cleopa la Duminica I după Rusalii ( a tuturor sfinţilor )

Pr. Amfilohie – Predica la Duminica Tuturor Sfintilor

Duminica Tuturor Sfintilor – Sf. Teofan Zăvorâtul

PREDICI AUDIO LA DUMINICA TUTUROR SFINŢILOR

Iubiţii mei, voi încerca să tâlcuiesc în cuvinte simple acest cuvânt al Evangheliei, cu nădejdea că există urechi gata să primească sămânţa cea cerească.

***

Ce înseamnă aceste cuvinte? Dacă-L iubeşti pe Hristos, Îl vei propovădui – Îl vei mărturisi. Şi dacă tu Îl mărturiseşti, te va mărturisi şi El înaintea Tatălui Său celui Ceresc; altfel şi El se va lepăda de tine.

Când a spus aceste cuvinte Hristos? Le-a spus apostolilor Săi mai înainte de a-i trimite la propovăduire. Lăsaţi mrejele, a spus, şi mergeţi pretutindeni să propovăduiţi Evanghelia. Vă vor izgoni, veţi suferi chinuri, veţi fi ca nişte oi în mijlocul lupilor… Citește mai mult…

Sfântul Ioan Gură de Aur – CUVÂNT LA DUMINICA TUTUROR SFINŢILOR

iunie 8, 2012 Un comentariu

CUVÂNT LA DUMINICA TUTUROR SFINŢILOR

„Lauda la toti sfintii din toata lumea care au suferit mucenicia”

N-au trecut şapte zile de când am prăznuit sfinţita sărbătoare a Rusaliilor si iarăşi a venit la noi cor de mucenici, dar ‘mai bine spus ta¬bără şi oaste de mucenici aşezată în ordine de bătaie, întru nimic mai mică decât tabăra în¬gerilor pe care a văzut-o patriarhul Iacov, ci deopotrivă egală cu ea.

In adevăr mucenicii şi îngerii se deosebesc unii de alţii numai prin nume, dar sânt uniţi prin fapte; îngerii locu¬iesc cerul, dar şi mucenicii; neîmbătrâniţi si ne¬muritori sânt îngerii, dar şi pe aceasta o vor dobândi-o şi mucenicii. Poate îmi vei spune: îngerii au avut, parte de o fire netrupească! Şi ce-i cu asta?

Chiar dacă mucenicii sânt îmbră¬caţi în trup, totuşi acesta-i nemuritor; dar, mai vârtos, chiar înainte de nemurire, moartea lui Hristos împodobeşte trupurile lor mai bine de¬cât nemurirea.

Nu este atât de strălucitor cerul împodobit fiind cu mulţimea stelelor, pe cât sânt de împodobite trupurile mucenicilor cu mulţi¬mea ranelor. Astfel pentru că au murit, pentru aceasta au luat mai mult; au luat premii chiar mai înainte de nemurire, fiind încununaţi prin moarte.

„Micsoratu-l-ai cu putin decat ingerii cu slava si cu cinste l-ai incununat” spune David despre firea obştească a oamenilor. Dar după ce a venit Hristos, după ce a osândit moar¬tea prin moarte, a restituit acest „puţin”. Eu, însă, nu afirm aceasta pe temeiul celor de mai sus, ci afirm că chiar acest defect al morţii a ajuns un avantaj, căci dacă n’ar fi fost muri¬tori, n’ar fi ajuns mucenici. Citește mai mult…

Predica la Duminica I dupa Rusalii, A Tuturor Sfintilor – Pr. Prof. Ioan G. Coman

iunie 8, 2012 Un comentariu

ioan_g_coman

Cuvânt la Duminica Tuturor Sfinţilor

Iubiţi credincioşi,

“Marele praznic al Pogorârii Sfântului Duh, praznicul întemeierii Bisericii, a adus şi aduce bucuria şi bogăţiile revărsării luminii sfinţitoare peste Apostoli şi peste toţi aceia cărora vor duce mesajul şi fapta Evangheliei. Sfântul Duh a sfinţit pe Fecioara Maria, pe ucenicii Domnului şi pe urmaşii acestora. El a aruncat sămânţa sfinţeniei în sufletele oamenilor şi ridică din ei cununi de flori pe pieptul şi grumazul Bisericii.

Sfinţii au fost şi sunt eroi ai Duhului Sfânt în viaţa pământească pe care o înfrumuseţează şi o întăresc luptând contra răului de tot felul. Ei sunt vitejii Bisericii, pe care o slujesc, o împodobesc şi o înalţă prin gânduri, cuvinte şi fapte de credinţă, de dreptate, de bunătate, de dragoste, de curăţenie, de răbdare, de smerenie, de veghe şi luptă continuă pentru desăvârşire. Citește mai mult…

Sf. Nicolae Velimirovici – Duminica I după Rusalii

iunie 8, 2012 Un comentariu

DUMINICA ÎNTÂIA DUPĂ RUSALII

Evanghelia urmării lui Hristos

Trimite un
gospodar argatul la oi fără merinde ?

Trimite un tată
la câmp pe fiul său fără plug si fără boi ?

Trimite un comandant de oşti soldatul în bătălie fără arme ?

Nu.

Nici Dumnezeu nu
trimite pe slujitorii Săi, pe fiii Săi, pe ostenii Săi în lumea aceasta, fără
hrană, fără unelte şi fără arme. Nu sunt oamenii mai prevăzători si mai
milostivi decât Dumnezeu — nici pe departe ! Aşadar, de vreme ce oamenii au
grijă să-i înzestreze pe ai lor cu tot ce le trebuie, cu atât mai mult are
grijă Dumnezeu de următorii Săi! Citește mai mult…