Arhiva

Archive for the ‘ECUMENISM’ Category

ÎNALTPREASFINŢITUL IEREMIA, MITROPOLIT DE GORTINA [ucenic al vlădicăi Augustin de Florina]: TRĂDARE A CREDINŢEI SUNT COLITURGHISIRILE ŞI DUMNEZEIASCA ÎMPĂRTĂŞIRE CU ERETICII CATOLICI

iunie 19, 2012 36 comentarii

CITIŢI ŞI: 


 

ÎNALTPREASFINŢITUL IEREMIA, MITROPOLIT DE GORTINA:

TRĂDARE A CREDINŢEI SUNT COLITURGHISIRILE ŞI DUMNEZEIASCA ÎMPĂRTĂŞIRE CU ERETICII CATOLICI

 

GESTUL ÎNALTPREASFINŢITULUI MITROPOLIT DE GERMANIA DE A FI UNS PE FRUNTE DE UN ,,PREOT’’ CATOLIC ÎNSEAMNĂ O TRĂDARE. CHEAMĂ POPORUL CREDINCIOSLA REACŢII DINAMICE

 

          Trădare a credinţei şi a Sfintelor Canoane ale Bisericii noastre constituie coliturghisirile cu catolicii şi împărtăşirea Preacuratelor Taine cu ei, a subliniat Înaltpreasfinţitul Mitropolit de Gortina şi Megalopol, kyr Ieremia. Înaltpreasfinţitul Mitropolit cheamă poporul lui Dumnezeu să protesteze energic, când sesizează astfel de abateri săvârşite de clerici şi episcopi ortodocşi. Pentru că poporul credincios este străjerul şi paznicul credinţei noastre, potrivit textelor sfinte.Consideră trădător comportamentul Episcopului Germaniei, care a fost uns pe frunte de către un ,,preot” catolic. Înaltpreasfinţitul Mitropolit Ieremia de Gortina şi Megalopol a cuprins toate cele de mai sus în mesajul său scris, cu data 3 iunie, pe care l-a dedicat Tainei Tainelor  – Dumnezeieştii Liturghii.

 

          Mesajul scris al Înaltpreasfinţitului Mitropolit către sfântul cler şi credinciosul popor este următorul:

 

Şi iarăşi în predica mea de astăzi, fraţi creştini, vreau să vă vorbesc despre Dumnezeiasca Liturghie. Oricâte ar spune cineva despre această măreaţă Taină nu va putea să exprime niciodată măreţia Ei. Aşadar, voi oferi şi în această predică câteva note explicative a câte am spus în cele două predici anterioare despre Dumnezeiasca Liturghie.

  1. Dumnezeiasca Liturghie este o Taină a unităţii. Este unire cu Dumnezeu, dar şi unire între noi. Pentru că, prin Dumnezeiasca Împărtăşanie, pe care o primim în Dumnezeiasca Liturghie, avem în noi acelaşi sânge, Sângele lui Hristos, şi suntem deci fraţi. De aceea, trebuie să ne iubim între noi, aşa cum spune preotul, ,,Să ne iubim unii pe alţii”, ca să gustăm Dumnezeiasca Împărtăşanie, care este o Taină a unităţii, repet. Să ne-amintim de ce ne-a spus Hristosul nostru: Dacă aducem prescura noastră lui Dumnezeu – ne-a spus – şi ne-amintim că cineva are ceva împotriva noastră, să lăsăm darul nostru, să nu-l oferim înainte, ca mai întâi să ne împăcăm cu potrivnicul nostru (Matei 5, 23-24). Mi-am amintit de acest cuvânt al Hristosului nostru, fraţilor, deoarece vreau să vă spun altceva, foarte important, despre rugăciunile în comun cu ereticii. Cu ereticii, şi mai exact cu catolicii, nu suntem în conglăsuire [συμφωνία = acord, înţelegere, concordanţă, potrivire] şi ne deosebim în multe. Aşadar, de vreme ce avem diferenţe cu ei şi – mai mult – diferenţe dogmatice, cum este posibil să oferim cu ei Taina unităţii, Dumnezeiasca Liturghie? Dacă se întâmplă aşa ceva – după cum cu tristeţe auzim că se întâmplă – aceasta este o trădare a credinţei, aceasta este o încălcare a Sfintelor Canoane ale Sfinţilor Părinţi ai Bisericii noastre. Să fim atenţi, creştinii mei, şi noi clericii şi voi mirenii, pe care textele noastre vă numesc „santinelă” şi ,,păzitor” al credinţei noastre  – să fim atenţi – să nu se întâmple şi la poarta noastră astfel de trădări; iar dacă auzim sau vedem că se întâmplă, să nu fim   nepăsători, ci să protestăm pentru astfel de încălcări ale Sfintelor Canoane, care sunt înfricoşătoare.

 

         În acest ceas, când vă scriu acestea, mi s-a spus şi mi s-a arătat de pe internet şi-am văzut cu ochii mei următoarea imagine înfricoşătoare: un preot catolic îl unge pe Mitropolitul Germaniei kyr Augustin pe frunte. Un semn al vremurilor este acesta! Şi iată se face acest gest de trădare de către un episcop!…Păzeşte-ne, Hristoase şi Maica Domnului, de căderi şi mai rele!…

 

SIMPLI CREŞTINI

 

      2.  În predica anterioară, fraţi creştini, v-am spus că Dumnezeiasca Liturghie se face pentru Dumnezeiasca Împărtăşanie. În mod normal, aşa cum spunea fericitul întru adormire Ghervasie Paraskevopulos – un părinte din Gortina, ucenic al Sfântului Nectarie -, creştinul trebuie să fie atât de atent la viaţa lui, încât să poată să se împărtăşească la fiecare Dumnezeiască Liturghie. Primii creştini se împărtăşeau adeseori. Sfântul Vasile se laudă că fiii lui duhovniceşti se împărtăşeau de trei ori pe săptămână! Trebuie să avem o dorinţă puternică pentru Dumnezeiasca Împărtăşanie. E inadmisibil fenomenul de a se face Dumnezeiasca Liturghie şi să nu se apropie nimeni de Dumnezeiescul Potir. Sfântul Ioan Gură de Aur spune despre creştinul care participăla Dumnezeiasca Liturghieşi nu se împărtăşeşte: ,,Pentru tine S-a junghiat Mielul şi tu Îl părăseşti?”.

 

           Dar am vorbit în predica anterioară despre păcatele opritoare, pentru care nu ni se permite să ne împărtăşim, dacă suntem îngreuiaţi cu ele. Şi ca astfel de păcat am menţionat tema relaţiilor trupeşti ale tinerilor noştri copii şi ale oamenilor fără cununie. Sunt mulţi desigur – ştiu asta – cei care, chiar dacă sunt încărcaţi cu astfel de păcate, totuşi se apropie şi se împărtăşesc.

 

         Asta, fraţii mei, nu este ,,împărtăşire” cu Dumnezeu şi vreau să demonstrez de ce. Când spunem ,,împărtăşire”, aşa cum o spune cuvântul, înseamnă unire cu ceea ce primim. Dar spun Sfinţii Părinţi că Dumnezeu, Care pe toate le poate, un singur lucru nu-l poate! Ce nu poate Dumnezeu? Nu poate să Se unească cu cel necurat. Şi dacă deci sufletul nostru se îngreuiază cu păcate şi este din acest motiv necurat şi dacă ne-am dus şi ne-am împărtăşit, în realitate nu ne-am împărtăşit. Pentru că Dumnezeu nu S-a unit cu noi. Şi nu S-a unit cu noi Hristos, deoarece – am spus – este imposibil pentru Dumnezeu să Se unească cu cel necurat. De aceea, în acelaşi timp cu Dumnezeiasca Împărtăşanie trebuie să facem şi nevoinţă, ca să ni se curăţească sufletul de patimi. Altfel, dacă mergem inconştienţi şi îngreuiaţi de păcate şi ne împărtăşim, fără pocăinţă şi mărturisire, asta, nu numai că nu ne este împărtăşire cu Dumnezeu, ci se întoarce spre răul nostru. Ascultaţi ce zice Apostolul Pavel pe această temă: ,,Astfel, oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat faţă de Trupul şi de Sângele Domnului. Să se cerceteze însă omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din pahar. Căci cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind Trupul Domnului. De aceea mulţi dintre voi sunt neputincioşi şi bolnavi şi mulţi au murit. Căci de ne-am fi judecat noi înainte, nu am mai fi judecaţi” (I Corinteni 11, 27-31).

 

DESPRE ERETICUL VARLAAM

 

   3. Aexistat, fraţii mei, pe vremea Sfântului Grigorie Palama o dublă erezie. Pe de o parte această erezie sublinia că Tainele n-au nicio legătură cu asceza. Adică să mergem şi să ne împărtăşim şi să facem ce vrem. Lucrul acesta îl accepta şi îl susţinea ereticul Varlaam. Pe de altă parte erezia sublinia asceza fără nicio legătură cu Dumnezeiasca Împărtăşanie. Între aceste două extreme eretice Biserica Ortodoxă, prin Sfântul Grigorie Palama şi toţi Sfinţii Părinţi, spune că ne mântuim prin Taina Dumnezeieştii Împărtăşanii, însă cu condiţia să facem în acelaşi timp şi asceză cu mărturisire şi pocăinţă pentru curăţirea sufletului nostru.

 

Cu multe rugăciuni,

 

† Ieremia, Mitropolit de Gortina şi Megalopol

 

 

Traducere: https://acvila30.wordpress.com/; sursa: e-mail

Copyright
Această traducere ne aparţine şi este protejată de Legea Drepturilor de Autor, legea nr. 8/1996. Ea poate fi citată parţial [fragmentar] pe alte bloguri sau site-uri cu precizarea sursei sau link către pagina de unde provine [https://acvila30.wordpress.com], dar nu poate fi preluată de mass-media fără un acord scris.
Nu aveţi voie să copiaţi această traducere fără voia sau ştireahttps://acvila30.wordpress.com.
Dacă aveţi nevoie sau vreţi să folosiţi în scopuri proprii această traducere, vă rugăm să ne contactaţi şi vom stabili atunci condiţiile.

VIDEO DELA INTERVENŢIAÎN PLINĂ NOAPTE PENTRU IZGONIREA CĂLUGĂRIŢELOR, CARE-L ACUZĂ PE PATRIARHUL SERBIEI DE ECUMENISM (ro & greek) – Βίντεο από την νυκτερινή επέμβαση για την εκδίωξη των μοναζουσών που κατηγορούν τον Πατριάρχη Σερβίας για Οικουμενισμό

iunie 19, 2012 Lasă un comentariu


SERBIA-EPISCOPIA JICEA.

     VIDEO DELA INTERVENŢIAÎN PLINĂ NOAPTE PENTRU IZGONIREA CĂLUGĂRIŢELOR, CARE-L ACUZĂ PE PATRIARHUL SERBIEI DE ECUMENISM

    În ciuda solidarităţii multor credincioşi care au mersla Sfânta Mănăstirea Înălţării Domnului pentru a fi alături de monahiile persecutate au fost înregistrate scene de violenţă împotriva stareţei şi a obştii ei.

 greek:  Citește mai mult…

O MĂNĂSTIRE DE MAICI DIN SERBIA ACUZĂ PATRIARHUL SERBIEI DE ECUMENISM ŞI DECLARĂ ÎNTRERUPEREA COMUNIUNII CU EL. MĂNĂSTIREA ESTE EVACUATĂ (ro & greek) -Μοναστική αδελφότητα κατηγορεί τον Πατριάρχη Σερβίας για Οικουμενισμό

iunie 19, 2012 Lasă un comentariu

Μοναστική αδελφότητα κατηγορεί τον Πατριάρχη Σερβίας για Οικουμενισμό

O MĂNĂSTIRE DE MAICI DIN SERBIA ACUZĂ PATRIARHUL SERBIEI DE ECUMENISM ŞI DECLARĂ ÎNTRERUPEREA COMUNIUNII CU EL.

 MĂNĂSTIREA ESTE EVACUATĂ.

 

            Obştea monahală feminină sârbească a Sfintei Mănăstiri a Înălţării Domnului – Jicea,  Ovčarsko-kablarskoj klisuri, a întrerupt comuniunea cu Patriarhia Serbiei şi-l acuză pe Patriarhul Serbiei de ecumenism.

            Mai precis, egumena Sfintei Mănăstiri a Înălţării Domnului (din Episcopia de Jicea) a comunicat că întrerupe orice legătură cu Patriarhia Serbiei din cauza ecumenismului şi trece de partea Episcopului Artemie de Raşka şi Prizren.

            În urma comunicatului, Episcopul Hrisostom de Jicea, cu ajutorul Poliţiei locale şi a unor clerici, a încercat să ocupe mănăstirea şi să le izgonească pe călugăriţe.

