Arhiva

Archive for the ‘in English’ Category

Maurice Banjoko – ‘How I became Orthodox’

iunie 11, 2012 Lasă un comentariu

Maurice Banjoko – ‘How I became Orthodox’

*

Maurice Banjoko from Nigeria, Investment Consultant, in his interview with Pemptousia talks about how he became Orthodox.

*

Vezi video

Sursa: http://www.pemptousia.com/videogallery/?v=22872

Categorii:AUDIO, in English, ORTODOXIE

10 iunie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. ALEXANDRU ŞI ANTONINA (Gr, Ro, En)

iunie 10, 2012 Lasă un comentariu

Απολυτίκιο των Αγ. Αλεξάνδρου, Αντωνίνης – 10ΙΟΥΝΙΟΥ

 *

*

*

Într-o vreme, fiind prigonire contra credincioşilor şi mulţi dintre ei fiind ucişi cu diferite feluri de munci pentru credinţa în Hristos, după multe zile s-a prins şi s-a adus la Fist, nemilostivul ighemon, o fecioară creştină, cu numele Antonina, de neam din cetatea ce se numea Crodamna. Ea, petrecîndu-şi viaţa sa în dreapta credinţă şi în fapte bune, Domnul a învrednicit-o de nevoinţa mucenicească, pentru ca astfel să ruşineze şi să biruiască pe îndrăzneţul şi potrivnicul diavol.

Deci, această fecioară, fiind adusă înaintea lui Fist, cumplitul ighemon, a început a o amăgi cu cuvinte viclene, zicîndu-i: „Doamnă Antonino, fiindcă eşti fecioară cinstită şi înţeleaptă de tot, voiesc să te pun preoteasă zeiţei Artemida, să-ţi dau daruri şi cinste şi să fii mai mare în casa mea”.

Ea a tăcut multă vreme, apoi a răspuns: „O, Fiste, pentru ce-mi făgăduieşti daruri deşarte? Mai bine, fă-te şi tu părtaş al bogăţiilor mele, încît, crezînd în Domnul meu Iisus Hristos, să cîştigi vrednicia şi visteria veşnicilor bunătăţi”. Fist a zis: „Să nu fie aceea ce zici tu şi să mă ferească zeii ca să cred într-un Dumnezeu ca Acela Care zici că a fost om şi Care a fost pironit şi spînzurat pe cruce”. Antonina a grăit: „Nu tăgăduiesc nici eu că Domnul nostru Iisus Hristos a fost pironit pe cruce şi pus în mormînt, dar şi aceasta o mărturisesc despre Dînsul; că a treia zi a înviat din morţi şi acum şade de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, precum este scris în cărţile noastre: Zis-a Domnul Domnului meu, şezi de-a dreapta mea, pînă ce voi pune pe vrăjmaşii tăi aşternut picioarelor tale„. Citește mai mult…

Communique of the Holy Assembly of Bishops of the Serbian Orthodox Church

iunie 3, 2012 2 comentarii

Communique of the Holy Assembly of Bishops of the Serbian Orthodox Church

30. May 2012 – 9:52COMMUNIQUE
of the Holy Assembly of Bishops of the Serbian Orthodox Church
Held in Belgrade May 15-23, 2012

The regular meeting of the Assembly of Bishops of the Serbian Orthodox Church took place at the Serbian Patriarchate in Belgrade May 15-23, under the presidency of His Holiness Serbian Patriarch Irinej. Participating in the Assembly were all the diocesan hierarchs of the Serbian Orthodox Church, with the exception of His Beatitude Archbishop of Ochrid and Metropolitan of Skopje Jovan who is unjustly imprisoned in the Skoplje prison of Idrizovo and His Grace Bishop Chrysostom of Bihac and Petrovac.

The Assembly began its work with the joint serving of the hierarchical Divine Liturgy in the Holy Archangel Michael Cathedral in Belgrade, led by Serbian Patriarch Irinej, and served the Invocation of the Holy Spirit, the Spirit of truth and wisdom, in Whom the Church lives and always works, especially in the assemblies of its bishops. During the liturgy Bishop Irinej of Backa, with the blessing of His Holiness Patriarch Irinej, addressed the faithful and explained the institution of the assembly of bishops as an expression of the essential conciliar nature of the Church. After the Divine Liturgy, at the beginning of the first session, the president of the Assembly, His Holiness Patriarch Irinej, addressed some of the current issues from the life and mission of the Church in our time, a time of great temptation here and throughout the world, but also a time of hope and opportunity for spiritual renewal. Citește mai mult…

18 MAI: Pomenirea sfinţilor mucenici Petru, Dionisie (Denisa), Andrei, Pavel şi Hristina (Cristina) fecioara (ROMANIAN, GREEK, ENGLISH)


 Pomenirea sfinţilor mucenici Petru, Dionisie (Denisa), Andrei, Pavel şi Hristina (Cristina) fecioara

CristinaDintre aceştia sfântul Petru era din oraşul ce se cheamă Lampsac. Adunându-se la Dacno, domnul cetăţii evridinilor, a silit pe sfântul Petru ca să jertfească Afroditei, şi nevrând acesta să se supună, ci mărturisind pe Hristos Dumnezeu, i-au zdrobit tot trupul cu legături, cu lemne şi cu roate. Pentru aceasta în timpul chinurilor şi-a dat duhul şi a luat de la Dumnezeu cununa nevoinţei. Iar Pavel şi Andrei se trăgeau cu neamul din Mesopotamia, şi fiind ostaşi sub zisul Dacno, s-au dus la Atena cu el. Şi fiind prinşi acolo Dionisie şi Hristina, Pavel şi Andrei i-au luat asupra lor să-i păzească, dar mai apoi ei au poftit pe sfânta Hristina, care era fecioară şi frumoasă şi în vârstă de nuntă, ca să se împreune cu dânşii spre păcat. Iar ea neînduplecându-se nici de cum, în loc să o silească ei şi-au schimbat gândul datorită învăţăturilor ei, şi au crezut în Hristos. Pentru aceasta Pavel, Andrei şi Dionisie au fost ucişi şi îngropaţi de mulţimea pietrelor azvirlite asupra lor; iar sfânta Hristina aruncându-se peste ei, i s-a tăiat capul.


Citește mai mult…

17 MAI: Pomenirea sfinţilor apostoli Andronic şi Iunia (ROMANIAN, GREEK, ENGLISH)


Pomenirea sfinţilor apostoli Andronic şi Iunia

17 mai

Acest apostol al Domnului, ca şi cum ar fi fost cu aripi a înconjurat toată Iumea, smulgând toată înşelăciunea nebuniei idoleşti din rădăcină, şi propovăduind pe Hristos. El a avut dimpreună următoare lui pe mult-minunata Iunia, care era moartă pentru lume, şi vieţuia numai pentru Hristos Mântuitorul.

Şi trăgând spre dumnezeiasca cunoştinţă pe mulţi, au stricat capişti idoleşti şi au zidit dumnezeieşti biserici în toate părţile; şi gonind duhuri necurate de la oameni şi tămăduind boli fără de leac, şi-au plinit şi ei ca nişte oameni obşteasca datorie a firii, şi prin moarte s-au mutat la viaţa cea veşnică. De aceştia pomeneşte şi marele apostol Pavel, în Epistola către Romani (XVI, 7), zicând: „Spuneţi închinăciune lui Andronic şi Iuniei, rudelor mele şi soţilor mei în robie, care sunt vestiţi între apostoli, care şi mai înainte de mine au fost în Hristos”.

Οἱ Ἅγιοι Ἀνδρόνικος καὶ Ἰουνία οἱ Ἀπόστολοι

Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι Ἀνδρόνικος καὶ Ἰουνία συγκαταλέγονται ἀνάμεσα στοὺς ἑβδομήκοντα Ἀποστόλους τοῦ Κυρίου μας, τοὺς ὁποίους ἑορτάζουμε στὶς 4 Ἰανουαρίου. Citește mai mult…

13 MAI – Mucenicii ucişi de catolici la Mănăstirea Iviron din Sfântul Munte Athos (ROMANIAN, GREEK, ENGLISH)


Mucenicii ucişi de catolici

 

la Mănăstirea Iviron din Sfântul Munte Athos

–  13 mai –

Călugării din Georgia au început să se stabilească în Muntele Athos în mijlocul veacului al X-lea, iar mănăstirea georgiană Iviron a fost întemeiată nu mult după aceea.

