Arhiva

Archive for the ‘Rugăciuni’ Category

Canoanele Utreniei Sfântului Mare Mucenic Gheorghe

aprilie 23, 2012 Lasă un comentariu

Canoanele Utreniei Sfântului Mare Mucenic Gheorghe

*

Audio 

Categorii:AUDIO, Rugăciuni

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN SFÂNTA ŞI MAREA LUNI!

aprilie 9, 2012 Un comentariu

NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN SFÂNTA ŞI MAREA LUNI!

 


 LA VECERNIE, DUMINICĂ SEARA

Bucură-te şi te veseleşte, cetatea Sionului; bucură-te şi te veseleşte, Biserica lui Dumnezeu. Că iată Împăratul tău a venit în dreptate, şezând pe mânz, lăudat fiind de prunci. Osana, Celui dintru înălţime! Bine eşti cuvântat, Cel ce ai mulţime de îndurări, miluieşte-ne pe noi.

 

Venit-a Mântuitorul astăzi în cetatea Ierusalimului să împlinească Scriptura; şi toţi au luat în mâini stâlpări şi hainele lor le-au aşternut Lui, cunoscând că Însuşi este Dumnezeul nostru. Căruia cântă heruvimii neîncetat: Osana, Celui dintru înălţime. Bine eşti cuvântat, Cel ce ai mulţime de îndurări, miluieşte-ne pe noi.

 

Cel ce Te porţi pe heruvimi şi eşti lăudat de serafimi ai încălecat pe mânz, Bunule; şi precum zice David, pruncii Te lăudau cu dumnezeiască cuviinţă, iar iudeii Te huleau cu fărădelege. Şederea pe mânz însemna întoarcerea neamurilor neînfrânate de la necredinţă, la credinţă. Slavă Ţie, Hristoase, Unul cel mult-Milostiv şi iubitor de oameni. Citește mai mult…

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN SÂMBĂTA LUI LAZĂR!

aprilie 7, 2012 Un comentariu

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN SÂMBĂTA LUI LAZĂR!

P A T R U C Â N T A R E A

Cântarea a 6-a

Irmosul:Doamne, Cel ce pe Iona în chit l-ai sălăşluit, şi pe mine cel prins în mrejele vrăjmaşului, ca pe acela, mântuieşte-mă din stricăciune.

Dragostea Te-a adus pe Tine, Doamne, în Betania către Lazăr, şi ca un Dumnezeu l-ai sculat pe el, care mirosea greu, şi din legăturile iadului l-ai mântuit.

Marta deznădăjuise de Lazăr, că-l ştia mort de patru zile; iar Hristos a ridicat, ca un Dumnezeu, pe cel stricat şi l-a mutat în viaţă cu cuvântul. Citește mai mult…

Categorii:Rugăciuni

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 37-A A POSTULUI MARE!

aprilie 3, 2012 2 comentarii

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 37-A A POSTULUI MARE!

 

 


SEDELNE, glasul al 6-lea

Topindu-mă de boala păcatelor, zac în patul deznădăjduirii. Pentru aceasta, Tămăduitorule al bolnavilor, cercetează-mă cu iubirea Ta de oameni, şi nu mă lăsa să adorm cumplit în moarte, Îndurate, ca să strig Ţie cu căldură: Dătătorule de milă, Doamne, slavă Ţie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Începătură mântuirii s-a făcut vorbirea lui Gavriil către Fecioara; că auzind aceasta: bucură-te!, nu s-a ferit de închinăciune, nu s-a îndoit ca Sara în cort; ci aşa a strigat: Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău! Citește mai mult…

Categorii:Rugăciuni

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 36-A A POSTULUI MARE!

aprilie 2, 2012 Lasă un comentariu

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 36-A A POSTULUI MARE!

 


 

SEDELNE

glasul 1

Răsturnând piatra împietririi de pe inima mea, Doamne, ridică sufletul meu cel omorât de patimi, Bunule, şi mă învredniceşte să-Ţi aduc, Stăpâne, cu umilinţă stâlpări de fapte bune, ca Biruitorul iadului; ca să dobândesc viaţa cea veşnică, lăudând puterea şi milostivirea Ta, Unule, Iubitorule de oameni.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Minunea minunilor văzând în tine, făptura se bucură, ceea ce eşti plină de har; că ai zămislit fără sămânţă şi ai născut în chip de negrăit pe Cel pe Care nu pot să-L vadă mai-marii cetelor îngereşti. Pe Care roagă-L, Născătoare de Dumnezeu, pentru sufletele noastre.

Citește mai mult…

Categorii:Rugăciuni

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 35-A A POSTULUI MARE!

aprilie 1, 2012 Lasă un comentariu

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 35-A A POSTULUI MARE!

 


C A N O N U L bogatului şi al lui Lazăr

Cântarea 1, glasul al 8-lea

Lăsatu-m-ai în bogăţia plăcerilor, veselindu-mă în toate zilele cu desfătarea bogatului. Dar Te rog pe Tine, Mântuitorule, scapă-mă de foc ca pe Lazăr.

Îmbrăcatu-m-am, Mântuitorule, cu desfătările ca cel ce se îmbracă cu vison şi cu haină aurită; dar să nu mă trimiţi pe mine în foc, ca pe acela. 

Se veselea bogatul de demult cu bogăţia şi cu desfătarea, în viaţa cea stricăcioasă; pentru aceasta a fost osândit la chinuri, iar Lazăr cel sărac s-a răcorit.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Cetele îngereşti şi omeneşti te laudă neîncetat, Maică, ce nu ştii de mire; că ai ţinut pe Făcătorul în braţele tale.

Alt canon al  cuvioasei, pe 5

Cântarea 1, glasul al 6-lea

Trimite-mi lumină mie, celui ce prăznuiesc cu dragoste pomenirea ta, cea purtătoare de  lumină şi dumnezeiască, cuvioasă,  ceea ce stai înaintea lui Hristos, lumina cea neapropiată, mântuindu-mă din toate ispitele vieţii. Citește mai mult…

Categorii:Rugăciuni

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 34-A A POSTULUI MARE!

martie 31, 2012 Lasă un comentariu

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 34-A A POSTULUI MARE!

P A T R U C Â N T A R E A
Cântarea a 6-a, glasul al 6-lea

Luptând mucenicii, şi ca nişte pietre alese tăvăliţi fiind pe pământ, toată zidirea vrăjmaşului de tot au surpat-o, şi s-au făcut biserici ale lui Dumnezeu celui viu.

Rugămu-vă pe voi, mucenicilor care aţi săvârşit călătoria cea bună, întăriţi-ne să alergăm bine călătoria postului, strălucind cu săvârşirea virtuţilor.

Pe robii Tăi, Stăpâne care s-au mutat de pe pământ la Tine, Cel Preabun, fă-i părtaşi împărăţiei Tale, cu sfintele mijlociri ale dumnezeieştilor mucenici, mult-Îndurate!

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Ceea ce eşti întru tot lăudată, roagă pe Cuvântul cel preasfânt să dea iertare de păcate şi împărţirea dumnezeieştilor daruri, celor ce te lăudăm cu credinţă, Maică Fecioară!

Citește mai mult…

Categorii:Rugăciuni

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 33-A A POSTULUI MARE!

martie 30, 2012 3 comentarii

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 33-A A POSTULUI MARE!


SEDELNE

Întinsu-Ţi-ai, Hristoase, palmele pe lemn, vindecând rana lui Adam cu rănile Tale. Pentru aceasta Te rog, vindecă rănile mele pe care le-a pus în sufletul meu înşelătorul, şi mă învredniceşte a sluji Ţie, Mântuitorule, cu rugăciune şi cu post.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Văzându-Te Hristoase, Maica Ta cea cu totul fără prihană întins pe Cruce mort, a strigat: Fiul meu, Cel fără început, împreună cu Tatăl şi cu Duhul, ce este această rânduială a Ta nespusă, prin care ai mântuit, Îndurate, zidirea mâinilor Tale cele preacurate? Citește mai mult…

Categorii:Rugăciuni

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 32-A A POSTULUI MARE!

martie 29, 2012 Un comentariu

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 32-A A POSTULUI MARE!


SEDELNE

Luminători de Dumnezeu luminaţi, cei ce înşivă aţi fost văzători ai Mântuitorului, luminaţi-ne pe noi cei ce suntem în întunericul vieţii, ca să umblăm acum, ca în zi, cu bunăcuviinţă, întru lumina postului, alungând patimile cele de noapte, şi să vedem şi noi luminatele Patimi ale lui Hristos, bucurându-ne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Apostoli, cei doisprezece de Dumnezeu aleşi, aduceţi acum rugăciune lui Hristos , ca să trecem toţi curgerea postului, săvârşind rugăciuni cu umilinţă, şi săvârşind virtuţi cu osârdie; ca în acest chip să ajungem să vedem Învierea cea slăvită a lui Hristos Dumnezeu, slavă şi laudă aducând.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Născătoare de Dumnezeu, roagă-te împreună cu Apostolii, Fiului şi Cuvântului lui Dumnezeu, Cel necuprins, Care S-a născut în chip de negrăit din tine mai presus de gând, să dăruiască lumii pace curată şi să ne dea nouă iertare păcatelor mai înainte de sfârşit, şi să învrednicească pe robii tăi împărăţiei cereşti, pentru bunătatea Sa cea prea multă. Citește mai mult…

Categorii:Rugăciuni

DENIA CANONULUI CELUI MARE, al Sfântului Andrei Criteanul (text integral)

martie 28, 2012 2 comentarii

MIERCURI SEARA,

în a cincea săptămână a Sfântului şi Marelui Post,

DENIA CANONULUI MARE

După începutul obişnuit al utreniei, se citesc cei şase psalmi, se cântă Aliluia şi troparele treimice ale glasului, se citeşte Catisma a opta, apoi psalmul 50, după care se începe Canonul Mare, care se zice rar, cu glas umilit şi cu inimă înfrântă, făcând la fiecare tropar câte 3 închinăciuni:

CANONUL MARE

Alcătuire a Sfântului Părintelui nostru Andrei Criteanul Ierusalimiteanul.

Cântarea 1, glasul al 6-lea:

Irmosul:

    Ajutor şi acoperitor S-a făcut mie spre mântuire. Acesta este Dumnezeul meu şi-L voi slăvi pe El; Dumnezeul părintelui meu şi-L voi înălţa pe El, căci cu slavă S-a preaslăvit (de două ori).

    Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă. Citește mai mult…

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 31-A A POSTULUI MARE!

martie 28, 2012 Lasă un comentariu

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 31-A A POSTULUI MARE!

SEDELNE

Gustând Adam din pom fără de cuviinţă, cu amar a cules roadele neînfrânării; iar Tu, înălţându-Te pe Cruce, Îndurate, l-ai scăpat de osânda cea cumplită. Pentru aceasta grăim către Tine: Dă-ne nouă, Stăpâne, să ne oprim de la rodul cel făcător de stricăciune şi să facem voia Ta, ca să aflăm milă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Pe Cel ce S-a întrupat din curat sângele tău, şi mai presus de gând S-a născut din tine, curată, văzându-L pe Cruce răstignit între făcătorii de rele, te-a durut la inimă şi ca o maică plângând, ai strigat: Vai mie, Fiul meu! Ce este această dumnezeiască şi nespusă rânduială a Ta, prin care ai dat viaţă zidirii Tale? Laud milostivirea Ta. Citește mai mult…

Categorii:Rugăciuni

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 30-A A POSTULUI MARE!

martie 27, 2012 Lasă un comentariu

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 30-A A POSTULUI MARE!SEDELNE, glasul al 3-lea

Cu căldura credinţei, prin  înfrânare, să ardem patimile neînfrânării, şi să fugim de prăpastia păcatului, şi cu pâraiele lacrimilor noastre să stingem văpaia cea veşnică, strigând: Greşit-am Ţie, Preabunule! Milostiveşte-Te şi ne dăruieşte nouă mare milă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Ceea ce tu singură ai fost cort dumnezeiesc al Cuvântului, Preacurată Fecioară Maică, întrecând pe îngeri cu curăţia, curăţeşte-mă prin rugăciunile tale cu dumnezeieştile ape, pe mine cel ce pământ făcându-mă, m-am întinat cu păcatele trupului mai mult decât toţi, dăruindu-mi, Preacinstită, mare milă. Citește mai mult…

Categorii:Rugăciuni