Prima pagină > Predici > PREASFINŢITUL SEBASTIAN: PREDICĂ LA DUMINCA A VII-A DUPĂ RUSALII: DESPRE ,,DISCREŢIA’’DOMNULUI

PREASFINŢITUL SEBASTIAN: PREDICĂ LA DUMINCA A VII-A DUPĂ RUSALII: DESPRE ,,DISCREŢIA’’DOMNULUI

PREASFINŢITUL SEBASTIAN:

PREDICĂ LA DUMINCA A VII-A DUPĂ RUSALII

*

 Vindecarea a doi orbi şi un mut-Mt. 9,27-35

  * * * 

 DESPRE ,,DISCREŢIA’’DOMNULUI

Alte predici:

       Dreptmăritori creştini,

       Evanghelia de astăzi ne propune spre meditaţie alte două vindecări săvârşite de Mântuitorul Hristos, după ce, acum trei duminici ne-a fost prezentată vindecarea slugii sutaşului din Capernaum(Mt. 8,5-15), acum două duminici vindecarea celor doi demonizaţi dinGadara (Mt. 8,28-34 şi 9,1), iar duminica trecută vindecarea slăbănogului din Capernaum (Mt. 9,1-8). De data aceasta doi orbi, cerându-I cu credinţă izbăvire lui Iisus, au fost vindecaţi, iar unui mut, care avea demon, la insistenţele celor apropiaţi lui, Domnul i-a dezlegat graiul, şi acesta a putut vorbi.

      Ei bine, ceea ce ar trebui să ne atragă atenţia în chip deosebit în această pericopă evanghelică este, cred eu, ,,discreţia’’ pe care Domnul o cere celor doi orbi vindecaţi: ,,Vedeţi, nimeni să nu ştie!’’ Nu este pentru prima oară când Hristos interzice difuzarea unei minuni  pe care o săvârşeşte. A mai făcut-o şi în cazul învierii fiicei lui Iair (Mc. 5,43), şi în cazul leprosului (Mc. 1,44), şi în mai multe alte împrejurări, aceasta fiind o practică permanentă a Sa. O singură dată a cerut să-I fie vestită minunea săvârşită, în ţinutul Gherghesenilor (Lc. 8,39), şi aceasta pentru că a fost împiedicat El Însuşi să propovăduiască acolo.

       De aceea cred că ar fi astăzi foarte nimerit să ne întrebăm plecând de la logica  simplă a veacului acestuia: cum de nu ,,a făcut uz’’ din plin Mântuitorul Hristos de această putere a facerii de minuni? Pentru că, s-ar putea să tindem să credem, cei mai mulţi dintre noi, că dacă Domnul ar fi făcut minuni în fiecare ceas, la fiecare pas şi în fiecare cetate, şi nu ar fi oprit în chip expres popularizarea acestora, ar fi înţeles necredincioşii iudei din vremea Sa că au de-a face cu Însuşi Dumnezeu şi nu L-ar mai fi dat la moarte!…

       Mântuitorul Hristos, însă, a săvârşit minunile pe care le cunoaştem prea bine doar în situaţiile în care se impunea să fie săvârşite acestea. Aşa, de exemplu, a înviat pe fiica lui Iair la stăruinţa şi credinţa părintelui ei (Lc. 8,41-56), pe fiul văduvei din Nain de mila mamei care plângea nemângâiată (Lc. 7,12-14) şi, în general, săvârşea minuni la solicitarea celor care sufereau sau Îl rugau, dar nu a abuzat niciodată de acestea. De ce, oare, de vreme ce un calcul simplu – dar ,,ieftin’’ şi fals – ne-ar putea face să credem că minunile multe i-ar fi asigurat ,,succesul sigur şi deplin’’ lui Hristos? Ei bine, Domnul n-a abuzat de darul acesta al facerii de minuni, cel puţin din trei motive:

        Întâi, pentru ca nu cumva iudeii, impresionaţi de puterea Sa, să dorească din nou să-L proclame rege, după cum au mai încercat şi altă dată (In.6,15), pentru că pericolul pe care Mântuitorul a trebuit să-l înfrunte permanent, dată fiind concepţia şi mentalitatea greşită a conaţionalilor Săi, a fost acela de a fi considerat lider naţional şi politic. În virtutea acestei mentalităţi, probabil, L-au primit locuitorii Ierusalimului atât de triumfal în cetatea sfântă (In.12,12-16) şi ,,dezamăgiţi’’ de faptul că Împărăţia Sa ,,nu era din lumea aceasta’’(In.18,36), şi-au schimbat radical atitudinea faţă de El în numai câteva zile (Lc.23,21).

       A doua motivaţie a discreţiei Domnului este smerenia. A dorit să ne înveţe pe noi smerenia. Să ne atragă atenţia că darurile şi calităţile deosebite nu trebuie ,,afişate’’sau ,,aruncate porcilor’’(Mt.7,6), ci păstrate în taină, aşa cum îşi păstrează cineva bunurile sale cele mai de preţ, ca să nu-i fie furate. Tot aşa şi darurile spirituale şi însuşirile cele frumoase dăruite nouă de Dumnezeu, trebuie să le folosim cu multă înţelepciune şi smerenie, ca nu cumva afişându-le sau lăudându-ne cu ele, diavolul ori lumea să le smulgă de la noi.

      În al treilea rând, însă, Domnul Hristos nu a abuzat de darul facerii de minuni, ca să ne arate nouă că ,,binele se săvârşeşte întru discreţie’’, acesta neavând nimic comun cu ,,spectacolul’’ şi ,,publicitatea’’. Viaţa în Hristos nu are nimic comun nici cu ,,eroismul’’lumii acesteia, nici cu mândria ori laudele şi slava deşartă atât de prietene veacului nostru. Chiar dacă ar putea părea unora că mai multa facere de minuni a lui Hristos ar fi fost cea mai eficientă armă de a fi ,,cucerit’’ lumea şi a o fi convins că are de-a face cu Dumnezeu, nu este aşa. Credinţa este ea însăşi o minune, iar viaţa în Dumnezeu nu este spectacol. Când veţi vedea pe cineva pretinzând că este omul lui Dumnezeu, dar este ahtiat după publicitate şi spectacol, dorind numaidecât să se afişeze cu darurile pe care le are, acela să ştiţi că nu este de la Dumnezeu! Mântuitorul Hristos nu a făcut aşa! Ba încă, atunci când tămăduia, datorită lacrimilor, insistenţelor şi credinţei, avea grijă totdeauna să atenţioneze pe cel vindecat: ,,Vezi, nimeni să nu afle despre aceasta’’ (Mc.5,43), ori ,,Nimănui să nu spui nimic.’’(Mc.1,44) De ce oare, căci potrivit logicii noastre, ar fi trebuit ,,trâmbiţate’’ toate acestea până la marginile lumii, ca oamenii să creadă în El?…

       Ei bine, nu este aşa! Haideţi să nu Îi dăm noi ,,lecţii’’lui Dumnezeu! Dacă lucrurile ar fi stat aşa, în mod cert El, Care nu ne-a dorit decât binele, ar fi făcut, poate, ,,tone’’de minuni. Însă , nu multele minuni le-au lipsit contemporanilor lui Hristos pentru a crede în El, după cum nu minunile ne lipsesc nouă pentru a fi mai buni! Cel puţin nu minunile acestea exterioare!…

      Cunosc oameni în toată firea, la o vârstă respectabilă de acum, care aleargă numai după minuni şi după astfel de semne exterioare: aleargă de la Fatima la Medjugorje şi de la icoane care plâng la icoane izvărâtoare de mir…Unde aud că se întâmplă ceva ieşit din comun şi extraordinar, acolo se duc, aşteptând semne şi minuni, deşi Dumnezeu le-a plasat întotdeauna pe acestea în plan secundar, pentru că nu ele ne mântuiesc şi ne transformă! Acestea ne pot impresiona, ne pot şoca la un moment dat, mai ales pe cei necredincioşi, care au nevoie, poate, de astfel de imbolduri ca să se ,,trezească’’, dar nouă, care ne pretindem credincioşi, nu acestea ne trebuie ca să ne facem mai buni! Nu vedem atâtea semne în jurul nostru? Nu am citit despre atâtea minuni săvârşite de Domnul Hristos? Sau acelea s-au învechit? Ce ne lipseşte, dragii mei? Minunea nu trebuie să se întâmple în afara noastră şi, cu atât mai mult, nu trebuie să aibă nimic comun cu ,,spectacolul’’! Minunea trebuie să se întâmple cu mine, cu tine, cu fiecare dintre noi şi, mai ales, înlăuntrul nostru! Viaţa în Dumnezeu nu trebuie să fie o fugă după minuni exterioare o ,,navetă’’ de la o minune la alta, căci acestea sunt ,,şocuri’’ şi ,,impresii de moment’’care trec la fel de repede pe cât au şi durat, minuni ,,care ţin trei zile’’, după cum zice românul.

      Ce ne trebuie, aşadar? Ne trebuie ,,cuminţenia credinţei’’, aş numi-o. Viaţa liniştită în comuniune cu Dumnezeu. Nu din şoc în şoc, din impresii tari în impresii şi mai tari, pe care să le povestim apoi cu emfază tuturor…Riscăm, în felul acesta, să cădem şi în păcatul mândriei ori al lăudăroşeniei…Nu aceasta este viaţa în Hristos! Ci, în casa ta, la bisericuţa din satul tău, în sufletul tău, cuminte şi liniştit, cultivă această viaţă, ce trebuie să curgă precum curge apa cea lină pe teren neted, iar nu peste bolovani, cu şocuri şi ,,senzaţii tari’’. Aţi văzut! Vin cutremure, inundaţii ori alte calamităţi şi, peste noapte, foarte mulţi devin dintr-odată ,,foarte credincioşi’’! Fac şi făgăduinţe: ,,de acum nu ne va mai rămâne niciodată necitit Paraclisul Maicii Domnului’’ sau ,,vom ţine de astăzi înainte, cu sfinţenie, toate posturile de peste an’’etc…O ţin aşa două-trei zile, după care uită, pentru că a fost şoc şi ,,credinţă’’de moment, izvorâtă dintr-o impresie trecătoare; a fost minune care a durat doar trei zile…

      Acesta este şi motivul pentru care Dumnezeu n-a făcut exces de minuni şi, mai ales, nu a făcut din acestea spectacol, şi de aceea nu ne lasă nici pe noi ,,să ne dăm în spectacol’’.Viaţa în Hristos trebuie să fie slujire întru discreţie, întru prudenţă, în cuminţenie, în sfinţenie, în smerenie – adică exact în ceea ce nu are nimic comun cu spectacolul şi ,,publicitatea’’. Viaţa cu adevărat duhovnicească are o cuminţenie pe care, să dea Bunul Dumnezeu să o înţelegem şi să ne luptăm să ne-o agonisim şi noi: o cuminţenie a omului care, intrând aici, în lăcaşul cel sfânt, nu aleargă numaidecât de la un sfeşnic la altul, de la o icoană la alta, căutând să-şi facă simţită prezenţa şi distrăgând atenţia tuturor. Intrând aici, haideţi să iubim cuminţenia, discreţia şi smerenia vameşului care a venit să se roage cu adevărat (Lc.18,10-14). În biserică venind, şi într-un loc cât mai retras ocupând loc, unde ne-am deprins şi unde ne simţim noi mai liniştiţi, să punem un gând la ,,inima lui Dumnezeu’’Care priveşte în ascuns la rugăciunea noastră şi cunoaşte cele ascunse ale noastre mai înainte de a deschide noi gura (Mt.6,6), aşa cum a cunoscut şi dorinţa paralizatului din Evanghelie (Mt.9,1-8), fără ca acela să apuce măcar a spune ceva! A înţeles ce vor oamenii aceia care-l purtau pe targă, fără ca ei măcar să I-o ceară!…

      Aşa trebuie să fie şi viaţa noastră în Hristos, dragii mei! Să căutăm a preţui smerenia, chiar dacă aceasta nu pare a face deloc ,,casă bună’’cu veacul acesta. Hristos a riscat să fie taxat ca necunoscător al ,,tehnicii de cucerire’’a maselor şi că ,,nu Şi-a văzut interesul’’- cum s-ar spune în limbaj cotidian -, dar a făcut acestea pentru a ne transmite nouă veritabilele valori şi virtuţi, singurele ce merită cultivate şi agonisite cu adevărat.

       Să ne binecuvinteze Dumnezeu ca, aceste adevăruri şi învăţături să le punem la inimă şi în practica vieţii noastre, ca să fim credincioşi adevăraţi, aşa cum ne-a dat pildă El Însuşi, întru smerenie şi discreţie, întru sfinţenie şi slujire deplină în viaţa aceasta, pentru ca să putem moşteni şi viaţa de dincolo, Amin!

                                                         †SEBASTIAN

                                         Episcopul Slatinei şi Romanaţilor

 

                (PREDICI LA DUMINICILE DE PESTE AN-SLATINA 2011)

Categorii:Predici
 1. Marian exNorvegia
  iulie 24, 2012 la 6:38 pm

  Iertati va rog pentru off-tp…!
  Rusine sa-i fie lui saccsiv2 (alias maica Fotini) pentru modul mizerabil in care a inteles sa faca cinste (sa pangareasca) roba calugareasca si pentru ura si rautatea cu care continua mizeriile incepute de Vasile Vieru, pentru modul josnic in care ingaduie atacuri la persoana impotriva unor comentatori nevinovati ce nu sunt de acord cu smintelile lor sau cel putin isi ridica probleme de logica, crestina. Poate astfel vor intelege multi cum a fost posibila imixtiunea uratorilor de oameni si de Dumnezeu in biserica ortodoxa.
  Deasemeni mai exista acolo unii trepadusi , fosti lingusitori ai infractorului Vasile Vieru cu smintelile lor sau cel putin isi ridica probleme de logica, crestina. Poate astfel vor intelege multi cum a fost posibila imixtiunea uratorilor de oameni si de Dumnezeu in biserica ortodoxa.
  Deasemeni mai exista acolo unii trepadusi , fosti lingusitori ai infractorului Vieru care fac parte din reteaua sa infractionala , care profitand de faptul ca Vieru si maica Fotini nu dau posibilitatea la aparare, ataca linistiti vomitandu-si balele pe oricine. Apoi se dau mari eroi virtuali si barbati, cand de fapt arata cat se poate de clar ca sunt femei cu atitudini barbatesti sau invers.
  @ G-women
  Vad ca-l tot ataci cu isterie pe omul acela Manole si mai nu stiu cum zicand ca as fi eu, provocand si facand-o pe barbatul. Daca am incercat sa-ti raspund onorabil, ocrotitoarea ta, maica Fotini m-a cenzurat. In cazul acesta ramai pe mai departe femeia destoinica pe care o stim cu totii. In plus, nu mai pot raspunde provocarilor tale dintr-un motiv foarte simplu : eu lupt demn cu oamenii vii, nu cu lingusitorii si cadavrele care s-au scufundat pe fundul oceanului :))

 2. crina
  iulie 25, 2012 la 11:24 am

  @Marian
  Nu stiu daca e maica Fotini, stiam ca ea se ocupa de apologeticum sau cel putin conlucreaza cu ei. La administrarea saccsiv acum cred ca este unul dintre cei mai smintiti si spalati pe creier comentatori care se semneaza „colaps”, cel insarcinat cu administrarea forumului saccsiv si cu organizarea trocului in comunitatea lor.
  Becul sta aprins in continuare atragand fluturii . Smintitilor acelora nu de Vasile Vieru le pasa , el a fost retras de papusarii sai inapoi la racoare. Ei aveau nevoie ca becul sa nu se stinga, cineva sa continue sa le satisfaca pofta de barfa si ura. Experimentul acesta odios continua.
  Nu te mai amari cu G-man, sti doar ca a fost unul dn cei mai mari lingusitori ai lui Vieru. Vrea si el putina publicitate ca doar a contribuit din plin la sminteli . Una zice azi, alta zice maine, tipic sectarilor. si nu in ultimul rand nu uita ce i-a facut acelei fete, Floarea, cum si-a batut joc de ea dupa ce a cunoscut-o la „intilnirile” pentru cunoastere si realizarea de comunitati, intilniri incurajate de fratele lor Vasile vieru pentru aburirea naivilor. Acest G-man a trait o perioada in casa, la masa si alaturi de familia Floarei profitand de naivitatea ei. Dupa ce i-a vorbit urat, i-a taiat orice cale de contact. Pesemne ca citatele biblice postate de Manole (URACIUNE ESTE LA dUMNEZEU CA BARBATUL SA SE LASE INTRETINUT DE FEMEIE), s-a simtit cu musca pe caciula stiindu-se un escroc la fel ca cel pe care-l plange cu atita amar. Daca ai obs. insinueaza adminului sa cenzureze pe mai departe pe cei pe care Vasile Vieru ii baga-se la spam. In realitate se teme tare ca nu cumva Floarea sa patrunda pe blog si sa-l arate cine este. Are mult tupeu nesimtit dar nu se gandeste ca Floare ar fi putut sa faca publice toate datele sale personale si adevaratul sau nume.

 3. Marian exNorvegia
  iulie 26, 2012 la 2:34 pm

  @crina
  Este maica Fotini , cea care in loc sa indrume oamenii spre cunoasterea lui Dumnezeu, stirneste mandria, prostia si este ea insasi mai mult interesata de vedetism, extremism si politica decat de castigarea Imparatiei lui Hristos. Dumnezeu s-o judece pentru sminteala pe care o produce in popor sub protectia robei calugaresti…..grozava pedeapsa o asteapta daca nu se pocaieste. Nu inteleg, pe ce criterii sunt primiti unii la calugarie sau pe ce criterii sunt pastrati acolo, spre infectarea monahismului romanesc.
  Da, cazul saccsiv a fost corect analizat pe Ric. Tarcul acela creat pentru nebuni se imparte in 2 categorii : naivii care vin la bec si stimulatorii. Stimulatorii sunt dintre comentatorii fideli delicventului Vieru si au rolul de a otravi discutiile, de a-i vina pe cei care nu sunt de acord cu bolile lor si ….atentie……de a stimula comentatorii naivi la discutii despre nimic atunci cand traficul blogului scade sau de redirectionare a liniei blogului atunci cand anumiti factori indica faptul ca blogul tinde sa-si schimbe directia. De exemplu, am citit cu atentie articolul cu noul Liturghier. Cand cei 3 preoti au intrat sa faca lumina, psihopatii au inceput sa-i atace, sa-i ia pe ocolite, sa se arate ei mai destepti decat preotii. Daca au vazut ca nu reusesc, au inceput a se plange la admin amenintand cu parasirea blogului. Dupa care au ramas in asteptare pentru a vedea ce se intimpla. Cand comentatorii au inceput a da semne ca sunt de acord cu preotii, atunci stimulatorii au intervenit pentru corectia liniei blogului. De ex :
  -Fulger……zicea ca blogul se degradeaza (pentru ca au vorbit preotii :)) cand de fapt incepuse in sfirsit sa-si revina pe linia crestina.
  -Femeia G-man……preotii s-ar lasa manipulati de mine sau de comentatorul Manole
  -Maria……pr.Timotei ar fi ecumenist.
  -saccsiv2…..pr.Timotei sminteste si nu este bland ca ceilalti 2 preoti (chiar daca in fact, spuneau acelasi lucru :))
  Pentru ca in final, sa se treaca la mizeriile specifice escrocului Vieru, de a astupa gura preotilor si a celor care vocifereaza iar blogul si-a „revenit” pe linia sa mocirloasa.
  Se sugereaza acolo de cineva sa se reia anatemizarea celor ce nu sunt de acord cu ei, cu alte cuvinte sa-si permita ei, niste paduchi sa dea anateme (blesteme) in locul bisericii, asa cum ii incuraja si Vieru, un infractor, un uritor de oameni si de Dumnezeu.Eu in schimb as propune, in afara de ignorarea lor totala, anatemizarea sau mai bine zis afierosirea lor de catre biserica. Chiar exista nenumarate cazuri in care duhovnicii au interzis, au legat oamenii sa mai citeasca blogul saccsiv. Dar in conditiile in care s-a ajuns atit de departe cu improscarea slujitorilor bisericii, ar trebui ca, din punctul meu de vedere , toti preotii din Romania sa-i afieroseasca pe manipulatorii platiti din spatele acestor bloguri experimentale si pe toti cei care intra sa se innamoleasca acolo.
  Despre femeia G-women (sau femeia G-man) …..nu doresc sa-i fac publicitate unei femei care-si spune barbat, femeie fara nici o ocupatie, barfitoare, proasta si obisnuita cu pupatul mainilor unor infractori. Floarea a spus totul despre aceasta femeie. Ce as putea discuta cu un plangacios care se crede smecher doar pentru ca a profitat de naivitatea unei fete care si-a facut mila de el vazandu-l lesinat de foame ca a stat la ea in casa si a mincat la masa ei, pentru ca mai apoi sa isi bata joc de ea si sa o faca „curvistina” in public impreuna cu escrocul Vasile Vieru ???? Sunt unii care se cred smecherasi atunci cand sunt hraniti de femei, dar in realitate, daca au ajuns pina in halul acesta, nu sunt decat niste prapaditi ce se aciueaza pe linga naivi ca sa nu moara de foame….ratati care nu sunt in stare de nimic in viata ci doar sa comenteze pe bloguri. Daca n-ar fi existat internetul, acestia ar fi muncit la fostele CAP-uri. Boschetarii au mai multa demnitate si onoare decat unii ca acestia.
  Inchei prin a-i dovedi femeii G-man imbecilitatea gandirii sale de femeie lingusitoare. Spune la un moment dat celor 3 preoti , mai cu seama parintelui Timotei, sa fie atent la mine :)) sa nu se lase manipulat de mine :)) ca sunt viclean si dau citate din Scripturi…..sa-si ceara pr.Timotei iertare de la danutza , Maria si alti bezmetici deoarece s-a lasat influentat de mine si le-a facut pe respectivele\respectivii sa iasa de pe blog cu lacrimi pe obrajori saracutii, i-a gonit de acolo (femeia G-man nu mai are pic de ratiune).Pai hai sa-i dovedim imbecilei ca are o gandire de femeie nebuna si isterica.
  -In primul rand ca pr.Timotei nu a gonit pe nimeni de acolo ci doar i-a mustrat asa cum e firesc. Dimpotriva, respectivele trepaduse i-au sugerat adminului sa-l arunce afara pe pr.Timotei , in caz contrar ei vor parasi blogul. Ceea ce au si facut…..pret de numai o zi, maxim doua :))…..G-man este o data femeie !!!
  -Parintele Timotei, fiind un slujitor al bisericii, nu cred ca ar fi ajuns pina intracolo incat sa se lase manipulat de unul Marian exNorvegia. Pur si simplu si-a exprimat opiniile in legatura cu dementa unor comentatori, care opinii , ce sa vezi…..sunt asemanatoare cu cele ale lui Marian exNorvegia si ale multor altor persoane. G-man este de doua ori femeie.
  – Pr.Timotei a fost dur atacat pentru opiniile sale insinuindu-se ca este intrus. Culmea este ca ceilalti 2 preoti care au fost laudati de trepadusi pentru blindetea lor, au avut exact aceleasi opinii ca ale pr.Timotei. Deci au fost toti 3 in acelasi gand doar cu moduri diferite de exprimare. Deci sa spui de unul ca este intrus si suspect in timp ce ceilalti doi sunt blanzi si acceptabili….in conditiile in care toti 3 spun acelasi lucru, este o dovada ca trepadusii initiati de raufacatorul Vieru nu prezinta nici macar o urma de rationament. G-man este DE TREI ORI FEMEIE.
  – Spune doamna G-man ca pr.Timotei este influentat de Marian exNorvegia in opinii. Dar, ce sa vezi, si ceilalti 2 preoti au aceleasi opinii ca si pr.Timotei. Rezulta ca si ceilalti 2 preoti in afara de pr.Timotei, s-or fi lasat influentati de Marian exNorvegia…..bai frate, cat de tare poate fi Marian ex din moment ce reuseste sa influenteze 3 preoti in opiniile dumnealor :))….G-man, tu ai intrecut-o pe Mihaela Tatu caci tu esti de 4 ori femeie.
  – Daca insa, cei 3 preoti nu au fost influentati de Marian exNorvegia ci si-au exprimat clar propriile opinii….opinii care ce sa vezi, sunt in aceeasi concordanta cu aceleasi opinii pe care Marian exNorvegia si le exprima de mult timp, rezulta ca cei 3 preoti sunt clari si in adevar iar daca opiniile lui Marian exNorvegia s-au dovedit a fi in acelasi tot cu cele ale celor 3 preoti, rezulta ca Marian exNorvegia este strong :))……si mai rezulta ca irationalii ce bantuie pe blogul saccsiv sunt in afara adevarului, in afara ortodoxiei si la cheremul si dispozitia celui rau. Repet, acestia ar trebui afierositi (afurisiti) de biserica .

 4. Marian exNorvegia
  iulie 26, 2012 la 3:02 pm

  Si pentru ca saccsiv2 (adica infractor2) a gasit de cuviinta sa-l arunce la spam pe un preot pe considerentul ca psihopatii fideli ai blogului nu sunt de acord, lepadind ascultarea de preot si canoanele de dragul unor smintiti care sar in sus la vederea preotului si pomenirea canoanelor, atunci ii vom arata ce se intimpla cu cei ce lovesc in preoti, ii birfesc, ii amarasc si-i supara….ce se intimpla cu cei legati si afurisiti de preoti si cu cei pedepsiti de Dumnezeu pentru neascultarea preotilor :
  Din -DRUMUL SUFLETULUI DUPA MOARTE-
  CELE OPT PRICINI DE NEPUTREZIRE A MORTILOR

  Sunt opt pricini de neputrezire a mortilor:

  I. Prima pricina este atunci când veti gasi mort în groapa si carnea a putrezit toata, dar oasele stau prinse între ele ca la copacel. Acela nu-i sub blestem. Acela-i om tare din fire, care nu putrezeste 40-50 de ani. De aceea este asa.

  II. Când vei gasi mort în groapa neputred si este exact cum l-ai pus, acela n-a putrezit din cauza pamântului. Este pamânt unde nu putrezeste mortul, daca nu-l muti. Acolo pamântul are chimicale si nu da voie sa putrezeasca nimic.

  Aceste neputreziri sunt firesti, dar sunt si putreziri mai presus de fire:

  III. Când vei gasi mort în mormânt neputred si carnea pe el este muceda ca buretele si alba, acela este om care a fost blestemat de dumnezeiestile pravile. El a avut canon mare la spovedanie pentru pacate mari si nu l-a facut.

  IV. Când vei gasi mort în groapa neputred si este negru si umflat ca toba si partile dinainte nu-s putrede, iar cele dinapoi sunt putrede, acela este blestemat de preot sau de arhiereu.

  V. Când vei gasi mort în groapa neputred si n-au putrezit nici hainele pe el, nici sicriul, nimic, nimic, si-i creste barba, cum s-a întâmplat la cel de la Husi, si-i cresc unghiile, acesta a facut nedreptati si a furat. Acesta nu putrezeste pâna nu-l dezleaga un arhiereu. Iar daca îl dezleaga si arhiereul si tot nu se desface, atunci el este blestemat de saraci, fiindca a luat avere de la saraci. Si pâna nu dau neamurile lui înapoi atât cât a luat el, nu putrezeste si tot în iad se munceste si nici arhiereul nu-l poate dezlega.

  VI. Când vei gasi mort în mormânt neputred si pielea pe el este ca floarea de bostan, galbena, si limba-i galbena si îi cresc unghiile si-i creste barba si parul, acesta este sub anatema, sub cea mai grea pedeapsa a Bisericii. Acesta, din doua pricini este asa: sau a hulit pe Dumnezeu si pe preoti si s-a lepadat de credinta, sau a trait în preacurvie de gradul I – tatal cu fiica sau baiatul cu mama sa, adica incest. Acestia cad sub anatema, cea mai grea pedeapsa a Bisericii.

  VII. Când vei gasi mort în groapa caruia nu i-a putrezit mâna sau piciorul, acela a lovit pe tatal sau pe mama sa si a amarât foarte tare pe parintii sai si a fost blestemat de ei si (nicidecum) nu s-a spovedit la duhovnic de acest pacat si nu a luat dezlegare, când era în viata.

  VIII. Iar când vei gasi om neputred si-i usor ca o pana si miroase frumos tare, si-i foarte vesel la fata si face minuni, acelea sunt sfinte moaste, cum a fost si cu Sfântul Ioan Hozevitul la Ierusalim, care l-au gasit dupa 20 de ani, nu numai neputred, dar a facut si minuni.

  Iata care sunt semnele la trupurile afurisite:

  – sunt nedezlegate;

  – sunt deformate si urâte;

  – sunt greu mirositoare si prea puturoase;

  – sunt umflate ca toba;

  – provoaca spaima si cutremur privirii.

  Iar la sfintele moaste sunt aceste semne:

  – sunt nestricacioase;

  – sunt binemirositoare;

  – sunt uscate si usoare;

  – sunt vesele la vedere;

  – nu provoaca frica, ci bucurie duhovniceasca;

  – izvorasc din ele felurite minuni.

 5. Stefan
  iulie 30, 2012 la 10:00 am

  Urat vorbesti Marian ex ……
  Stiu ca esti tigan,insa daca esti crestin ,te comporti prea urat !
  Te-ai uitat in oglinda si esti perfect ?
  Nu intru cu tine in polemica,ci doat iti spun ca am cunoscut cu adevarat tigani Ortodocsi,care mi-au spus MIE PERSONAL,deci nu din „filme” gen ex-norvegia,ca ar trebuie sa ne sarute picioarele noua Romanilor pentru ca le-am daruit si lor Ortodoxia platita de noi Romanii cu atatea jertfe ! Intelegi ceva ?
  Am intalnit tigani din etnia ta care au inaltat Sfinte Biserici Ortodoxe prin banii lor,Biserici unde se roaga si Romanii !
  Tu personal fiind tigan ,ti-ai facut cunoscuta apartenenta ta la aceasta etnie pe site la Saccsiv dar nu smerit ci plin de trufie,si te intreb sincer,poti sa iubesti si sa iti ierti pe aproapele ?
  Esti plin de ura iar cuvintele tale sunt pline de cianura izvorata din sufletul unuia ce isi spune discriminat !
  Sa iti fie rusine ptr. ce faci si sa iti ceri iertare celor pe care ii ataci furibund !
  Nu mai epata prin vagile cunostinte pe cei mai putini cunoscatori si nu te mai erija in „judecator” al nimanui pe acest pamant,ptr. ca stii bine si tu si toti aceia care judecati pe unii si altii,primiti indoit ceea ce „oferiti” iar daca esti acel tip care erai belicos pe site la saccsiv,nu te lua de un om ce acum este inchis ( in fata Bunului Dumnezeu va plati daca este vinovat ,nu in fata ta ) iar acel om este in imposibilitate de a raspunde !
  Pe un om cazut si la propriu si la figurat il ajuti sa se ridice nu sa il iei la suturi,Crestine !
  Zambeste Mariane,viata este frumoasa si fara sa improsti cu atata ura !
  Dumnezeu sa iti dea asa dupa cum dai !
  Pace tie !

 6. crina
  iulie 31, 2012 la 9:00 am

  @Marian
  M-ai facut sa zimbesc. Tu crezi ca cei care posteaza pe mizeria saccsiv se vor speria de cele scrise de tine cu neputrezirea trupurilor celor care lovesc in biserica ? Acestia nu au frica de Dumnezeu, au vazut ca nu li se-ntimpla nimic si continua smintelile. Chiar daca au avut exemplul pedepsei de la Dumnezeu a lui Vieru, ei zic in sinea lor (nu mi sa-ntimplat mie, deci nu-i bai).
  @Stefan
  Mergi pe situl saccsiv sa-l ridici in slavi pe Barabas pe care-l adori si lasa blestemele. Cutreierati tot internetul, voi adoratorii lui Vieru pentru a-i apara si promova imaginea acestui spurcator de suflete. Teoria cu omul cazut ce nu se poate apara ati emis-o in toata blogosfera ortodoxa. Sper ca adminii sa ia masuri si sa va mature de aici.

 1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: