Arhiva

Archive for the ‘5584’ Category

LĂUDAȚI PE DOMNUL, CĂCI ESTE BUN…ALILUIA! – ARABIC ORTHODOX CHANT

august 8, 2012 Lasă un comentariu

LĂUDAȚI PE DOMNUL, CĂCI ESTE BUN…ALILUIA!

– ARABIC ORTHODOX CHANT –

.

Categorii:5584

The Great Doxology in Arabic

august 8, 2012 Lasă un comentariu

The Great Doxology in Arabic

.

Categorii:5584

ÎPS Teofan : „Să ne unim cu toţii în rugăciune, ca mila lui Dumnezeu să se revese peste noi”

august 2, 2012 Lasă un comentariu

.

Dacă cel fără de credinţă vede în această stare numai un capriciu al naturii, omul credincios înţelege că, dincolo de fenomenele naturale, este mâna lui Dumnezeu, voinţa Lui.

Preacucernice Părinte Paroh,

Preacuvioase Părinte Stareţ,

Preacuvioasă Maică Stareţă,

De săptămâni bune trăim încercarea grea a secetei şi a arşiţei. Uscăciunea se întinde tot mai mult, punând în pericol recoltele, ceea ce va aduce după sine foamete, lipsuri şi strâmtorare.

Dacă cel fără de credinţă vede în această stare numai un capriciu al naturii, omul credincios înţelege că, dincolo de fenomenele naturale, este mâna lui Dumnezeu, voinţa Lui. În mod firesc, ne întrebăm: „de ce aceasta?” Răspunsul îl aflăm la profetul Isaia, care transmite cuvântul Domnului poporului ales de atunci: Pământul va fi pustiit (…) Pământul este în chin şi sleit, lumea tânjeşte şi se istoveşte, cerul împreună cu pământul vor pieri. Pământul este pângărit sub locuitorii lui, căci ei au călcat legea, au înfrânt orânduiala şi legământul stricatu-l-au pe veci. Pentru aceasta, blestemul mistuie pământul şi locuitorii îndură pedeapsa lor; drept aceea cei ce locuiesc pe pământ sunt mistuiţi, iar oamenii rămaşi sunt puţini la număr! Via tânjeşte, viţele sale sunt firave, cei cu inima veselă suspină (Isaia 24, 3-7). Ca şi în vremea aceea, şi acum îndepărtarea omului de Dumnezeu, o viaţă dusă în păcate şi fărădelegi atrag mustrarea lui Dumnezeu, care, iată, acum se manifestă prin secetă şi arşiţă.

Să înţelegem, aşadar, sensul acestei mustrări şi să ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima, prin pocăinţă adevărată, prin părăsirea păcatelor şi fărădelegilor şi prin înnoirea vieţii. Să ne unim cu toţii în rugăciune – ierarhi, preoţi, monahi, monahii şi credincioşi – pentru a cere ca mila lui Dumnezeu să se revese peste noi, peste animale şi peste pământ.

Pentru aceasta, adresez părintesc îndemn sfinţiţilor slujitori ai sfintelor altare ca duminică, 5 august 2012, să săvârşească, împreună cu poporul cel dreptcredincios, rugăciuni stăruitoare pentru ploaie, astfel:

–         la Ectenia Mare şi Ectenia întreită de la Utrenie şi Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie să fie inserate cererile speciale din Liturghier „La vreme de neplouare şi foamete” (Liturghier, ediţia 2000, p. 391-396; Liturghier, ediţia 2012, p. 439-442);

–         la Canonul obişnuit de la Utrenie să se adauge şi „Canonul de rugăciune către Domnul Iisus Hristos, la vreme de secetă” (Molitfelnic, ediţia 2006: p. 435-442); Canonul va fi repetat şi la Chinonic, în timpul împărtăşirii;

–         la Proscomidie se va scoate părticică şi se va rosti rugăciunea prevăzută în Liturghier pentru „vremuri de neplouare şi foamete” (Liturghier, ediţia 2000, p. 390-391; Liturghier, ediţia 2012, p. 438-439);

–         După săvârşirea Sfintei Liturghii, preotul şi poporul vor ieşi la câmp, unde se va săvârşi „Rânduiala slujbei ce se face la vreme de secetă sau neplouare”, cuprinsă în Molitfelnic (în ediţia 2006, la p. 433-458). La oraşe, acolo unde nu este posibilă deplasarea la câmp, slujba va fi săvârşită în curtea bisericii.

Dumnezeu să caute cu milostivire spre rugăciunile noastre şi să ne dăruiască ploi liniştite şi aducătoare de roade pe pământ, să ne întărească spre a dobândi duhul pocăinţei celei adevărate pentru a deveni, cu adevărat, fii iubiţi ai Săi.

 

Al vostru frate şi părinte împreună slujitor şi rugător către Hristos Iisus, Domnul nostru

Teofan,

Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

 

Sursa:   http://www.doxologia.ro

Categorii:5584

OPTINA PUSTYN MONASTERY (Video)

iunie 24, 2012 Lasă un comentariu

OPTINA PUSTYN MONASTERY

(Video)

.

***

Optina Pustyn, officially Svyato-Vvedenskaya Optinakaya Pustyn, is a male monastery near Kozelsk which was the most important spiritual center of the Church of Russia in the nineteenth century. The monastery was famous for the monastic renewal movement in Russia based on the hesychastic tradition that had been largely lost in the Russian monastic experience in the eighteenth century.

It is not clear when the hermitage was established. Optina as a monastery had existed since at least the sixteenth century. The monastery is located about 80 miles from Moscow. It had fallen in disrepair in the eighteenth century under the anti-monastic policies of Peter I and Catherine II. In 1790, Metr. Platon of Moscow undertook the restoration of the monastery.

*** Citește mai mult…

Categorii:5584

Fiică de despot, soţie, mamă şi soacră de domnitor : Despina Doamna, o viaţă cu puţină fericire şi multe lacrimi

iunie 19, 2012 Lasă un comentariu

Fiică de despot, soţie, mamă şi soacră de domnitor :

Despina Doamna, o viaţă cu puţină fericire şi multe lacrimi

Alexandru Briciu

S-au împlinit de curând 500 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a Sfântului Voievod Neagoe Basarab. În scurta viaţă şi mai scurta domnie ce i-au fost date să trăiască, i-a stat alături Despina Miliţa, coborâtoare din neamul despoţilor sârbi. Unul dintre cele mai frumoase chipuri de domniţe ale istoriei noastre, Despina a fost fiică de despot, soţie, mamă, soacră şi cumnată de voievod şi a trecut la Domnul îmbrăcată în haină monahală, cu numele Platonida.

În anul 1504, la Curtea Domnească a lui Radu cel Mare din Târgovişte, se refugia mitropolitul Maxim Brancovici, cărturar cunoscut al vremii, împreună cu mama sa, Anghelina, şi cu nepoatele sale Elena şi Despina Miliţa. Ambele s-au căsătorit cu domnitori români: Despina cu Neagoe Basarab, iar Elena (zisă şi Cătălina) cu Petru Rareş.

Pe Despina Miliţa, tânărul jupan, mare postelnic şi vătaf de vânători la acea vreme, Neagoe o va lua în căsătorie după anul 1504, aşadar după vârsta de 22 de ani. Din această căsătorie avea să se nască primul fiu, botezat Theodosie, nume unic în pomelnicul domnesc al Ţării Româneşti. Acestuia, tatăl său îi va dedica monumentala operă a „Învăţăturilor”. După el au urmat alţi cinci copii: Ioan (botezat după numele bunicului său, Iovan Brancovici), Petru, Anghelina (după numele mamei lui Maxim Brancovici), Stana şi Ruxandra, ambele soţii de domni, prima a lui Ştefăniţă-Vodă al Moldovei, iar mezina a lui Radu de la Afumaţi.

Nicolae Iorga descrie atmosfera în care au fost educate tinerele vlăstare domneşti la Curtea Domnească după anul 1512, când Neagoe Basarab a ocupat tronul Ţării Româneşti: „În palatul lui Neagoe şi al Despinei, însă, copiii lor sunt crescuţi în norme stricte bizantine ale evului mediu, în camere închise, supt îngrijirea deosebită şi ideală a tatălui. Numele, al Marelui Teodosie, al lui Teodosie Caligraful de mai târziu, n-a fost ales cine ştie cum – Teodosie nu s-a chemat nici un Domn al nostru”. Tabloul votiv din ctitoria voievodală de la Curtea de Argeş arată că Teodosie şi Stana au fost copiii cei dintâi născuţi ai lui Neagoe Basarab şi ai Despinei Doamna.

„Unul dintre cele mai curate chipuri de doamne române”

Nicolae Iorga o descrie pe Despina Miliţa drept „unul dintre cele mai curate chipuri de doamne române. Citește mai mult…

Categorii:5584, ORTODOXIE

ARHIEPISCOPUL IERONIM AL ATENEI ŞI A TOATĂ ELADA CĂTRE POPORUL RUS: „AŞTEPTĂM MULT MAI MULTE DE LA DUMNEAVOASTRĂ ÎN VIITOR”


proti


2

Arhiepiscopul Atenei şi a toată Elada:

 „Aşteptăm mult mai multe de la dumneavoastră în viitor”

Joi,24 mai 2012

Moscova, Emilios Polighenis

În prezenţa a mii de credincioşi ruşi a avut loc astăzi, joi, 24 mai, sărbătoarea Înălţării, procesiunea cu ocazia prăznuirii Sfinţilor Chiril şi Metodie, zi în care sunt cinstite Alfabetul slav şi Cultura slavă. 

Procesiunea a început de la biserica Adormirii Maicii Domnului din Kremlin şi s-a încheiat la biserica Sfântului Vasile, care constituie un simbol pentru Rusia.

Convoiul procesiunii a fost condus de Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia, kyr Kirill, însoţit de zeci de ierarhi ai Bisericii Ruse.

În continuare, pe o tribună specială care a fost amenajată în exteriorul bisericii Sfântului Vasile, a fost oficiată o slujbă specială pentru poporul rus şi Sfinţii Chiril şi Metodie.

De asemenea, de semnalat că după slujbă s-a dat citire mesajului de salut al Preşedintelui Rusiei, dl. Vladimir Putin, referitor la ziua alfabetului slav.

Arhiepiscopul Ieronim în discursul său, printre altele, a subliniat: Citește mai mult…

Categorii:5584

Sinod Mitropolitan la Palatul Patriarhiei


Sinod Mitropolitan la Palatul Patriarhiei
Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei s-a întrunit astăzi, 22 mai 2012, în Sala Sfântul Ioan Casiandin Palatul Patriarhiei. Lucrările sinodului au fost prezidate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în calitatea sa de Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei.Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a precizat în deschiderea şedinţei principalele subiecte aflate pe agenda întâlnirii: „Pe ordinea de zi avem teme legate în primul rând de sfinţi şi anume, comemorarea a 500 de ani de la urcarea pe tron a Sfântului Voievod Neagoe Basarab, domnitor al Ţării Româneşti. De asemenea, avem slujbe a unor sfinţi recent canonizaţi sau care erau canonizaţi mai demult, dar nu aveau slujbe liturgice. Totodată, avem tema sinaxa stareţilor şi stareţelor din mitropolie care trebuie organizată în general o dată la trei ani. O temă importantă şi mereu actuală este într-ajutorarea între eparhiile din mitropolie, cum ne ajutorăm spiritual şi material potrivit nevoilor urgente din unele eparhii”, după cum ne informează Radio TRINITAS.

Potrivit Statutului de organizare şi funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române, Sinodul mitropolitan veghează ca pe cuprinsul Mitropoliei să fie apărate şi promovate credinţa ortodoxă, unitatea liturgică şi disciplina canonică a clerului şi monahilor, precum şi întrajutorarea frăţească între eparhii.

Sursa: Basilica.ro
Categorii:5584

Lipsa de smerenie e pricinuită de o jalnică superficialitate


Lipsa de smerenie e pricinuită de o jalnică superficialitate

 
 
 *

„Diavolul nu e smerit, pentru că nu vede măreţia atotstrălucitoare a lui Dumnezeu, măreţia realităţii adevărate.”

 

 

În smerenie omul se bucură de înălţime şi înălţimea adevărată nu e cunoscută decât în smerenie. Deosebirile între acestea două se anulează când sunt adevărate. Trăieşti în smerenia fără sfârşit înălţarea fără sfârşit, şi invers. Cine se scufundă în smerenie, se scufundă în experienţa celei mai esenţiale realităţi, deci a celei mai înalte. Înălţarea lipsită de smerenie e o umflare lipsită de conţinutul realităţii; e un balon de săpun. Tot ce atinge cel ce coboară de la înălţime din iubire, umple de înălţimea sa. Fiul lui Dumnezeu făcându-se om a făcut pe om Dumnezeu. Sau în smerenie se vede realitatea în toată măreţia şi densitatea ei. Diavolul nu e smerit, pentru că nu vede măreţia atotstrălucitoare a lui Dumnezeu, măreţia realităţii adevărate. Lipsa de smerenie e pricinuită de o jalnică superficialitate sau aduce cu ea superficialitatea. De aceea aduce şi o plictisitoare monotonie.

(Părintele Dumitru Stăniloae, nota 555 la Calist Patriarhul, Capete despre rugăciune, în Filocalia VIII, Editura Humanitas, Bucureşti, 2002, pp. 251-251)

Sursa: doxologia.ro

Categorii:5584, Cuvinte de folos