În acea vreme armate străine invadau Muntele Athos. În veacul al XIII-lea, cruciaţii romano-catolici făceau ravagii prin regiune, iar între 1259-1306 armata personală a papei a devastat Muntele Athos de multe ori. Călugării din mănăstirile Zografu, Vatopedi şi Protaton au fost martirizaţi pentru credinţa ortodoxă, iar călugării din mănăstirea Iviron au avut aceeaşi soartă.

În această perioadă  monahii georgieni şi greci se nevoiau împreună în mănăstirea Iveron şi numeroşi monahi tineri ai noii generaţii începuseră să sosească din Georgia.

Cruciaţii au cerut ca monahii din Iviron să se convertească la catolicism şi să accepte primatul papei de la Roma. Însă monahii au mustrat minciunile lor şi au anatemizat doctrina papistaşilor. Citește mai mult…

7 MAI: SFÂNTUL ALEXIE TOTH – DE LA ÎNTUNERICUL GRECO-CATOLICISMULUI LA LUMINA ORTODOXIEI (Ro, En)


Sfântul Alexie TothAlexie Toth (fiu al părintelui Gheorghe şi al preotesei Cecilia Toth) s-a născut pe data de 18 martie 1854, în apropiere de Epeyis, Ungaria (Slovacia de azi). El a studiat în seminarii romano-catolice şi bizantine, şi în cele din urmă a absolvit Universitatea din Preşov, cu doctoratul în teologie. S-a căsătorit cu Rozalia Mihalici curând după absolvire. Alexie a fost hirotonit preot în anul 1878 în cadrul Bisericii greco-catolice uniate. A slujit timp de doi ani ca preot paroh, înainte de a fi numit de episcopul său în calitate de administrator de eparhie. Prezbitera Rozalia a adormit curând în Domnul, ca şi unicul copil al familiei Toth.

În anul 1881, părintele Alexie a devenit directorul Seminarului din Preşov, unde a predat dreptul canonic şi istoria Bisericii în următorii opt ani. În anul 1889, părintele Alexie a fost trimis în America pentru a sluji acolo ca preot misionar. El şi-a început slujirea sa în America la Minneapolis, la noua Biserică greco-catolică-ortodoxă rusească „Sfânta Maria”. Credincioşii de la Sf. Maria erau imigranţi din Munţii Carpaţi ai Galiţiei austriece. Aceşti imigranţi din Munţii Carpaţi erau cunoscuţi sub numele de carpato-ruşi, urgro-ruşi, galiţieni şi ruteni. În satele Carpaţilor, strămoşii lor fuseseră ortodocşi dintru începuturi, dar Biserica oficială de stat a Imperiului austro-ungar era Biserica romano-catolică, şi, în acest chip, oamenii au fost obligaţi să se unească cu Roma.

În calitate de uniaţi sau catolici bizantini, li s-a îngăduit să urmeze mai degrabă ritualurile bisericeşti. Biserica romano-catolică din America era pe atunci într-o stare de permanente conflicte lăuntrice. Citește mai mult…

ST. MONICA (ROMANIAN, ENGLISH) – 5 mai


St Monica

5 MAI

Sfânta Monica, mama Fericitului Augustin din Hiponia (prăznuit în 15 iunie), s-a născut în 322 în Tagaste, Africa de Nord. Părinţii ei erau creştini dar nu avem prea multe date despre copilăria ei. Mai multe aflăm din Cartea a IX-a a Confesiunilor scrise de fiul ei.

Sf. Monica a fost căsătorită cu un funcţionar păgân numit Patritius, aprins din fire şi cam imoral. La început, soacra sa nu o plăcea, dar Monica s-a făcut plăcută prin firea ei blândă. Spre deosebire de multele femei care erau bătute de soţi în acele vremuri, ea nu era bătută pentru că ştia să tacă, „punînd strajă gurii ei” în preajma lui. (Ps. 38/39:1).

Sf. Monica şi Patritius au avut trei copii: Sf. Augustin, Navigius şi Perpetua. Dar faptul că soţul ei nu a lăsat-o să-i boteze i-a cauzat multă durere. Ea şi-a făcut probleme pentru Augustin, care trăia cu o tânără în Cartagina şi avea un fiu nelegitim cu aceasta. Rugăciunile sale stăruitoare şi lacrimile nesfârşite pentru fiul ei l-au înduplecat în cele din urmă pe soţul ei să se convertească la creştinism înainte de a se stinge din viaţă. Însă Augustin continua prin viaţa pe care o ducea, să se îndepărteze de Hristos. Citește mai mult…

28 APRILIE: Pomenirea sfinţilor apostoli Iason şi Sosipatru din cei şaptezeci (ROMANIAN, ENGLISH)

aprilie 28, 2012 Lasă un comentariu

Pomenirea sfinţilor apostoli Iason şi Sosipatru din cei şaptezeci

28 APRILIE

Dintre aceştia Iason era tarsean, şi a fost mai întâi vânat de acolo la dreapta credinţă. Iar Sosipatru fiind din Grecia, a primit pe urmă de la acesta credinţa în Hristos. După aceea făcându-se amândoi ucenici ai lui Pavel apostolul, Iason a fost făcut învăţător cetăţii; iar Sosipatru a primit cârma Bisericii Iconiei. Păstorind ei bine Bisericile lor, s-au dus spre părţile apusului; şi sosind la insula Cherchira, au făcut înfrumuseţată biserică întâiului mucenic Ştefan, unde slujind lui Dumnezeu, au atras pe mulţi la credinţa în Hristos. Apoi fiind pârâţi către guvernatorul Cherchirei, au fost închişi într-o temniţă în care se aflau închişi şapte vătafi de tâlhari, anume: Satornin, Iachishol, Faustian, Ianuarie, Marsalie, Efrasie şi Mamin, pe care prin cuvintele şi faptele lor i-a atras la credinţa în Hristos, de i-au făcut din lupi oi, care după aceea, au primit de la Hristos cununile muceniciei. Citește mai mult…

PREDICĂ LA DUMINICA A CINCEA DIN POSTUL MARE A MITROPOLITULUI ANTONIE DE SUROJ (VIDEO – english & greek)

aprilie 1, 2012 Lasă un comentariu

Patriarch Kirill receives delegation of the Patriarchate of Jerusalem

martie 15, 2012 Lasă un comentariu

Patriarch Kirill receives delegation of the Patriarchate of Jerusalem

On March 14, 2012, His Holiness Patriarch Kirill of Moscow and All Russia met with a delegation of the Patriarchate of Jerusalem at the Patriarchal chambers of the Church of Christ the Saviour.

The delegation included Archbishop Aristarchos of Constantina, Archbishop Theophylaktos of Jordan and Archimandrite Stephanos (Dispirakis), representative of the Patriarch of the Holy City of Jerusalem and All Palestine to the Patriarch of Moscow and All Russia. Participating in the meeting were also Metropolitan Hilarion of Volokolamsk, head of the Moscow Patriarchate’s department for external church relations, Archpriest Nikolay Balashov, a DECR vice-chairman, Archpriest Igor Yakimchuk, DECR secretary for inter-Orthodox relations, and Fr. Stephan (Igumnov), a DECR staff member.

The Primate of the Russian Orthodox Church welcomed the guests, ‘envoys of the Mother of all the Churches of God – the Church of Zion, the Church of the Holy City of Jerusalem’.

Patriarch Kirill expressed solidarity with Christians in the Middle East, saying, ‘As a result of the destabilized political situation in the Middle East, scores of thousands of Christians have come to face a threat to their lives. These political developments have provoked an outflow of Christians from Middle East countries, and we look with great concern at these developments. We are grieved and disturbed by the reduction of the Christian population in the biblical region, including under the impact of the present political events. The Patriarchate of Jerusalem bears a special responsibility for the preservation of holy places and churches and for the preservation of the Orthodox faith in the Middle East. Please convey my words of support to His Beatitude Theophilos, Patriarch of Jerusalem and All Palestine’. Citește mai mult…

Categorii:in English, Ştiri

The announcement of the Synod of the Hierarchy of the Church of Greece for the crisis (EN)

martie 13, 2012 Lasă un comentariu

Read the announcement of the Synod of the Hierarchy of the Church of Greece as it was decided at 8th of March:

In the person of each human being the Church sees the most honourable creature of God, for the salvation of which Christ offered His blood. By preserving like a precious treasure in Its spiritual Artophorionthe Command of Christ that man should love his fellow-man in deed, and with a sense of pastoral responsibility,the Church becomes actively involved in charitable works which also attend to the material needs of man. It does not do so for the purposes of ostentationbut rather seizes every opportunity to express Its love of God’s image. Citește mai mult…