            În pofida solidarităţii multor localnici credincioşi, în cele din urmă monahiile au fost izgonite din mănăstire.

greek:
Η Γυναικεία Σερβική Μοναστική αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αναλήψεως –Ζίτσας στο Ovčarsko-kablarskoj klisuri, Citește mai mult…

MITROPOLITUL IEREMIA DE GORTINA – ucenic al Mitropolitului Augustin de Florina – ÎN APĂRAREA MITROPOLITULUI SERAFIM DE PIREU ŞI ÎMPOTRIVA PATRIARHULUI ECUMENIC  

MITROPOLITUL IEREMIA DE GORTINA:

,,TITLUL DE ECUMENIC NU OFERĂ PATRIARHULUI DREPTUL DE A INTERVENI ÎN TREBURILE INTERNE ALE ALTOR BISERICI”

 1. Spuneam, fraţii mei creştini, în predicile noastre anterioare că Biserica, pe care a întemeiat-o Hristos pe pământ, prin Sfinţii Lui Apostoli este UNA. Este Biserica din care facem parte, BISERICA ORTODOXĂ. Aşa-numitele Biserici dinafara Bisericii Ortodoxe nu constituie Biserica, ci sunt schisme şi erezii. În principal, aceşti eretici sunt de două feluri. Sunt protestanţii şi catolicii. Dar aceste două feluri de eretici sunt aproape unul şi acelaşi fel, deoarece – aşa cum a spus un teolog rus – Alexie Homiakov (1846), toţi protestanţii sunt papistaşi în ascuns! Şi însuşi acest teolog a spus unui catolic, care l-a întrebat cum să evite protestantismul:  Fugi de propriul romano-catolicism!.. Citește mai mult…

MITROPOLITUL COSMA AL ETOLIEI: „Astăzi, prin panerezia ecumenismului şi prin sincretismul care se întinde pretutindeni, chiar şi în manualele materiei şcolare numită religie, ei ridică război împotriva Dumnezeirii Hristosului nostru!…”


MITROPOLITUL COSMA DE ETOLIA ŞI AKARNANIA

 ENCICLICĂ PASTORALĂLA PRAZNICUL CINCIZECIMII- 2012

 

          Către Pleroma cea numită cu numele lui Hristos din Sfânta noastră Mitropolie

 

          Pericopa evanghelică de astăzi ne dă prilej să subliniem mari adevăruri.

          Aşa cum ne-a amintit Evanghelistul Ioan, Domnul S-a suit în templul iudeilor şi a vorbit mulţimilor de oameni. Sărbătoreau praznicul Corturilor şi de aceea toţi se îmbulzeau în curţile Templului.

          Exista însă o excepţie. Fariseii, membri sinedriului iudaic, liderii spirituali ai poporului, erau indiferenţi la sfinţenia zilei praznicului şi discutau despre cum vor organiza arestarea şi moartea lui Iisus. Mai mult, au trimis nişte soldaţi, ca să-L aresteze. 

          În acel moment, Domnul vorbea poporului despre Sfântul Duh, pe Care aveau să-L primească credincioşii. Soldaţii s-au apropiat de Domnul, L-au ascultat, s-au minunat de El, însă s-au întors fără a-I mai face nimic şi au spus fariseilor :

„Niciodată n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte Acest Om” (Ιoan 7, 46). Niciodată n-a vorbit un om cu atâta înţelepciune şi har ca Acest Om. Cum să-L arestăm? Şi fariseii, fiind indiferenţi, aspri şi nepăsători, au rămas în ura şi în războiul lor împotriva Domnului. Au rămas străini şi fără nicio legătură cu strălucirea şi folosul praznicului.

          Astăzi, iubiţilor, trăim şi noi un mare praznic. Trăim praznicul Cincizecimii. Prăznuim venirea pe pământ a Celei de-a Treia Persoane a Sfintei Treimi, prăznuim pogorârea Sfântului Duh peste ucenicii Domnului, prăznuim arătarea Bisericii noastre în lume.

În această sfântă zi şi praznic al Cincizecimii ne aducem aminte de măreţia Bisericii noastre, de luptele şi biruinţele ei. Biserica noastră, cea Una, Sfântă, Universală şi Apostolică Biserică, este Trupul tainic al Domnului, avându-L cap pe Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, iar mădulare ale ei pe toţi oamenii, care s-au botezat în numele Sfintei Treimi în cristelniţa ortodoxă.

Noi toţi, creştinii ortodocşi botezaţi şi unşi cu Sfântul şi Marele Mir, în ciuda distanţelor locale care poate ne despart, constituim un întreg unitar şi inseparabil, Trupul duhovnicesc al Bisericii. Citește mai mult…

La Audienţa generală de miercuri, 30 mai, din piaţa “San Pietro”, Benedict al XVI-lea a făcut pentru prima oară o referinţă la scandalul cu scurgerile de bani


benedict

(RV – 30 mai 2012) La Audienţa generală de miercuri, 30 mai, din piaţa “San Pietro”, Benedict al XVI-lea a făcut o clară şi intensă referinţă la actualitate, reflecţia sa concentrându-se asupra sensului rugăciunii şi a consolării de către Dumnezeu în momentele de dificultate. 
Mai multe amănunte, în serviciul colegei noastre Giada Aquilino, de la redacţia centrală: 

“Tristeţii” legate de chestiunea recentei publicări a unor documente vaticane rezervate i se alătură „solida certitudine” a susţinerii de către Dumnezeu a întregii Biserici. Acesta este sensul cuvintelor Sfântului Părinte de la Audienţa generală de miercuri, 30 mai:

•“Evenimentele întâmplate în aceste zile privind Curia şi colaboratorii mei mi-au întristat inima dar nu s-a obscurat nici un moment solida certitudine că în ciuda slăbiciunii omului, a dificultăţilor şi încercărilor, Biserica este condusă de Duhul Sfânt, iar Domnul îi va acorda mereu ajutorul pentru a o susţine în parcursul său. Însă, s-au multiplicat ipotezele absurde şi cu totul gratuite, amplificate de unele mijloace de comunicare, oferind o imagine despre Sfântul Scaun care nu corespunde realităţii.

Doresc, de aceea, să-mi reînnoiesc încrederea şi încurajarea faţă de cei mai apropiaţi colaboratori ai mei şi faţă de toţi aceia care, zi de zi, cu fidelitate, spirit de sacrificiu şi în tăcere, mă ajută în îndeplinirea ministerului meu”… 

Sursa: http://www.radiovaticana.org/rom/Articolo.asp?c=592284

Categorii:ECUMENISM

PREOT PROF. DR. TEODOR ZISIS: „DINTRE VOI ÎNŞIVĂ, GRĂIND ÎNVĂŢĂTURI RĂSTĂLMĂCITE”, TEOLOGII DIN VOLOS PROPUN SĂ-I DEPĂŞIM PE SFINŢII PĂRINŢI!


CITIŢI PE ACELAŞI SUBIECT:

MITROPOLITUL AMBROZIE DE KALAVRITA: “TEOLOGIA POST-PATRISTICĂ ESTE EREZIE!”. DESCHIDERILE ECUMENISTE ALE UNOR IERARHI ŞI SĂVÂRŞIREA LITURGHIEI ÎN NEO-GREACĂ

S-A ÎNCHEIAT CU SUCCES CONFERINŢA CU PROBLEMATICĂ TEOLOGICĂ “TEOLOGIE PATRISTICĂ ŞI EREZIE POSTPATRISTICĂ”, ORGANIZATĂ DE SFÂNTA MITROPOLIE DE PIREU.

ARHIMANDRITUL ATANASIE ANASTASIOU SALUTĂ CONFERINŢA „TEOLOGIE PATRISTICĂ ŞI EREZIE POSTPATRISTICĂ” CE A AVUT OC LA PIREU, PE 15 FEBR. 2012. Teologul Radu Preda de la Cluj – promotor al teologiei sociale, contextuale şi post-patristice de la Volos în România?!

ÎN STARE DE PANICĂ „PAPAGALII” TEOLOGILOR POST-PATRISTICI

PROF. DIMITRIOS TSELENGHIDIS: TEOLOGIE ,,POST-PATRISTICĂ” SAU ,,NEO-VARLAAMITĂ”? 

Protoprezbiter Theodoros Zissis: IMPORTANŢA PĂRINŢILOR BISERICII ŞI APOSTAŢII EI PATROMAHI (rezumat al referatului susţinut în cadrul recentei conferinţe organizată de Mitropolia Pireului) 

Se cere caterisirea Mitropolitului Ignatie al Dimitriadei și cenzurarea poziţiilor eretice ale Academiei Teologice de la Volos

 

 

„DINTRE VOI ÎNŞIVĂ,  GRĂIND ÎNVĂŢĂTURI RĂSTĂLMĂCITE”,

 TEOLOGII DIN VOLOS

 PROPUN SĂ-I DEPĂŞIM PE SFINŢII PĂRINŢI!

 

„Şi dintre voi înşivă se vor ridica bărbaţi, grăind învăţături răstălmăcite, ca să tragă pe ucenici după ei.” (Fapte 20: 30)

          În predica sa din sfânta biserică a Sfântului Antonie – Tesalonic, în Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul întâi Ecumenic, pe 27.05.2012, protoprezbiterul Teodor Zisis tâlcuind lectura citirea apostolică a făcut referiri şi la realitatea bisericească contemporană. Printre altele a menţionat: ,,Părinţii s-au distins prin luptele lor împotriva ereticilor. Apostolul Pavel semnalează însă că „Şi dintre voi înşivă se vor ridica bărbaţi, grăind învăţături răstălmăcite, ca să tragă pe ucenici după ei.” (Fapte 20: 30). Ştiţi câţi clerici şi câţi teologi grăiesc învăţături răstălmăcite. Şi care se prezintă ca ortodocşi! Şi care au pretenţiea să câştige adepţi şi ucenici. De aceea, va trebui ca păstorul, episcopul, preotul, diaconul să fie foarte atent nu numai la ereticii evidenţi, care au fost condamnaţi de Biserică, ci să ia aminte şi la ereticii ascunşi, care grăiesc învăţături răstălmăcite. Şi dacă vom obiecta că ecumenismul nu este o erezie condamnată, el este o erezie care denaturează învăţătura Bisericii noastre. „Şi dintre voi înşivă”…

  Clericii ecumenişti sunt între noi. Patriarhi şi arhiepiscopi şi episcopi şi teologi. S-au umplut facultăţile de teologie de teologi care grăiesc învăţături răstălmăcite şi schimbă învăţătura Evangheliei.  Citește mai mult…

Les fruits corrompus de l’œcuménisme:


Les fruits corrompus de l’œcuménisme:

 
 
Comment après de tels événements croire encore qu’il puisse sortir quelque chose de positif de ces cérémonies œcuméniques? Maintenant c’est le baptême qui est l’objet de cette mascarade sentimentale et blasphématoire. Cet article se trouve sur le blog de John Sanidopoulos. Parmi les réactions à cette „cérémonie”, celle d’un blogger catholique romain qui n’hésite pas à écrire sur son weblog: Le „seul” baptême [du Credo] n’est plus!! L”évêque catholique, le Métropolite Orthodoxe, les Protestants se rebaptisent…
 
Le Jour de l’Œcuménisme (5 mai) a été créé en Allemagne en 2003 pour réunir les chrétiens allemands divisés de diverses confessions et églises qui croient en la Sainte Trinité, pour célébrer symboliquement leur coopération mutuelle.  Citește mai mult…
Categorii:ECUMENISM, en Français

FOTOGRAFII DE LA ZIUA ECUMENISMULUI, 18 MAI 2012, MANHAIM. FIŢI ATENŢI CINE DUCE EVANGHELIA ORTODOXĂ! – Φωτογραφίες από την Ημέρα Οικουμενισμού στο Μανχάιμ

mai 29, 2012 2 comentarii

Φωτογραφίες από την Ημέρα Οικουμενισμού στο Μανχάιμ

Γερμανία– Μανχάιμ 18 Μαΐου 2012.  Οικουμενιστική Αρτοκλασία κατά την Ημέρα Οικουμενισμού (Ημέρα Οικουμένης) στο Ρωμαιοκαθολικό ναό του Χριστού.
Στις φωτογραφίες ο Μητροπολίτης Γερμανίας Αυγουστίνος ο πρόεδρος της Γερμανικής Διάσκεψης Ρωμαιοκαθολικών Επισκόπων, Αρχιεπίσκοπος Ρόμπερτ Zollitsch, ο Προτεστάντης Επίσκοπος της Βάδης, Ούλριχ Φίσερ,η Επίσκοπος των Μεθοδιστών Rosemarie Wenner και ο Παλαιοκαθολικός Επίσκοπος Matthias Ring. 

Categorii:ECUMENISM

PREŞEDINTELE BULGARIEI ÎL INVITĂ PE PAN-ERETICUL PAPĂ ÎN BULGARIA ORTODOXĂ A SFÂNTULUI FOTIE CEL MARE. PAPA PROMITE CĂ SE VA GÂNDI SERIOS LA ASTA.

mai 26, 2012 Un comentariu

25 mai 2012

Preşedintele Bulgariei către papa:

„Invitaţia noastră este deschisă, aşa cum este şi ţara noastră. Bulgarii şi-au deschis inimile pentru papa”

Βουλγαρία: Ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας Πληρώνει Παραδοσιακά Επίσκεψη στον Πάπα

Preşedintele Bulgariei, Rosen Plevneliev, a vizitat Vaticanul pentru a participa la sărbătorirea zilei de 24 mai 2012– Ziua Alfabetului Slav şi a Literaturii şi Culturii Bulgare. Preşedintele bulgar şi delegaţia ce-l însoţea (în care şi doi clerici ortodocşi) au fost primiţi de papa Benedict al XVI – lea.

Rosen Plevneliev a dăruit papei un ou pascal lucrat cu mare artă cu o înălţime de 2 metri şi o copie a unei icoane de la începutul secolului al XIX – lea. În timpul aceleiaşi întâlniri particulare, a reînnoit invitaţia sa către papa Benedict al XVI – lea de a vizita Bulgaria. „Invitaţia noastră este deschisă, aşa cum este şi ţara noastră. Bulgarii şi-au deschis inimile pentru papa”, a declarat Preşedintele Bulgariei.

A adăugat şi că Bulgaria nu este doar un paradis al stabilităţii, dar ar putea să transmită şi un mesaj puternic restului lumii. Papa Benedict al XVI – lea a mulţumit pentru invitaţie şi a promis că o analiza cu seriozitate. „Am primit o recunoaştere adâncă aici, la Vatican”, a comentat Preşedintele Plevneliev.

Citiţi şi: Clerici ortodocşi bulgari la papa împreună cu preşedintele Bulgariei

Traducere: https://acvila30.wordpress.com/; sursa: http://aktines.blogspot.com

Copyright
Această traducere ne aparţine şi este protejată de Legea Drepturilor de Autor, legea nr. 8/1996. Ea poate fi citată parţial [fragmentar] pe alte bloguri sau site-uri cu precizarea sursei sau link către pagina de unde provine [https://acvila30.wordpress.com], dar nu poate fi preluată de mass-media fără un acord scris.
Nu aveţi voie să copiaţi această traducere fără voia sau ştirea https://acvila30.wordpress.com.
Dacă aveţi nevoie sau vreţi să folosiţi în scopuri proprii această traducere, vă rugăm să ne contactaţi şi vom stabili atunci condiţiile.

CLERICI ORTODOCŞI BULGARI LA PAPA ÎMPREUNĂ CU PREŞEDINTELE BULGARIEI

mai 25, 2012 2 comentarii

Clerici ortodocşi bulgari la papa împreună cu Preşedintele Bulgariei

Pe 24 mai 2012, Preşedintele Bulgariei, Rosen Plevneliev a făcut o vizită particulară şi a avut o întâlnire cu papa Benedict al XVI – lea. Deşi vizita Preşedintelui Bulgariei a fost particulară, el a fost însoţit de o delegaţie numeroasă. Printre cei care l-au însoţit pe Preşedintele Bulgariei au fost şi doi clerici ortodocşi (episcopi ??? – cel puţin unul este episcop, căci poartă engolpion – n.n.). Oare ce anume plănuiesc politicienii bulgari pentru perioada de după Patriarhul Maxim?

Urmează şi o fotografie de aproape a celor doi clerici. 

*

SURSA: http://aktines.blogspot.com/ Citește mai mult…

EURO 2012 – ECUMENIST (FOTO)

mai 16, 2012 Un comentariu

priest2

EURO 2012 ECUMENIST (FOTO)

 

Miercuri, 16 mai 2012

Posibilitatea de a se ruga indiferent de religia lor vor avea jucătorii echipelor naţionale în timpul campionatului european de fotbal.

„Preoţi” catolici, protestanţi, ortodocşi, evrei şi musulmani se află deja în Polonia unde vor sluji într-un spaţiu special amenajat pe Stadionul Naţional din Varşovia şi se aşteaptă ca ceva similar să se întâmple în Gdansk, Wroclaw şi Poznan.

 

 

 

 

 

 

 

TRADUCERE:  https://acvila30.wordpress.com; SURSA: ROMFEA.RO

Categorii:Diverse, ECUMENISM