Prima pagină > BISERICA ELADEI, Mari duhovnici > MITROPOLITUL SERAFIM DE PIREU DESPRE TRAFICUL DE PERSOANE sau ACTUALUL COMERŢ CU SCLAVI

MITROPOLITUL SERAFIM DE PIREU DESPRE TRAFICUL DE PERSOANE sau ACTUALUL COMERŢ CU SCLAVI

seraf

MITROPOLITUL SERAFIM DE PIREU

DESPRE TRAFICUL DE PERSOANE

sau ACTUALUL COMERŢ  CU SCLAVI

 

Zgomotul enorm, ce a fost provocat de dezvăluirea publică a victimelor nefericite ale trafficing (traficului de persoane) şi aşa-zisa sensibilizare a factorilor politici de teama „urmărilor” acestui tragism inuman şi a răspândirii unor boli mortale prezintă clar putreziciunea şi decăderea morală a organizării noastre sociale.

Este tragic faptul că în această ţară a sfinţilor, a martirilor şi a eroilor, a cărei limbă a devenit organ de expresie a Dumnezeieştii Revelaţii, neruşinarea, meschinăria umană, comercializarea persoanei umane, obscenitatea şi nesinceritatea exaltează şi provoacă.

O societate care consideră chipurile progres întoarcerea totală la cele mai întunecate perioade din Istoria umană şi care creşte generaţia următoare prin sistemul ei de învăţământ fără demnitate şi fără adevărata măreţie a persoanei umane şi departe de lumina şi plinătatea mesajului Evangheliei, inevitabil culege roadele tragice ale delincvenţei şi ale modului ateu de existenţă care îl face pe om să fie mai rău decât animalele necuvântătoare.

Protestează şi presa tipărită şi cea electronică pentru rezultatele inevitabile ale unui idol al oamenilor, pe care îl servesc cu pasiune şi căruia îi slujesc cu evlavie religioasă, deoarece articularea unui cuvânt combatant la prostituarea vieţii cotidiene şi invocarea Legii veşnice a Atotsfântului Dumnezeu sunt batjocorite şi luate în râs cu neruşinare de către cei ce dictează deprecierea vieţii umane.

Voci precum cea a nefericitei victime a prostituţiei, care a fost dezvăluită public   pe 13/5/2012 de către „Mărul de duminică”, „…În prima perioadă de la fiecare…vomitam. În decurs de trei luni am pierdut 16 kilograme…”, nu cutremură, nu trezesc, nu sensibilizează inimile şi logica şi conştiinţa care sunt ancorate în cheiul corupţiei.

 Este semnificativ pentru cele de mai sus comunicatul Avocatului  Poporului, în care singurul lucru pe care l-a putut spune despre această tragedie umană a fost reacţia lui la publicarea datelor personale ale persoanelor seropozitive care se prostituează. Referindu-se la desacralizarea vieţii şi a sfinţeniei trupului omenesc a vorbit despre „neajunsul administrării unei probleme care constituie un dat social”. 

Din nefericire, această tragică problemă nu e abordată de nimeni cu dreapta judecată şi sinceritatea cuvenită, deoarece autorii morali ai acestei întregi nenorociri sunt legiuitorii din Parlamentul Naţional prin prevederile Legii 3904/2010 (ΦΕΚ -Foaia de Informare a Guvernului, vol. I, 218, 23/12/2010), prin care au schimbat caracterul penal al prostituţiei şi prin extensie al trafficing-ului [traficului de persoane] din delict în simplă contravenţie cu urmarea nemaivăzută a urmăririi nepenale a autorilor morali, care trag sforile acestei realităţi dezgustătoare şi respingătoare a codoşilor şi a  proxeneţilor care în mod ilegal se îmbogăţesc din traficul şi comerţul cu suflete şi trupuri omeneşti.

Prin urmare, scâncelile şi aşa-zisele voci speriate de rezultatul inevitabil al  legislaţiei criminale ilegale nu constituie decât masca caraghioasă a unei societăţi decăzute moral.

 

MITROPOLITUL PIREULUI

† SERAFIM

TRADUCERE: https://acvila30.wordpress.com, SURSA: ROMFEA.GR

Copyright
Această traducere ne aparţine şi este protejată de Legea Drepturilor de Autor, legea nr. 8/1996. Ea poate fi citată parţial [fragmentar] pe alte bloguri sau site-uri cu precizarea sursei sau link către pagina de unde provine [https://acvila30.wordpress.com], dar nu poate fi preluată de mass-media fără un acord scris.
Nu aveţi voie să copiaţi această traducere fără voia sau ştirea https://acvila30.wordpress.com.
Dacă aveţi nevoie sau vreţi să folosiţi în scopuri proprii această traducere, vă rugăm să ne contactaţi şi vom stabili atunci condiţiile.

A APĂRUT CARTEA:

 MITROPOLITUL SERAFIM DE PIREU –

„DREPT ÎNVĂŢÂND CUVÂNTUL ADEVĂRULUI”

 

Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfântul Marcu al Efesului” a tipărit cartea Mitropolitului Serafim de Pireu, „Drept învăţând cuvântul adevărului”.

Cartea numără 144 de pagini şi apare cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Serafim, Mitropolit de Pireu, Drapetsona şi Sfântul Ioan.  Ea cuprinde atitudini mărturisitoare, cuvinte de învăţătură, comunicate şi predici ale Mitropolitului Serafim, precum şi un interviu acordat Frăţiei Ortodoxe Misionare „Sfântul Marcu al Efesului”, în vara  anului trecut, încheindu-se cu textul „Mărturisirea de credinţă împotriva  ecumenismului”

 Pe prima pagină citim următoarea dedicaţie:

„Închinăm această carte tuturor Episcopilor ortodocşi, cărora le dorim din adâncul inimii ca Harul Preasfântului Duh, „care pe cele neputincioase le vindecă şi pe cele cu lipsă le împlineşte” să-i lumineze, să-i întărească şi să-i îndrume a se arăta vrednici de apostolica lor chemare, ca aşezându-se în fruntea credinciosului popor al lui Dumnezeu, să elibereze Biserica Ortodoxă de ereticul cancer ecumenisto-papist şi s-o călăuzească prin trăire şi Duh Sfânt spre o continuă Cincizecime, iar evlaviosul popor ortodox „cu o gură şi cu o inimă” să înalţe cântare şi slavoslovie Dumnezeului Celui închinat în Treime, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh în vecii vecilor. Amin.”

Mitropolitul de Pireu, kir Serafim Mentzelopoulos, s-a născut în Atena în 1956. A studiat Dreptul şi Teologia şi a primit permisiunea exercitării avocaturii. A devenit monah în Sfânta Mănăstire Pendelis şi a fost hirotonit diacon şi preot de către fericitul întru adormire Arhiepiscop al Atenelor şi a toată Elada, kir Serafim, în 1980.

            A slujit ca Mare Eclesiarh în sfintele biserici: Sfânta Treime – Ampelokipon, Sfânta Sofia – Neou Psyhikou, Sfântul Brâu – Kypselis, Catedrala din Atena şi Izvorul Tămăduirii – a Academiei. În anul 1983, fericitul întru adormire Arhiepiscop al Atenelor şi a toată Elada l-a însărcinat cu îndatoririle responsabilului cu Consistoriul Sfintei Arhiepiscopii a Atenelor, iar în anul 1985 a fost numit, în urma propunerii Sfântului Sinod, Secretar al Consistoriilor Sinodale ale Bisericii Greciei, poziţie în care a slujit până în luna decembrie 2000. Pe perioada celor cincisprezece ani de slujire ca Secretar al Consistoriilor Sinodale a îndeplinit şi îndatoriri de Anchetator bisericesc în multe Mitropolii din Biserica Greciei.

            În luna decembrie 2000, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, kir Bartolomeu şi Sfântul şi Sfinţitul Sinod al Patriarhiei Ecumenice l-a ales Episcop de Hristianopol, vicar al Arhiepiscopului Australiei, kir Stelian. A slujit în Sfânta Arhiepiscopie a Australiei ca Episcop-vicar, Responsabil în Australia Nordică şi Sudică, cu centre la Darwin şi la Adelaida, până în aprilie 2002. Întorcându-se în patria sa, a fost înfiat de Înaltpreasfinţitul Mitropolit de Pireu, kir Calinic, ca Predicator şi Epitrop Episcopal General al Sfintei Mitropolii de Pireu, funcţii în care a slujit până în februarie 2005, când, în urma propunerii Preafericitului Arhiepiscop al Atenelor şi a toată Elada, kir Hristodulos, Sfântul Sinod al Bisericii l-a însărcinat cu îndatoririle de Arhisecretar. Vorbeşte limbile engleză, franceză şi italiană. A fost ales Mitropolit de Pireu în data de 28 februarie 2006. Ziua sa onomastică este 4 decembrie.

            Redăm în continuare un fragment din bogatul interviu citat mai sus, interviu în care dinamicul ierarh vorbeşte despre pastoraţia tinerilor, rugăciune, cunoaşterea de sine, mucenicie, vizita papei în România, politica Vaticanului, globalizare ş.a.

 

„Reporter: În România se vorbeşte despre o vizită a actualului Papă de la Roma. Se spune că va fi ceva foarte important şi folositor. Cum credeţi că trebuie să se împotrivească poporul evlavios din România; îndeosebi arhiereii, preoţii şi monahii, dar şi simpli credincioşi?

 

            ÎPS Serafim:  Preafericitul Patriarh al României, kir Daniel este un ierarh moderat, trezvitor şi erudit al Bisericii noastre, faţă de care nutresc personal sentimente de adâncă dragoste şi preţuire, chiar dacă nu-l cunosc personal, dar am citit multe texte ale sale, pentru că are şi o profundă pregătire teologică. Şi Preasfântă Biserică Română soră este o Biserică Luptătoare, a luptelor duhovniceşti. A trecut prin mari lupte duhovniceşti. A dat mulţi sfinţi Bisericii noastre, a oferit sfintei noastre credinţe ortodoxe personalităţi realmente de o mare autoritate teologică; precum fericitul întru adormire părinte Dumitru Stăniloae, ale cărui texte constituie diacronic repere ale teologiei ortodoxe.

            Comunitatea romano-catolică nu este Biserică. Este o lume foarte numeroasă, cca. 1,5 miliarde pe Pământ, care însă se află în afara Bisericii. Nu constituie Biserică, ci constituie o erezie. Acest lucru nu-l spun eu smeritul, o spun Părinţii Bisericii noastre, o spune Sfântul Sinod Ecumenic al VIII-lea, care s-a întrunit în Constantinopol, pe vremea Sfântului Fotie, în anul 880 d.Hr., în prezenţa papei Romei de atunci, Ioan al VIII-lea – a papei ortodox al Romei. O zic martirii noştri, o spune Tradiţia Bisericii noastre. Prin urmare, în acest caz, e valabil cuvântul Sfântului Evanghelist Ioan – alături de cel al Sfântului Apostol Pavel:  „De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te!” – şi iarăşi „Să nu-i ziceţi: Bun venit!”. Prin urmare, primirea întâistătătorului sau primatului ereziei romano-catolice, a papei de la Roma, fost ortodox, dar acum a episcopului căzut de la Roma, constituie – cred – o alegere greşită, deoarece – aşa cum vă daţi seama, i se oferă posibilitatea să vină într-o ţară ortodoxă şi să fie primit ca lider al unei aşa-zise „biserici”, care însă este eretică, iar lucrul acesta nu ajută. Nu-l ajută pe acest om şi pe toţi câţi aparţin aceste erezii să reuşească să se întoarcă întru Una, Sfântă, Neprihănită, Neînnoită şi Nedespărţită Biserică a lui Hristos.

            Prin urmare, consider că prezenţa acestui om în România, nu va oferi nimic, aşa cum nu a oferit nici în ţara noastră, în Grecia – unde a venit predecesorul său, pe care recent – după cum aţi aflat – l-a aşezat în rândul fericiţilor şi cuvioşilor, cu toate că în chip metodic, vreme de decenii, a muşamalizat – din nefericire – sute de mii de crime de homosexualitate, pe care le-au săvârşit clericii romano-catolici în toată lumea şi vă amintiţi recent de hotărârea întregului Parlament Irlandez şi a Guvernului Irlandez, a cărui hotărâre a fost o adevărată înjosire, o palmă dată romano-catolicismului pentru crima muşamalizării aceastor acţiuni tragice şi nesăbuite împotriva nevinovăţiei copiilor; [romano-catolicism] în care oamenii au încredere, o palmă dată acestei sinagogi eretice, numită romano-catolică. Aşadar, nici vorbă de vreun ajutor pe care să-l ofere omul acesta, după cum n-a oferit nici în Cipru, unde a mers recent şi unde nefericitul guvern cipriot aştepta un cuvânt referitor la crima ocupării Ciprului de către o ţară străină – adică de Turcia. Niciun cuvânt de solidaritate nu a articulat, ci doar diplomatic a încercat să împace lucrurile, recomandând răbdare – cui? – celor care de decenii trăiesc crima împărţirii ţării lor. Şi mă refer la fraţii noştri ciprioţi. Aşadar, nici vorbă să ofere ceva în România, dimpotrivă, va întări criminala uniaţie, care, după câte cunosc, există în această ţară. Va întări propaganda eretică a romano-catolicismului în dauna Bisericii celei Una, Sfântă, Ortodoxă, Universală.

            Iubite frate, papismul este erezie. Şi, de vreme ce este erezie şi amputare din Trupul Bisericii, nu se cuvine să avem cu această erezie vreo împărtăşire, vreo comuniune, nici pe motiv de – chipurile – relaţii de respect reciproc, maniere delicate, nici pe motiv de – chipurile – apropiere sau abordare teologică. Se dovedeşte şi din aşa-zisul Dialog Teologic în desfăşurare împreună cu ei, că toate acestea nu au nicio substanţă, nici un miez, că sunt un teatru absurd şi ilogic, pentru că aceşti oameni, din nefericire, rămân nepocăiţi. Până în momentul în care se vor pocăi şi se vor întoarce în Biserică, legăturile cu ei trebuie să fie strict formale, foarte formale şi nu legături esenţiale, pentru că astfel trădăm Neprihănita noastră Credinţă Ortodoxă şi-L întristăm pe veşnicul nostru Dumnezeu. Şi, fireşte, pe Sfinţii noştri Mucenici, care prin foc şi sânge şi fier şi apă ne-au predat nefalsificat Adevărul Neprihănitei noastre Credinţe.

            Desigur, dumneavoastră, în Biserica soră a României, aveţi mulţi martiri şi mulţi sfinţi, care au mărturisit tocmai din acest motiv. Şi noi avem aici; şi mă refer la Sfinţii Mucenici din Sfântul Munte, ucişi de către latino-cugetători, ale căror moaşte izvorăsc bunămireasmă şi sunt ca o depoziţie şi o mărturie a celor pe care cu smerenie vi le-am spus. Nu uitaţi, în sfârşit, că papismul şi romano-catolicismul sunt încă în stare de nepocăinţă, pentru că recent au sanctificat un groaznic şi abominabil criminal din cel de-al II-lea Război Mondial, care a fost liderul spiritual al fasciştilor ustaşi, care sub Ante Pavelić, în timpul ocupaţiei germane a Iugoslaviei, a masacrat opt sute de mii (800 000) de ortodocşi, fraţi ai noştri sârbi, pe care prin foc şi sabie i-au trimis în Împărăţia cerurilor. I-au ars de vii, le-au scos ochii, i-au decapitat, i-au spânzurat. Vorbim despre crime tragice şi înfricoşătoare, care s-au făcut în numele papei de la Roma. Aşadar, pe acest om ticălos, pe criminalul abominabil – care a fost condamnat pentru crime împotriva umanităţii – romano-catolicismul l-a sanctificat. Şi mă refer la cardinalul de Zagreb – Aloijio Stepinatz.

            Vedem, aşadar, că sunt nepocăiţi şi că, din nefericire, persistă în aceleaşi comportamente ce inspiră teroare, denaturând mesajul Evangheliei şi adevărul credinţei…”

            În viitorul cât mai apropiat cartea va fi disponibilă în librării şi în pangarele bisericeşti la preţul de 10 lei. Până atunci însă, ea poate fi comandată la nr. de telefon 0744 525 131 sau pe e-mail la adresa sfmarcualefesului@yahoo.ro .

CITIŢI ŞI:

https://acvila30.wordpress.com/2012/05/10/9-aprilie-2012-pireu-cinstitul-cap-al-cuvioasei-metodia-din-kimolo-in-pireu-photo/

https://acvila30.wordpress.com/2012/04/24/mitropolitul-serafim-de-pireu-„reclamatia-catolicilor-constituie-dovada-ereziei/

https://acvila30.wordpress.com/2012/04/22/spiros-spiridon-la-mitropolitul-serafim-de-pireu/

https://acvila30.wordpress.com/2012/04/19/ο-μητροπολίτης-πειραιώς-σεραφείμ-κατ/

MITROPOLITUL SERAFIM DE PIREU ÎMPOTRIVA BLASFEMIATORULUI POST DE TELEVIZIUNE “SKAI” – Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ κατά του ΣΚΑΪ

https://acvila30.wordpress.com/2012/04/17/κυριακη-του-πασχα/

https://acvila30.wordpress.com/2012/03/13/arhiepiscopul-catolic-din-grecia-despre-anatemele-mitropolitului-de-pireu/

https://acvila30.wordpress.com/2012/03/12/video-cu-anatemele-mitropolitului-serafim-de-pireu-printre-cei-dati-anatemei-papa-benedict-al-16-lea-rabinii-musulmanii-iehovistii-si-ecumenistii-duminica-ortodoxiei-2012-%CE%B4/

https://acvila30.wordpress.com/2012/03/03/mitropolitul-serafim-de-pireu-impotriva-ecumenismului-fulminanta-marturisire-la-duminica-ortodoxiei-de-trei-ori-axios-sa-ia-exemplu-si-episcopii-nostri/

https://acvila30.wordpress.com/2012/03/09/protopresbiter-teodoros-zissis-in-pireu-duminica-ortodoxiei-s-a-praznuit-la-modul-autentic/

https://acvila30.wordpress.com/2012/03/04/mitropolitul-serafim-de-pireu-la-duminica-ortodoxiei-2012-papei-benedict-al-xvi-lea-anatema/

https://acvila30.wordpress.com/2012/03/12/9-martie-2012-onomastica-episcopului-meliton-de-marathon-cu-participarea-mitropolitului-serafim-de-pireu-ro-greek-photo/

https://acvila30.wordpress.com/2012/02/27/mitropolitul-serafim-de-pireu-%E2%80%9Ehalul-cel-mai-de-jos-acceptarea-dreptului-englez-interviu-acordat-periodicului-epikaira-update-traducerea-integrala/

https://acvila30.wordpress.com/2012/02/21/mitropolitul-serafim-de-pireu-sionistii-pregatesc-drumul-pentru-venirea-lui-antihrist-video-greek-se-va-updata-in-cursul-zilei-cu-traducerea-integrala/

https://acvila30.wordpress.com/2012/02/20/mitropolitul-serafim-de-pireu-papadimos-si-a-asumat-un-serviciu-video/

https://acvila30.wordpress.com/2012/02/13/mitropolitul-serafim-de-pireu-a-anuntat-infiintarea-unui-gimnaziu/

https://acvila30.wordpress.com/2012/02/13/mitropolitul-serafim-de-pireu-a-vorbit-la-kontra-channel/

https://acvila30.wordpress.com/2012/02/13/mitropolitul-serafim-de-pireu-a-slujit-liturghia-sfantului-apostol-marcu-momente-de-la-praznuirea-sfantului-tarsizie-in-catacomba-sfintilor-doctori-fara-de-arginti-din-karava/

https://acvila30.wordpress.com/2012/02/12/mitropolia-de-gortina-l-a-onorat-pe-mitropolitul-de-pireu/

https://acvila30.wordpress.com/2012/02/12/sfanta-mitropolie-de-gortina-a-fost-vizitata-de-catre-mitropolitul-serafim-de-pireu/

https://acvila30.wordpress.com/2012/02/09/vizita-inalt-preasfintitului-mitropolit-de-pireu-si-a-presedintelui-autoritatii-portuare-pireu-la-cantine/

https://acvila30.wordpress.com/2012/02/08/%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80/ Mana Sf. Vasile cel Mare in Pireu

https://acvila30.wordpress.com/2012/02/08/comandantul-flotei-de-razboi-in-vizita-la-mitropolitul-serafim-de-pireu/

https://acvila30.wordpress.com/2012/02/07/ambasadorul-ucrainei-la-mitropolitul-de-pireu/

https://acvila30.wordpress.com/2012/02/04/mitropolitul-serafim-de-pireu-alaturi-de-egumenul-efrem/

https://acvila30.wordpress.com/2012/01/30/mesajul-mitropolitului-serafim-de-pireu-la-sfintii-trei-ierarhi-2012/

https://acvila30.wordpress.com/2012/01/27/mitropolitul-serafim-de-pireu-%E2%80%9Ein-aceasta-epoca-atat-de-tulbure-este-nevoie-de-intoarcerea-tuturor-la-domnul-iisus-hristos/

https://acvila30.wordpress.com/2012/01/27/intalnirea-mitropolitului-de-pireu-cu-ministrul-protectiei-si-ministrul-adjunct-al-marinei/

https://acvila30.wordpress.com/2011/07/27/25-iulie-2011-mitropolitul-serafim-de-pireu-faimosii-guru-papa-si-aloijius-stepinatz-nu-pot-fi-sfinti-sfintenia-este-o-realitate-incontestabila-doar-in-biserica-ortodoxa/

 

 

  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: