Prima pagină > BISERICA ELADEI, Cuvinte de folos, Mari duhovnici > MITROPOLITUL SERAFIM DE PIREU ÎMPOTRIVA PARTIDELOR DE STÂNGA DIN GRECIA CARE REVENDICĂ SEPARAREA BISERICII DE STAT

MITROPOLITUL SERAFIM DE PIREU ÎMPOTRIVA PARTIDELOR DE STÂNGA DIN GRECIA CARE REVENDICĂ SEPARAREA BISERICII DE STAT

DECLARAŢIE A MITROPOLITULUI SERAFIM DE PIREU

DESPRE SEPARAREA STAT-BISERICĂ

 Partidele  de stânga … se întâlnesc cu celelalte partide sub directivele New Age şi ale Noii Ordini.

Cine nu-şi aminteşte de puternicul spectacol al lobby-ului evreiesc din America…?

Modelul societăţilor occidentale, dar şi al blocului ateist din Est … permite cucerirea societăţilor de către para-religie, idololatrie, satanism şi fenomene criminale.

 

         Partidele care revendică votul poporului elen SYRIZA EKM, Partidul Comunist al Eladei, DIM.AR.,  Coaliţia de Refacere şi Acţiune [Synaspismos] şi Ecologiştii Verzi în programele pe care le prezintă pentru sistemul politic şi conducerea publică cuprind şi separarea Stat-Biserică.

          Partidele  de stânga, cu cunoscuta teorie filosofico-socială asupra vieţii şi lumii, a idolului lumesc comunist, după cum a cunoscut această orientare fostul socialism, ce s-a prăbuşit în blocul de Est, care de fapt presupunea o persecuţie a credinţei religioase, sunt conduse de ideologii ateiste eşuate şi se întâlnesc cu celelalte partide sub directivele New Age şi ale Noii Ordini.

          Cine nu-şi aminteşte de puternicul spectacol al lobby-ului evreiesc din America la Prim-ministrul de atunci, K. Simiti, pentru eliminarea religiei din cărţile de identitate ale elenilor, aşa cum a menţionat comunicatul dela Palatul Maximos?

          Vorbesc despre separarea dintre Biserică şi Stat – a se citi Neam –, invocând chipurile devize progresiste.

          Însă concepţiile despre separare aparţin veacului trecut, când s-au născut în spiritul antireligios intolerant, care nu se împacă cu concepţiile sociale, politicianiste şi religioase de astăzi şi care [spirit] s-a dezvoltat în ţări protestante şi catolice, care n-au nicio legătură cu cultura şi credinţa creştină a poporului elen.

            Modelul societăţilor occidentale, dar şi al blocului ateist din Est, care s-a prăbuşit cu mult zgomot, prin sincretismul religios şi prin separare produce doar fenomene sociale dizolvante şi permite cucerirea societăţilor de către para-religie, idololatrie, satanism şi fenomene criminale.

            Percepţiile despre separare nu se împacă cu idealurile elene şi credinţa creştină, care a adăpat rădăcinile Neamului nostru.

          Oponenţii, cei din afara creştinismului, antihriştii, necredinţa, în general, se fac că nu văd o realitate mondială, realitatea schimbării lumii de către creştinism.

          Nu vorbim despre Împărăţia lui Dumnezeu, vorbim despre realitatea socială, despre dimensiunea socială a creştinismului care a civilizat lumea şi îndeosebi în ţaranoastră ne-a ocrotit ca să nu fim astăzi un rest al Turciei europene.

          Creştinismul, judecat continuu doar cu criterii lumeşti, este o religie universală care nu poate fi pusă la marginea societăţii, nici ignorat, şi – cu siguranţă – nu e posibil să fie combătut, deoarece este un organism de-Dumnezeu-întemeiat, aşa cum au demonstrat-o cele 2000 de ani de prezenţă a Sa pe pământ.

          Societatea elenă este o societate de aceeaşi credinţă (religie), formată în spirit creştin. O eventuală schimbare a structurilor interne ale societăţii noastre – pentru că despre asta se vorbeşte – va avea consecinţe dezastruoase pentru Neamul nostru şi pentru supravieţuirea sa.

          Propunerea de separare trece şi prin uşa ştiinţei speciale a sociologiei.

          Aplicarea principiului „religia este un caz particular” a sfârşit întotdeauna în persecutarea şi împilarea credinţei religioase. Consecinţe imediate ale acestei tactici sunt degenerarea progresistă a moralei personale şi sociale, relativizarea tradiţiei naţionale şi invazia unor ideologii noi cu un conţinut periculos pentru supravieţuirea naţională.

          Co-funcţionarea instituţiilor poporului şi ale Bisericii în drumul nostru istoric are ca şi consecinţă imposibilitatea autoguvernării acestor instituţii şi imposibilitatea încetării co-funcţionării fără imediata eventualitate a urmărilor negative în drumul şi supravieţuirea naţiunii.

          Profesorul emerit V. Ghiultsis a prezentat foarte clar teoria funcţionalismului, adică a funcţionării împreună a instituţiilor sociale. Când în Franţa ateistă au fost acceptate „concordate” mutuale care au condus progresiv la decretele 91/1955, 654/1968 şi 1024/1983 prin care în mod esenţial Biserica naţională a Franţei s-a întors la nivelurile co-funcţionării cu instituţiile politice şi când, de asemenea, în altădată puternica Uniune Sovietică, decretul din 5/2/1918, prin care s-a impus separarea Bisericii de Stat, a fost înlocuit cu o serie de decrete ca 1102/1972, 69/1973, 85/1973 şi cu cunoscuta revizuire a Constituţiei pe jumătate din 1972, prin care a fost recunoscută Biserica Ortodoxă ca oficialitate religioasă neoficială constituie sau nu un cretinism inadmisibil lozincăraia pentru separare în Elada, unde Biserica Ortodoxă constituie sufletul Neamului?

          Partidele de mai-sus, care vorbesc despre separare, urmăresc în esenţă decolorarea [diluarea] elenilor, vor ca cetăţenii să înceteze să fie mădulare religioase ale Trupului Bisericii Ortodoxe, pentru că [aceste partide] sunt ostile credinţei creştine. Totuşi, absenţa elementului religios de partea cetăţeanului va fi înlocuită de un alt element, care şi el are un caracter religios, pentru că nu se poate întâmpla altfel, iar acest element se numeşte cetăţean anticreştin, anti-religios sau ateu, care se înregimentează în „religia” ateismului. Acesta este modelul de cetăţean al celor care vor aşa-zisa separare.

          O numesc cu multe nume, separare amicală sau onestă, n-are importanţă. În acest fel zic că statul va fi imparţial religios (ἀνεξίθρησκο = tolerant din punct de vedere religios) sau neutru din punct de vedere religios şi lucrul acesta ar fi chipurile mai bun pentru societate. Cu toate acestea, o separare artificială a persoanei umane în dimensiunea şi funcţia ei socială poate fi posibilă din punct de vedere legislativ, însă va însemna de fapt plăsmuirea unui monstru uman, a unei fiare sociale. Societăţile nu se organizează doar prin legi sau constituţii, ci ele se organizează şi prin reguli ex-legislative, care din punct de vedere valoric şi al consecinţei sociale practice sunt cele mai importante.

          Societatea elenă este organizată prin astfel de reguli legislative, care sunt regulile [canoanele] creştine şi, prin urmare, este o crimă voinţa politică a partidelor de mai sus care urmăreşte să conducă la decolorarea religioasă a societăţii elene în numele aşa-zisului progres, iar în societatea elenă instituţiile co-funcţionează, pentru că persoanele umane inter-acţionează.
            Desigur în societăţi există cetăţeni cu conştiinţă religioasă şi cetăţeni fără conştiinţă religioasă, dar asta constituie o opţiune şi aparţine dreptului personal ocrotit prin Constituţie. Însă consacrarea politică a separării instituţiilor sociale înseamnă în mod tragic un rabat, pierderea inacceptabilă unui drept.

          Separarea fără a se avea în vedere co-funcţionarea instituţiilor sociale, particularitatea trecutului cultural şi naţional, convingerile şi temperamentul poporului elen este o lozincăraie politică naivă, care conţine doar ignoranţă şi prejudecăţi.

Sistemul armoniei [τῆς συναλληλίας], care este în vigoare astăzi prin Constituţia de la 1975 şi Carta Statutară, este un regim de separare, deoarece Biserica şi Statul sunt societăţi diferite, însă conexe şi complementare printr-o colaborare necesară din punct de vedere social şi inevitabilă.

Experienţa istorică a aplicării sistemului atât în perioada bizantină milenară şi în timpul ocupaţiei otomane, ca şi în perioada Statului Elen mai nou, demonstrează că această situaţie legislativă nu a vătămat nici societatea elenă, nici drepturile altor comunităţi religioase şi, în sfârşit, se pune întrebarea: încadrarea Bisericii Ortodoxe a Eladei, căreia Neamul îi datorează multe şi în multe feluri, dela NPDD[ΝΠΔΔ] la o simplă asociaţie sau uniune de persoane, va antrena după sine şi regimul legislativ existent al Muftiilor confesiunii religioase musulmane, cum prevede Convenţia dela Lozanisşi Consiliul Central Izraelian? Pentru că la aşa ceva partidele politice de mai sus nu fac nici o referire. Prin urmare, oricine îşi poate da seama cu uşurinţă că aceste formaţiuni de partid proclamă prin această propunere a lor o persecuţie împotriva Bisericii Ortodoxe – Maica Eladei şi numai. Aşadar, oricărui om bine intenţionat i se pune în mod inevitabil întrebarea: Aceste partide activează singure sau sunt transmiţătoare ale unor ordine de sus, subcontractante şi mandatate ale cunoscutelor centre anti-elene ale sistemului internaţional şi ale Noii Ordini a Lucrurilor, care urmăresc şi prăbuşirea zonei euro şi năruirea monedei comune europene şi pervertirea morală şi subjugarea cetăţenilor lumii?

          Sunt dator să amintesc şi un exemplu. În Pireu, avem ca senator al Partidului SYRIZA un om excepţional, politicos şi decent, pe domnul Th. Dritsa, care însă niciodată n-a cinstit martirii, eroii şi victimele care au căzut pe altarul eliberării Neamului, lipsind sistematic de la manifestările naţionale şi religioase respective. Dispreţuieşte orice manifestare a Bisericii Mame, chiar şi în dimensiunile ei sociale, şi oricine s-ar putea întreba: Acesta este modelul de comportament politic pe care-l va inaugura Partidul său în societatea elenă şi de aceea prevesteşte dizolvarea instituţiei Bisericii Ortodoxe şi Neamului Elen?

 

          + Serafim, Mitropolit de Pireu

 

Traducere: https://acvila30.wordpress.com/; sursa: http://www.imp.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=51:xwrismos-kratous-ekklhsias&catid=12:daynews&Itemid=136.

Copyright
Această traducere ne aparţine şi este protejată de Legea Drepturilor de Autor, legea nr. 8/1996. Ea poate fi citată parţial [fragmentar] pe alte bloguri sau site-uri cu precizarea sursei sau link către pagina de unde provine [https://acvila30.wordpress.com], dar nu poate fi preluată de mass-media fără un acord scris.
Nu aveţi voie să copiaţi această traducere fără voia sau ştireahttps://acvila30.wordpress.com.
Dacă aveţi nevoie sau vreţi să folosiţi în scopuri proprii această traducere, vă rugăm să ne contactaţi şi vom stabili atunci condiţiile.

CITIŢI ŞI: 

https://acvila30.wordpress.com/2012/02/21/mitropolitul-serafim-de-pireu-sionistii-pregatesc-drumul-pentru-venirea-lui-antihrist-video-greek-se-va-updata-in-cursul-zilei-cu-traducerea-integrala/

https://acvila30.wordpress.com/2012/05/11/mitropolitul-serafim-de-pireu-intemeietor-de-scoli-datoria-noastra-este-de-a-pazi-nestinsa-torta-ortodoxiei/

https://acvila30.wordpress.com/2012/05/13/si-tu-fiule-mitropolit-din-tarile-noi/

https://acvila30.wordpress.com/2012/05/17/mitropolitul-serafim-de-pireu-despre-traficul-de-persoane-sau-actualul-comert-cu-sclavi/

https://acvila30.wordpress.com/2012/05/17/mitropolitul-serafim-de-pireu-ne-continuam-visul/

https://acvila30.wordpress.com/2012/05/10/9-aprilie-2012-pireu-cinstitul-cap-al-cuvioasei-metodia-din-kimolo-in-pireu-photo/

https://acvila30.wordpress.com/2012/04/24/mitropolitul-serafim-de-pireu-„reclamatia-catolicilor-constituie-dovada-ereziei/

https://acvila30.wordpress.com/2012/04/22/spiros-spiridon-la-mitropolitul-serafim-de-pireu/

https://acvila30.wordpress.com/2012/04/19/ο-μητροπολίτης-πειραιώς-σεραφείμ-κατ/

MITROPOLITUL SERAFIM DE PIREU ÎMPOTRIVA BLASFEMIATORULUI POST DE TELEVIZIUNE “SKAI” – Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ κατά του ΣΚΑΪ

https://acvila30.wordpress.com/2012/04/17/κυριακη-του-πασχα/

http://acvila30.wordpress.com/2012/03/13/arhiepiscopul-catolic-din-grecia-despre-anatemele-mitropolitului-de-pireu/

https://acvila30.wordpress.com/2012/03/12/video-cu-anatemele-mitropolitului-serafim-de-pireu-printre-cei-dati-anatemei-papa-benedict-al-16-lea-rabinii-musulmanii-iehovistii-si-ecumenistii-duminica-ortodoxiei-2012-%CE%B4/

https://acvila30.wordpress.com/2012/03/03/mitropolitul-serafim-de-pireu-impotriva-ecumenismului-fulminanta-marturisire-la-duminica-ortodoxiei-de-trei-ori-axios-sa-ia-exemplu-si-episcopii-nostri/

https://acvila30.wordpress.com/2012/03/09/protopresbiter-teodoros-zissis-in-pireu-duminica-ortodoxiei-s-a-praznuit-la-modul-autentic/

https://acvila30.wordpress.com/2012/03/04/mitropolitul-serafim-de-pireu-la-duminica-ortodoxiei-2012-papei-benedict-al-xvi-lea-anatema/

https://acvila30.wordpress.com/2012/03/12/9-martie-2012-onomastica-episcopului-meliton-de-marathon-cu-participarea-mitropolitului-serafim-de-pireu-ro-greek-photo/

https://acvila30.wordpress.com/2012/02/27/mitropolitul-serafim-de-pireu-%E2%80%9Ehalul-cel-mai-de-jos-acceptarea-dreptului-englez-interviu-acordat-periodicului-epikaira-update-traducerea-integrala/

https://acvila30.wordpress.com/2012/02/20/mitropolitul-serafim-de-pireu-papadimos-si-a-asumat-un-serviciu-video/

https://acvila30.wordpress.com/2012/02/13/mitropolitul-serafim-de-pireu-a-anuntat-infiintarea-unui-gimnaziu/

https://acvila30.wordpress.com/2012/02/13/mitropolitul-serafim-de-pireu-a-vorbit-la-kontra-channel/

https://acvila30.wordpress.com/2012/02/13/mitropolitul-serafim-de-pireu-a-slujit-liturghia-sfantului-apostol-marcu-momente-de-la-praznuirea-sfantului-tarsizie-in-catacomba-sfintilor-doctori-fara-de-arginti-din-karava/

https://acvila30.wordpress.com/2012/02/12/mitropolia-de-gortina-l-a-onorat-pe-mitropolitul-de-pireu/

https://acvila30.wordpress.com/2012/02/12/sfanta-mitropolie-de-gortina-a-fost-vizitata-de-catre-mitropolitul-serafim-de-pireu/

ttp://acvila30.wordpress.com/2012/02/09/vizita-inalt-preasfintitului-mitropolit-de-pireu-si-a-presedintelui-autoritatii-portuare-pireu-la-cantine/

https://acvila30.wordpress.com/2012/02/08/%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80/

https://acvila30.wordpress.com/2012/02/08/comandantul-flotei-de-razboi-in-vizita-la-mitropolitul-serafim-de-pireu/

https://acvila30.wordpress.com/2012/02/07/ambasadorul-ucrainei-la-mitropolitul-de-pireu/

https://acvila30.wordpress.com/2012/02/04/mitropolitul-serafim-de-pireu-alaturi-de-egumenul-efrem/

https://acvila30.wordpress.com/2012/01/30/mesajul-mitropolitului-serafim-de-pireu-la-sfintii-trei-ierarhi-2012/

https://acvila30.wordpress.com/2012/01/27/mitropolitul-serafim-de-pireu-%E2%80%9Ein-aceasta-epoca-atat-de-tulbure-este-nevoie-de-intoarcerea-tuturor-la-domnul-iisus-hristos/

https://acvila30.wordpress.com/2012/01/27/intalnirea-mitropolitului-de-pireu-cu-ministrul-protectiei-si-ministrul-adjunct-al-marinei/

https://acvila30.wordpress.com/2011/07/27/25-iulie-2011-mitropolitul-serafim-de-pireu-faimosii-guru-papa-si-aloijius-stepinatz-nu-pot-fi-sfinti-sfintenia-este-o-realitate-incontestabila-doar-in-biserica-ortodoxa/

 

 1. Ilaria
  iunie 7, 2012 la 8:43 pm

  Ptr. Parintele Timotei.
  Am vazut ca dansul posteaza cam prin toata blogosfera ortodoxa si i-am citit multe comentarii. Presupun ca citeste sau posteaza si pe acest blog , pentru ca doresc sa-l intreb cateva lucruri importante. Am citit azi ca si-a cerut iertare la saccsiv in legatura cu cipurile. Doresc sa binevoiasca dumnealui sa ma (sa ne) lamureasca in anumite privinte si eu voi fi gata la randul meu sa-mi cer iertare lui saccsiv . Sa ne spuna dumnealui si sa faca lumina in aceste directii :
  – Cum vede dansul indemnul lui saccsiv la inarmarea crestinilor ?
  – Cat de bine si folositor este crestinului sa invete arte martiale ?
  – Cum comenteaza dansul pozitia si ura lui saccsiv si a postacilor sai fata de rromi ? Ce ne puteti spune despre rromi si ortodoxie, acum cateva zile o fata rroma chiar a intrebat aici daca este primita in biserica lui Hristos fiind deznadajduita de ura „ortodocsilor” la adresa ei.
  – Cum comenteaza dansul adularea lui saccsiv de catre cititorii sai si autoadularea acestuia
  – Cum comenteaza dansul amenintarile lui saccsiv, uneori pe fata, la adresa celor care il critica sau ii atrag atentia ?
  – Cum comenteaza dansul anunturile panicarde ingaduite pe blogul sau ?
  – Cum vedeti substitutia lui saccsiv in locul bisericii cand da invataturi de tipul : crestinii trebuie uneori sa minta, crestinul si plaja, crestinul si fotbalul s.a. , sau hip-hop ortodox si potecuta care duce la drum ?
  Va multumesc si astept pozitia dumneavoastra.

 2. Pr Timotei
  iunie 8, 2012 la 12:17 am

  Am sa va raspund la toate aceste intrebari. In primul rand eu mi0am cerut iertare fata de Saccsiv pentru un lucru foarte clar si concret, faptul ca l-am pus la perete, l-am facut taliban si chiar excroc si faptul ca ghetoizeaza ortodxia, ca e un alarmist, ca urmareste scopuri politice, cum ar fi acela ca sa boicoteze alegerile prin neprezentarea la vot, ceea ce este o mare gresala, atunci chiar te lasi in voia lor, aceste lucruri le cred incontinuare, si anume ca greseste, dar nu inteleg de unde atatea pretentii la un neteolog, care nu prea poate sa discearna foarte mult mai ales problemele serioase ale ortodoxiei. Gandeste „la strada”, sau „stradal” . Faptul ca el ma anatematizat de pe lista lui nu rezolva cu nimic problema lui, din contra il indarjeste in rau. Dar are si parti bune, poate muti au venit la ortodxie datorita lui, sau datorita siteului lui. Chiar si asa tot au sanse sa isi revina. Deci am revent pe siteul lui spunand acelas lucru si anume ca cipurile in sine nu ne pierd mantuirea ci ne pregatesc pentru pierderea ei prin obisnuirea si controlul ceea ce ne inrobeste libertatea, ceea ce este impotriva valorilor crestine care crede in linbertatea de manifestare si in taina persoanei, neavand dreptul de a o urmari non stop si de a stoca date in cipul sau pe care el sa nu le cunoasca, deci privarea libertatii, ceea ce nu e tot una cu pierderea mantuirii sau a harului, multi detinuti politici din Rusia avand numar in loc de nume, dar aceasta privare chiar i-a sfintit, in nici un caz nu s-au lepadat de Hristos. in discutia pe care am avut-o cu o personalitate duhovniceasca a carui nume l-am dat in comentariul saccsiv, am spus foarte clar ca parintele respectiv crede la fel, si anume ca numai dupa ce se va instala antihrist in chip vizibil si va cere inchinare, atunci cei care se vor inchina vor primi pecetea 666 prin care se vor lepada definitiv de Hristos. (am spus in acel comentariu de pe saccsiv cine e parintele cu care am discutat, nu e bine sa dau tot timpul nume, din anumite motive)
  Saccsiv greseste in multe, dar cine va opreste de a face un site care sa lamureasca ceea ce saccsiv greseste.

 3. Ilaria
  iunie 8, 2012 la 9:56 am

  Nu stiu ce sa zic parinte Timotei. Raspunsul dumneavoastra inclina mai mult catre : ” imi cer iertare la saccsiv pentru ca avea dreptate cu cipurile si nu vreau sa fiu in lupte cu el, in rest stiu ca bate campii”. Am inteles in mare parte si va respect opinia. Eu ramin in continuare la opiniile mele deocamdata. Va multumesc pentru interventie. L-as ruga, daca e posibil si pe Marian exNorvegia sa-si exprime parerea, fiind unul dintre cei mai buni critici ai extremismului din blogosfera ortodoxa si unul din cei mai fini observatori ai blogului saccsiv. Sa vina si Dorian, ma rog, sa incercam o discutie pe latura subiectului saccsiv, aici cu dumneavoastra si alti preoti daca doresc, pentru a putea trage la final o concluzie. Va multumesc inca o data si binecuvantati parinte !

 4. Pr Timotei
  iunie 8, 2012 la 12:53 pm

  Domane ajuta! Binecuvantare!
  Ciudat este faptul ca ceea ce am scris lui saccsiv si am fost reprimit pe blogul sau este exact ceea ce am scris si inainte si am fost expulzat. De aceea cred ca saccsiv nnu e deloc atent la nuate sau nu le intelege. Ce dreptate sa aiba cu cipurile? Ca nu am inteles nici pana astazi care e pozitia lui? Si parintele Iustin Parvu a oscilat oarecum, dar in final in discutia prin intermediar cu sfintia sa, in care i-am expus ceea ce cred eu despre cipuri, a fost si el deacord cu mine, nu cu saccsiv, pentru ca saccsiv nu are nici o opinie si nici o definite, la el e spmplu, sa nu luam cipurie, punct, dar problemele sunt mult mai nuantate, asa cum am aratat, si anume : daca luam cipul suntem pierduti pentru mantuire? daca da de ce? Care e motivul? De ce ma lepad? Nimeni nu a mai auzit de lepadare inconstienta, iar daca e inconstienta, atunci nu e spocotita lepadare. Alta e ceea ce mi-a transmis pr Iustin si anume ca e o obisnuire cu ideea se semn, dar nu si semnul fiarei, care va veni odata cu antihrist. Pr Iustin a fost deacord ca e o privare de libertate si asta eu am zis-o intodeauna, deci nu e in pericol mantuirea ci libertatea, in acest caz lupta ramane aceeas, si anume pentru a nu accepta cipuri […] Tind sa cred ca saccsiv nu are deloc discernamant, dovada e modul otova de expunere a mesajelor pe siteul lui. Pericolul cel mai mare care vine din siteul lui saccsiv este dezvoltarea unei noi boli, patimi si anume mania persecutiei, lipsa nadejdii, la masura saccsiv. Prin neintelegerea lui si nivelul foarte scazut intelectual al informatiilor si gestionari informatiilor vehiculate pe site atrage un public docil si paranoic, sau dezvolta paranoia, ceea ce poate da in boala psihica, si cred ca unul ca cel care se intituleaza rifid666 sau cam asa ceva e bolnav psihic, el nu vede altcveva decat draci in cipuri si nu are o alta dimensiune, nu poate sa discearna duhovniceste, saccsiv intretinandu-i patima paranoia, boala.
  Ilaria, daca ai fi citit cu atentie ceea ce am scris pe siteul lui saccsiv despre cipuri si ultimul text in care imi cer iertare vei vedea ca ceea ce am spus la inceput am spus si acum.
  […]Iertarea ceruta fata de saccsiv este datorita faptului ca am transmis ca nu trebuie sa avem nici o preocupare in acest domeniu, ceea ce este gresit, deci reactia mea a fost exagerata, ajungand la polul opus. Atata tot. in resc cred ca trebuie combatut siteul saccsiv pentru ca devine usor usor distructiv si sectant- in potenta- saccsiv devenind un guru – deci cadere de-a drepta. In felul acesta si el isi poate reveni. Daca nu are oponenti patristici, e foarte greu…

 5. Ilaria
  iunie 8, 2012 la 7:58 pm

  Da, ce as mai putea sa adaug la cele spuse de dumneavoastra. Ati remarcat exact aceleasi deraieri grave pe care le-au observat si cei care l-au bombardat de pe alte bloguri. Intr-o afirmatie a dumneavoastra, permiteti-mi sa-mi spun si eu parerea. Privitor la faptul ca prin siteul sau mai trezeste din tineri si-i aduce la ortodoxie, va rog sa ma iertati dar atrage tineret
  dornic de senzatii tari pe care mai apoi il freaca bine pe creier cu detergent de ortodoxie amestecat cu namolul minciunilor si a delirului sau. Obtine astfel tipul omului paranoic, vorbaret, certaret intr-ale dogmei religioase, cu mandrie diavoleasca si de o rautate iesita din tipare. Asa cum ziceau sfintii parinti, crestinul decazut de la dreapta credinta ajunge mai rau si mai intunecat decat paganii. Si pe tineri sau pe rataciti, trebuie sa-i trezeasca biserica si preotii, nu un saccsiv iesit din canalizari.
  Alt capitol ar fi acela ca este intradevar un analfabet lipsit de discernamintul cel mai elementar, lipsit de logica , aflat in cea mai mare bezna logica. Cu toate acestea, omul exceleaza si se schimba in functie de cerintele publicului si in functie de criticile la adresa sa. Copiaza de la altii de la cuvinte, moduri de exprimare , idei , pina la plagiat in cea mai nesimtita stare. Copiaza chiar si idei sau cuvinte de la chiar cei pe care-i considera dusmanii sai. Totul parand ca de la rationamentul sau pleaca, rationament care, asa cum bine ati zis, nu exista deoarece de foarte putine ori am citit si eu o opinie proprie de-a sa dar si aceea stramba si lipsita de logica sau de bun simt. Totusi unele articole sint prea elaborate incat sa fie create de mintea lui ingusta. Deci este clar ca omului ii parvin de la cineva mai mare unele articole. Nu stiu mai multe detalii, de aceea am zis ca poate vine Marian si Dorian, ei fiind specialisti in domeniul saccsiv si avand mult mai multe informatii.
  Cat priveste oponentii patristici care l-ar putea combate , chiar este greu sau imposibil in acest moment prea tarziu. Au postat pe blogul sau prea multi preoti fictivi sustinand aberatii iar oamenii si-au cam pierdut increderea. A facut o harababura de mai toata frumusetea incat atunci cand posteaza un preot care le da girul, acela este prezentat ca un model sfant in timp ce un preot care intra sa-i dea cateva palme, este suspectat ca ar fi intrus, securist sau ca n-ar fi preot. Despre preotii inventati de el, nu mai zic. Deci nu vad cum cineva ar mai putea sa faca ceva pentru combaterea gravelor idei care se propaga acolo. Asa cum zicea si Dorian, pacat ca atunci cand preotii nu vorbesc deschis aratand pericolele, apar acesti surpatori care-si permit sa vorbeasca in numele ortodoxiei. Poate ca aveti dreptate, n-ar strica un blog facut special pentru combaterea elucubratiilor de acolo.

 6. Ilaria
  iunie 8, 2012 la 8:42 pm

  Sau poate ca ar trebui lasat asa, necombatut de nimeni. Tot mai multe voci sustin ca este pe de o parte un blog de sorginte securistica menit sa citeasca gandurile si intentiile crestinilor adevarati, dar si un loc de cernere cumplita deoarece unii cititori, dupa ce au trecut prin toate starile (interes, placere, panica, frica, paranoia, delir, rautate, vorbire in desert, pagubire sufleteasca si pierderea timpului) ajungand la suprasaturatie si-au venit in fire paranduli-se ceva suspect cu acel blog. Altii (foarte putini) cu mila lui Dumnezeu, au inteles toate miscarile si intentiile care se urmaresc si au fugit definitiv inapoi la rugaciune, in bratele lui Hristos. Iertati si Doamne ajuta.

 1. iunie 15, 2012 la 9:44 pm

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: