Prima pagină > Noi pagini de Sinaxar > 17 aprilie: SFINŢII NOI MARTIRI, FĂCĂTORI DE MINUNI, RAFAIL, NICOLAE ŞI IRINA (Viaţa, Acatistul)

17 aprilie: SFINŢII NOI MARTIRI, FĂCĂTORI DE MINUNI, RAFAIL, NICOLAE ŞI IRINA (Viaţa, Acatistul)


Vietile Sfintilor Martiri

Rafail, Irina fecioara si Nicolae diaconul din Insula Lesvos

(17 aprilie)

Aceşti trei sfinţi martiri l-au mărturisit pe Hristos Domnul şi s-au jertfit pentru El în anul 1463. Chiar dacă au trăit acum 547 de ani, totuşi îi putem aşeza între sfinţii secolului XX pentru că prin apariţiile lor, fie în vise sau în stare de veghe, între anii 1959 – 1962 ne-au descoperit amănunţit viaţa şi pătimirile lor martirice. Pomenirea lor se face în fiecare an la 9 aprilie.

 Istoricul colinei Karyes

Aceşti sfinţi mucenici au trăit în  insula grecească Lesvos, satul Thermi. La un kilometru de acest sat se află colina Karyes sau Călugărul. Aceasta şi-a luat numele de Karyes de la asceţii care au trăit aici, unii dintre ei –potrivit tradiţiei- au fost chiar ucenici ai Sfântului Grigore Palama arhiepiscopul Tesalonicului.

Numele de Călugărul a fost dată de locuitorii satului care adeseori vedeau un călugăr  cu o cădelniţă în mână care umbla  pe deasupa acelui loc şi tămâia, apoi dispărea într-o strălucire de lumină.

 Pe această colină la început a existat o mânăstire de călugări, apoi de călugăriţe pe 11 mai  1235 a fost distrusă de piraţi. La acea dată mânăstirea avea treizeci de călugăriţe, unele dintre ele au fost necistite, altele au reuşit să fugă, iar altele au fost ucise, cum a fost cazul stareţei maica Olimpia. Acesteia i-a fost mai întâi arsă carnea de pe  trup cu lumânări aprinse, apoi i-au fost băgate în urechi vergele de fier înroşite în foc dându-şi sufletul în mâinile Domnului. După distrugerea mânăstirii, locul a devenit pustiu, doar câţiva asceti vieţuiau uneori acolo. În anul 1433 mânăstirea este refăcută de o femeie bogată  Melpomena dimpreună cu familia ei. În incita ei se afla şi un azil unde veneau săracii bolnavi care care erau îngrijiţi de călugării mânăstirii şi primeau şi o masă caldă. Ultimul stareţ al ei a fost Sfântul Rafail care a fost ucis de turci în 1463. Apoi mănăstirea a fost distrusă dândui-se foc. Pentru ceva timp acest loc a rămas pustiu. În momentul în care acest ţinut a intrat sub stăpânire turcească şi pământul  de pe colina de pe Karyes a intrat în posesia unui cetăţean turc, pe anume Hasan. În mijlocul ei se afla doar o bisericuţă dărăpănată în cinstea Maicii Domnului  şi un gorun bătrân care umbre acel loc. În această bisericuţă se petreceau lucruri minunate, cum ar fi inundarea ei de o lumină cerească sau auzirea în ea a unor bătăi de clopote şi cântări cereşti. Martorii acestor evenimente nu au fost doar creştinii, ci şi turcii. De aceea Hasan efendi le-a îngăduit creştinilor din Termis să facă în Marţea din Săptămâna Luminată să săvârşească Sfânta Liturghie.

Apoi proprietatea lui Hasan efendi va intra în posia unui văr primar   de al său, pe nume  Arif. Acesta şi-a construit o casa în satul Thermis cu pietrelele şi marmura bisericii distruse de turci în 1463. Din acel moment el a văzut cum în casa sa şi pe plantaţia de măslini de pe Karyes se plimba  fie un preot, fie un călugăr care tămâia şi apoi dispărea printr-o străfulgerare de lumină. De aceea crezând că este o fantomă decide să abandoneze proprietatea.  Pentru o vreme în casă a trăit un paznic al lui Arif efendi, un grec pe nume Ignatios Karaconstantin cu familia. Soţia lui a văzut în repetate rânduri un preot care tămîa prin casă şi din acest motiv vor părăsi casa.

După anul 1922, când are loc schimbul de populaţii între Turcia şi Grecia, în această casă s-au mutat şapte familii de refugiaţi, printre care  şi Angheliki Marangos. Locuitorii i-au înştiinţat pe refugiaţi că acea casă venea adeseori un preot şi tămâia. De aceea într-o zi Angheliki a spus femeilor care locuiau cu ea: „ nu cumva turcii au omorât un preot şi l-au îngropat în această casă ? ” În noaptea următoare ea a visat un preot mare la trup care i-a spus: „Angheliki, gândul care ţi-a venit este adevărat. Turcii m-au omorât, dar nu m-au îngropat în această casă. Va veni timpul când vei afla cine sunt, povestea vieţii mele şi unde sunt îngropat”.

 Angheliki Marangos va intra în posesia casei şi a plantaţiei de măslini de pe Karyes cu ajutorul Maicii Domnului, căreia i-a promis că îi va reconstrui capela de pe colină. Anii au trecut şi în urma unui vis, Angheliki dimpreună cu fata ei Vasiliki şi soţul acesteia Anghelos Rallis  vor începe  în iunie 1959 să ridice bisericuţa Maicii Domnului. În timpul acestor lucrări  prin informaţiile date de însuşi Sfinţii Rafail, Irina şi Nicolae diaconul prin vise atât lor cât şi altor persoane,  vor găsi sfintele lor  moaşte.

 Viaţa şi moartea martirică a Sfinţilor Rafail, Irina şi Nicolae diaconul

 
Sfântul Rafail era originar din Ithachi. Tatăl lui se numea Dionisie, iar mama Maria. A primit la botez  nume de Gheorghe. De foarte tânăr a plecat din patria sa  în Mistra pentru a studia medicina şi filosofia. După terminarea studiilor intră în armata bizantină ca ofiţer. De aceea de multe ori a apărut oamenilor în vise în îmbrăcăminte ostăşească. După înfrângerea creştinilor de către  turci la Varna îmbrăţişează viaţa monahală şi trăieşte ca monah la o mânăstire din Macedonia, pe lângă un ascet cu numele Ioan timp de trei ani. În acest timp este călugărit şi primeşte numele Rafail, apoi este hirotonit ieromonah. Pleacă la Atena unde la Biserica Sfântul Dimitrie Lombardiani şi lângă amfiteatrul marelui magistrat Filopapos slujea şi predica cuvântul lui Dumnezeu.  În  1449 a participat  la Constantinopol  la manifestările prilejuite de  urcarea pe tron a împăratului bizantin Constantin Paleologul. Acesta un vechi prieten al părintelui Rafail de pe vremea când părintele  era ofiţer în armata bizantină, nu l-a lăsat să se reîntoarcă la Atena ci l-a oprit în capitala bizantină făcându-l protosinghel al patriarhiei. Pentru cunoştinţele sale este hirotesit arhimandrit de patriarhul de Constantinopol care îl trimite în nord – vestul  Franţei în oraşul Morlaix şi apoi la Paris pentru a-i întări în credinţă pe creştini. Aici îl cunoaşte pe  viitorul diacon Nicolae, care fiind impresionat de predicile lui  renunţă la studiile universitare şi îl urmează  pe părintele Rafail la Constantinopol. Aici Nicolae va fi hirotonit diacon şi îl va avea ca îndrumător duhovnicesc pe părintele Rafail. Din cauza că nu a vrut să participe la liturghia oficiată în catedrala Sfânta Sofia,  de patriarhul de Constantinopol dimpreună cu reprezentantul papei, cardinalul Isidor,  de ziua Sfântului Spiridon (12 decembrie), cuviosul Rafail este exilat de împăratul Constantin în insula Enos împreună cu ucenicul său. Aici vor auzi de  asediul contra Constantinopului de către armatele lui Mahomed. Drept urmare se vor refugia mai întâi în Macedonia şi  după cucerirea Constantinopolului de către turci,  cu o corabie şubredă plină  cu refugiaţi macedoneni vor pleca la Alexandropolis. De aici îşi vor continua călătoria spre insula Lesvos, care nu era ocupată încă de turci.  În cele din urmă se vor aşeza aici,  în satul Termi la mânăstirea refăcută de Melpomena. Aici mai trăia un singur călugăr pe nume Ruvim şi supraveghetorul mânăstirii Achindin fiul Malpomenei. Înainte de venirea lor stareţul mânăstirii Ignatie murise, aşa că în locul lui a fost ales ca stareţ arhimandritul Rafail.

În septembrie 1462 satul a fost invadat de turci. Ei nu au ocupat îndată mănăstirea. În aprilie 1463 creştinii din insulă s-au răsculat, crezând că catolicii – care le promiseseră ajutoare armate – îi vor ajuta. Dar nu s-au ţinut de promisiune şi astfel au trebuit să lupte de unii singuri. De aceea o parte din populaţi a murit în luptele care s-au dat, iar alta s-a refugiat în munţi pustnicind prin peşteri. Turcii au invadat atunci mănăstirea gândind că unii dintre răsculaţi s-au refugiat aici. Ei au fost instigaţi de un medic german pe nume Schweitzer care i-a convins pe turci că primarul satului Vasile, învăţătorul Teodor şi călugării de la mănăstire i-au ajutat pe răsculaţi.

În joia Mare cuviosul Rafail cu diaconul Nicolae au săvârşit Sfânta Liturghie, au închis  în cripta mănăstirii toate odoarele sfinte, câteva icoane, veşmintele şi pomelnicul cu călugării pomeniţi la ultima liturghie.  Apoi în Vinerea Mare la slujba Prohodului turcii au năvălit în biserică. Din această zi şi până   marţi din Săptămâna Luminată au fost chinuiţi de turci. Mai întâi  au fost interogaţi cu ajutorul medicului german Schweitzer şi apoi supuşi la chinuri groaznice. Sfântul Rafail a fost mai întâi lovit peste mâini cu patul puşti până când a paralizat. După aceea a fost lovit peste tot trupul, tras de barbă, târât pe pământ, străpuns cu lăncile pentru ca în final să fie  tăiat cu fierăstrăul prin gură. După aceea mănăstirea a fost dată foc.

Sfântul arhidiacon Nicolae. Fiu de notar din Tesalonic. Cum am spus mai sus, la Paris îl cunoaşte sfântul Rafail care prin de predicile lui   îl face pe Nicolae să renunţă la studiile universitare şi să-l urmează  pe părintele său duhovnicesc Constantinopol. Aici sfântul Nicolae va fi hirotonit diacon şi îl va rămâne lângă părintelele său până la sfârşitul său martiric. Despre moartea sa martirică ştim că, el fiind o fire mai fireavă, i s-a oprit inima în timp ce vedea cum sfântul Rafail este chinuit de turci.

 Sfânta Irina a fost fata primarului din Termi. Pe tatăl ei l-a chemat Vasile şi pe mama ei Maria. Nu a fost singură la părinţi, ci mai a avut un frate pe nume Rafail, după numele cuviosului Rafail, care l-a şi botezat,  şi care la vremea muceniciei surorii lui, el avea 11 luni. În casa părinţilor ei mai locuia şi o verişoară de a ei pe nume Elena care rămânând orfană  de la vârsta de trei ani a fost luată în grijă de aceştia. Sfânta Irina a suferit din partea turcilor chinuri cumplite. Mai întâi i s-a tăiat o mână pe care au aruncat-o în faţa părinţilor săi. Apoi i s-a mai tăiat un picior. După aceea turcii i-au deschis gura şi i-au tunat apă clocotită în ea. În cele din urmă au ars-o de vie într-un vas mare de lut. Fratele ei a fost luat din mâinile mamei lui aruncat jos şi călcat în picioare. Mamaei a fost legată de copac şi a făcut stop cardiac văzând prin ce chinuri trec copii ei, iar tatăl a suferit multe chinuri: i s-a tăiat nasul, urechile, organele genitale, i-au scos ochii,  ca în cele din urmă să fie junghiat.

După moartea primarului a fost rândul învăţătorului Teodor să fie martirizat. I-a fost ciopârţit trupul, apoi  i s-a tăiat  capul şi  aşezat între picioare.

După moartea sfântului Rafail trupurile sfinţilor au fost înmormântate de monahul Stavros, de supraveghetorul Achindin dimpreună cu câţiva creştini şi preotul satului Sava care au coborât din munţi. Sfântul Rafail  a fost înmormântat înnăuntrul bisericii dărâmate, iar pe ceilalţi în curte.

 Minunile sfinţilor Rafail, Irina şi Nicolae diaconul

 1.Vindecare de cancer la sân. În 1981, povesteşte Photini Aliphantis din oraşul Markopoulo din Attica, că a ajuns la mănăstirea sfântului Rafail de sărbătoarea Înălţării Domnului cu o tumoră mare sub sân. Nu mai era nici o speranţă să fie vindecată de medici. S-a rugat la cei trei sfinţi şi ei i-au ascultat rugăciunea. În timp ce se întorcea acasă tumoarea a dispărut. Noaptea ea  a dormit bine, în timp ce mai înainte, tumora, de mărimea unui ou, mă împiedica să mă odihnesc.

2.Vindecare de cancer pulmonar. Numele meu este Demetra Pantou din Australia. În 1976 am simţit o durere acută în plămâni, iar doctorii au declarat că am cancer şi o să mor. Am început să mă rog la sfântul Rafail cu credinţă neîndoielnică în ajutorul lui. Şi într-o seară mi s-a înfăţişat sub chipul unui ieromonah (preot călugăr). M-a ridicat din pat, m-a aşezat pe un scaun şi m-a examinat. A citit câteva rugăciuni , m-a întins din nou în pat şi a dispărut. În acea seară m-am însănătoşit complet, iar durerea a încetat. Medicii m-au examinat şi nu au mai găsit nimic.

3.Vindecarea unui stomac bolnav. Vasiliki Rallis sufera de dureri de stomac de cinci luni de zile, şi urma să fie supusă unei operaţii. Într-o zi, spre sfârşitul lui septembrie 1959, ea s-a dus spre Karyes şi a înghenuncheat înaintea icoanei Preasintei fecioare marias şi la racla cu moaştele Sfântului Rafail şi cu larimi s-a rugat ca să se însănătoşească. S-a întors acasă obosită, iar soţul a certat-o pentru că urcase dealul. În timpul nopţii, la scurtă vreme după ce a adormit, ea a văzut un călugăr şezându-i alături (Sfântul Rafail), catre îi zâmbea blând şi cu tristeţe.  El i-a zis: „Nu plânge, Vasiliki. Ei m-au ucis pentru Hristos, şi te-au batjocorit din pricina mea. Le voi arăta că greşesc cu toţii ”. Apoi şi-a întins mâna şi a făcut de trei ori semnul Sfintei Cruci peste stomacul ei, zicând: „În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”. Apoi i-a zis : „Vasiliki, te-ai făcut bine. Mergi, copila mea, pe această cărare, iar eu voi mijloci la Domnul pentru tine”. Ea s-a trezit şi a relatat soţului şi mamei  visul ei. Ei nu au acordat crezare visului şi au făcut presiuni asupra ei să meargă la medic pentru a-şi face o radiografie. Cu toate acestea, ea nu a consimţit. Începând din acea zi, ea nu a mai avut dureri. Ca recunoştinţă pentru că a fost vindecată, ea s-a dus aproape zilnic la Karyes şi s-a rugat acolo la racla cu sfintel moaşte.

 4.Vindecare de reumatism. În august 1960, Avgherinos Marangos din Mytilene a fost vindecată de reumatism.

5.Vindecare dintr-un şoc psihic. În februarie 1960, Athanasioos Ghiavrimis din Termi, în vârstă de 22 de ani a fost vindecat de urmările unui şoc psihic, din pricina fusese internat într-un spital de psihiatrie din Atena.

 6.Vindecare de paralizie. În decembrie 1962, Ioannis Voulgarellis din Pirghi, Lesvos, a fost vindecat de paralizie.

 7.Vindecare de o boală a urechii. În februarie 1965, doamna Hatzigheorghiou, care locuieşte în Montreal Canada, a fost vindecată de o boală a urechii.

8.Vindecare de o boală cerebrală. La 15 martie 1966, Euthzmia Papademetriou, care locuieşte în Pyrgoi, Kozani, a fost vindecat de o boală cerebrală de care suferea de zece ani.

9.Vindecarea unui copil. În ianuarie 1966, Theodoros Tsaras din Tesalonic, a scris că fiul său a fost vindecat de o boală de inimă după botez şi a primit numele de Rafail.

Acatistul Sfintilor Rafail Nicolae si Irina

Condac 1

Pe Rafael, minunatul mucenic, pe Nicolae si pe Irina sa-i slavim, pe cei cu prisosinta slaviti de Domnul. Caci in Thermi ne-au stralucit noua ca niste stele, luminandu-ne neincetat cu dumnezeiestile lor minuni, pe noi, cei ce strigam: Sfintilor mucenici ai lui Hristos, bucurati-va!

Icos 1

Fericita lupta ati purtat cu inima neindoita, treime de mucenici, Rafael, Nicolae si Irina, si pe tirani i-ati rusinat. Pentru aceasta, si noi, cinstindu-va, intr-un glas strigam:
Bucura-te, treime de tari luptatori;
Bucura-te, pleiada de slujitori ai lui Hristos;
Bucura-te, purtatorule de Dumnezeu, Ra faele, alesule al lui Dumnezeu;
Bucura-te, purtatorule de biruința, Ni colae, cugetatorule de Dumnezeu;
Bucura-te, Sfanta Mucenița Irina, ceea ce porți numele pacii, candela fecioriei;
Bucura-te, cantare dumnezeiasca in trei stihuri și treime a biruitorilor mucenici;
Bucura-te, ceata dumnezeiasca intreit stra lu cita de nebiruiți luptatori;
Bucura-te, lauda ortodocșilor evlavioși;
Bucura-te, intreita adunare dumne ze iasca;
Bucura-te, dumnezeiasca slava a dreptma ri torilor creștini;
Bucura-te, sobor de mucenici;
Bucurați-va, cei impreuna-cinstiți cu toți sfinții;
Sfinților mucenici ai lui Hristos, bucurați-va!

Condac 2

Viața dumnezeiasca ducand, ați bi ruit atacul necredincioșilor pagani prin rav na inimii voastre și, tainuiți fiind vreme inde lungata, acum, in chip minunat, ați fost desco periți noua, o, intreiți luptatori, minu nandu-i pe cei ce striga cu uimire: Aliluia!

Icos 2

Cu hotarare barbateasca ai infruntat, o, Rafaele, nebunia cea plina de rautate a dușmanilor credinței și, fiind supus chinurilor de multe feluri, de cinstea muce ni ciei te-ai in vred nicit; de aceea și noi, mi nu nandu-ne de inde lunga ta rabdare, strigam:
Bucura-te, stalp al rabdarii;
Bucura-te, surparea necredinței;
Bucura-te, vlastar preasfant al cetații Ithaca;
Bucura-te, cel intru toate urmator mu ceni cilor;
Bucura-te, indumnezeit liturghisitor al dra gostei lui Hristos;
Bucura-te, stalp neclintit al poporului drept cugetator de Dumnezeu;
Bucura-te, ca pe Domnul intru toate L-ai urmat.
Bucura-te, ca de placerile acestei lumi te-ai lepadat;
Bucura-te, fierbinte slujitor al lui Hristos;
Bucura-te, pavaza neclintita a cre din cio șilor;
Bucura-te, carma a vieții virtuoase;
Bucura-te, vas ales al luminii cerești;
Bucura-te, Sfinte Rafaele, vrednicule de lauda!

Condac 3

Putere cereasca avand in cuvant, in spi rat de Evanghelia lui Hristos, in c ercat po vațuitor te-ai aratat, Rafaele, și tu turor te-ai facut cunoscut, pe toți ridicandu-i sa strige: Aliluia!

Icos 3

Lumina credinței purtand in inima, Ni colae, prin cuvintele lui Rafael, ai fost chemat la slujba diaconiei, ca sa slujești dupa cuviința Bisericii lui Hristos; pentru aceasta, pe tine te fericim, cantandu-ți unele ca acestea:
Bucura-te, cel ce te-ai hranit cu dragostea lui Hristos;
Bucura-te, cel ce te-ai dovedit ascultator de Dumnezeu intru toate;
Bucura-te, stralucire a sfințiților diaconi;
Bucura-te, podoaba slaviților luptatori ai lui Hristos;
Bucura-te, urmator și impreuna-lucrator cu Rafael preotul;
Bucura-te, cuvioase diacon al Bisericii lui Hristos;
Bucura-te, dumnezeiasca lauda a Te sa lo ni cului;
Bucura-te, floare bine-inmiresmata a ne mu ririi;
Bucura-te, cel ce ești mai presus de orice stricaciune;
Bucura-te, cel ce te-ai facut partaș cetei mucenicilor;
Bucura-te, sfințita jertfa a lui Hristos;
Bucura-te, rana de mult plans a vraj ma șu lui;
Bucura-te, Sfinte Mucenice Nicolae!

Condac 4

Viața virtuoasa ducand ca diacon sfin țit, te-ai impotrivit navalirii barba rilor. Și lupta cea buna luptand in Thermi, ca un atlet al lui Hristos ai fost slavit, strigand Celui ce te in tarea pe tine, impreuna cu sfinții biruitori mu cenici: Aliluia!

Icos 4

Din copilarie avand cugetul la Dum ne zeu, ai luptat cu tarie de suflet, Sfanta Mucenița Irina, fericita fecioara, și, disprețuind mandria tiranului, te-ai adus Dom nului ca o jertfa bine primita, auzind de la noi unele ca acestea:
Bucura-te, alabastru al curației;
Bucura-te, surparea rautații;
Bucura-te, ceea ce porți numele pacii celei veșnice;
Bucura-te, ceea ce salașluiești in același cort cu sfinții mucenici biruitori;
Bucura-te, crinul cel cu mireasma de mir al iubirii lui Hristos;
Bucura-te, sabie cu doua taișuri impo triva mandriei vrajmașului;
Bucura-te, podoaba cea sfanta a tinerelor;
Bucura-te, pajiște preainmiresmata a fe cioriei;
Bucura-te, blanda mielușea neprihanita a lui Hristos;
Bucura-te, ceea ce calatorești spre lumina cea nematerialnica;
Bucura-te, mireasa preacurata a lui Hristos;
Bucura-te, a credincioșilor biruința, de Dum nezeu incununata;
Bucura-te, Sfanta Irina, fecioara prea cuvioasa!

Condac 5

Ai starnit mania barbarilor nava li tori, deși aveai faptura firava, Mu cenița Irina, și, sub privirile ingrozite ale tatalui tau, ai rabdat cu mult curaj infricoșata mucenicie; pen tru aceea, te-ai invrednicit sa auzi de la toți cantarea: Aliluia!

Icos 5

Plin de darzenie te-ai aratat, o, Ra faele, in fața tiranilor chinuitori, in fruntandu-i cu barbație. Și, dupa ce in felu rite chipuri te-au chinuit, ți-au taiat trupul cu fierastraie cumplite, ucigandu-te cu salbaticie, o, preasfinte, spre in gro zirea tuturor celor ce te priveau. Pentru aceasta ajuta-i pe cei ce striga ție:
Bucura-te, lauda preoților;
Bucura-te, rasplata pustnicilor;
Bucura-te, pilda minunata a rabdarii;
Bucura-te, chip al indraznirii celei bune a sufletului;
Bucura-te, sfeșnic prealuminat al manas ti rilor din Thermi;
Bucura-te, de Dumnezeu daruit spriji nitor in nevoi al celor evlavioși și cucernici;
Bucura-te, ca ai suferit chinuri de ne indurat;
Bucura-te, ca pe tiranii cei necredincioși i-ai intors la Dumnezeu;
Bucura-te, invațatorule neprihanit al virtuților;
Bucura-te, cel plin de multe haruri du hovnicești;
Bucura-te, izvor de minuni tamaduitoare;
Bucura-te, izvor de agheasma care adapi sufletele noastre;
Bucura-te, Sfinte Rafaele, vrednicule de lauda!

Condac 6

Fiind tainuit pentru mulți ani in pa mantul din Thermi, Sfinte Rafaele, pur tatorule de Dumnezeu, in chip minunat, te-ai facut cunos cut credincioșilor, prin vede rile și puterile sem nelor, minunandu-i cu binefacerile tale pe toți cei ce striga: Aliluia!

Icos 6

Stralucind prin faptele tale cucernice te-ai aratat, Nicolae, impraștiind ra zele slavei pe care ai dobandit-o; iar noi cei ce venim astazi la mormantul tau, sfinte mu cenice, Il laudam pe Dumnezeu și, im par tașindu-ne toți din harul Sau, cu bucurie iți cantam:
Bucura-te, diacon al lui Dumnezeu;
Bucura-te, impotrivitorul inșelatorului;
Bucura-te, ca ai biruit invartoșarea tiranilor;
Bucura-te, cel ce te-ai imbogațit cu stra lu cirea ingerilor;
Bucura-te, mucenic nebiruit al Sta pa nului Hristos;
Bucura-te, caderea și nimicirea diavo lu lui celui pierzator;
Bucura-te, ca ai savarșit pana la capat cursa mucenicilor;
Bucura-te, ca ai preamarit cuvantul Domnului;
Bucura-te, lauda de Dumnezeu daruita a credincioșilor;
Bucura-te, cununa noastra cea dumne ze iasca;
Bucura-te, cel ce ai intrat in ceata mucenicilor;
Bucura-te, ca te impartașești de bucuria sfinților;
Bucura-te, Sfinte Mucenice Nicolae!

Condac 7

Lupta mucenicilor savarșind cu dum ne zeiesc cuget, Nicolae fericite, ai ramas tainuit pentru mulți ani in pamantul orașului Thermi. Și in chip minunat te-ai descoperit noua acum. Pentru aceasta, noi, cei ce ne apro piem cu credința de sfintele tale moaște, strigam: Aliluia!

Icos 7

Cu moarte groaznica fiind omorata, la slava cea nemuritoare te-ai mutat, fe ricita Irina, și in camara de nunta a vieții celei adevarate privind stralucirea Mantui torului, roaga-te pen tru noi, cei ce cu smere nie strigam ție:
Bucura-te, sfanta copila a lui Hristos;
Bucura-te, fericita fecioara;
Bucura-te, ca arderea focului pentru ade var ai rabdat;
Bucura-te, ca ai invins inverșunarea vraj mașilor;
Bucura-te, mireasa cu totul nepatata a Sta panului Hristos;
Bucura-te, mirul cel duhovnicesc al vieții feciorești;
Bucura-te, ca aici, pe pamant, lupta mu ce niceasca ai ales;
Bucura-te, ca, dincolo, la slava inge reasca ai urcat;
Bucura-te, mireasma neprihanirii care pe toate le umpli de buna mireasma;
Bucura-te, ca ești partașa mucenicilor vestiți;
Bucura-te, ceea ce te impartașești de os pațul cel dumnezeiesc;
Bucura-te, ca ești partașa vieții celei sfinte;
Bucura-te, Sfanta Irina, fecioara prea cuvioasa!

Condac 8

Cu totul te-ai instrainat de cele de jos, fericita fecioara, Irina, intrand in ceata sfinților ingeri, lupta cea buna luptand, prea infrumusețata fecioara și, impreuna cu Ra fael și Nicolae, canți lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 8

Cu totul slavit te-ai aratat, o, Rafaele, mi nunat descoperindu-te in Thermi și, im preuna cu Nicolae și Irina, pretutindeni savar șești multe minuni, pe cei bolnavi ta maduindu-i și ajutand celor ce striga:
Bucura-te, mare facatorule de minuni;
Bucura-te, cel slavit intre sfinți;
Bucura-te, cel ce oarecand ai luptat cu tarie;
Bucura-te, cel ce acum te arați in dumnezeit;
Bucura-te, cel ce savarșești pretutindeni minuni mai presus de fire;
Bucura-te, cel ce in chip minunat da ruiești tuturor plinire cererilor;
Bucura-te, ca te-ai aratat in vise, dar și aievea, multor credincioși;
Bucura-te, ca de cei vrednici ai fost vazut indumnezeit;
Bucura-te, ca pe mulți i-ai tamaduit de patimi;
Bucura-te, ocrotitorul și aparatorul nostru in lupte;
Bucura-te, sfeșnicul Manastirii Kareia;
Bucura-te, podoaba sfanta a orașului Thermi;
Bucura-te, Sfinte Rafaele, vrednicule de lauda!

Condac 9

Ca un adevarat parinte te-ai aratat pen tru mulți, implinindu-le cererile și um plandu-i de dumnezeiasca bucurie. De aceea, de pretutindeni, mulțimea de cre din cioși alearga la sfanta ta racla din Thermi, laudandu-te pe tine, Sfinte Rafaele, și Man tuitorului strigand: Aliluia!

Icos 9

Tarie dumnezeiasca avand, Nicolae, ai coborat in arena de lupta a mu ceniciei, in chip legiuit luptandu-te, și de Domnul ai fost slavit, atunci cand sfintele tale moaște in Thermi s-au descoperit. De aceea și noi cu dor te slavim și iți cantam unele ca acestea:
Bucura-te, cel sfințit intre diaconi;
Bucura-te, cel ce intre purtatorii de lupte mucenic te-ai aratat;
Bucura-te, ca mucenicilor celor din ve chime in cinste te-ai asemanat;
Bucura-te, ca de aceeași cinste cu toți sfinții te-ai aratat;
Bucura-te, Nicolae slavite, biruința cre din cioșilor de pretutindeni;
Bucura-te, temelia și zidirea drept-mari to rilor creștini;
Bucura-te, ca ai primit cununa ne stricaciunii;
Bucura-te, ca celor ce te cinstesc le da ruiești tarie;
Bucura-te, ca paharul lui Hristos ai baut;
Bucura-te, dumnezeiasca scapare;
Bucura-te, ca sagețile vrajmașilor le-ai za darnicit;
Bucura-te, ca luminezi mintea cre din cio șilor;
Bucura-te, Sfinte Mucenice Nicolae!

Condac 10

Locuitor in corturile sfinților și ale mu cenicilor fiind, o, Nicolae, muce nicul lui Hristos, impreuna cu Rafael și Irina, nu inceta a te ruga pentru noi, pentru ca, fiind izbaviți din necazuri, intr-un cuget sa-ți stri gam: Aliluia!

Icos 10

In corturile cele cerești salașluindu-te, fru musețea cea fara de prihana a Mirelui ceresc neincetat o privești. Pentru aceea, im pre una cu preacuvioșii tai parinți, Irina, fecioara și nebiruita mucenița, roaga-te lui Hristos pentru noi, cei ce cu evlavie iți cantam:
Bucura-te, crinul cucerniciei;
Bucura-te, vasul cel ales al fecioriei;
Bucura-te, mireasma minunata a gra dinii celei dumnezeiești;
Bucura-te, cununa de biruința a fecioarelor;
Bucura-te, mir amestecat cu multe mi resme al petrecerii celei cuvioase;
Bucura-te, cereasca mirungere a harului mu ce ni cesc;
Bucura-te, ca ai primit intarire dumne zeiasca de sus;
Bucura-te, ca pe șarpele cel cumplit l-ai biruit;
Bucura-te, mireasma cea buna a lui Hristos;
Bucura-te, jertfa curata și sfanta;
Bucura-te, privighetoare smerita a a de va rului;
Bucura-te, stralucire a nestricaciunii;
Bucura-te, Sfanta Irina, fecioara prea cuvioasa!

Condac 11

Cu cantari de biruința, vrednica Irina, lau dam lupta ta, mucenița, pentru ca, in trup neputincios fiind, pe vechiul ba laur l-ai surpat și, impodobindu-te cu cu nuna biruinței, nu incetezi a canta Domnului: Aliluia!

Icos 11

Purtatori de lumina, asemenea unor sfeș nice v-ați aratat, arzand in Lesvos, și, descoperindu-va acum lumii, cu marga ri tarele minunilor voastre, ați stralucit credința crești nilor, intreiților purtatori de biruința. Pentru aceea, cu credința cantam:
Bucura-te, intreit alai al mucenicilor.
Bucura-te, candela luminatoare a insulei Lesvos;
Bucura-te, intreit sobor mucenicesc;
Bucura-te, mustrarea a toata necredința;
Bucura-te, intreita adunare de casnici ai Mantuitorului;
Bucura-te, ceata unita cu Dumnezeu, a cre dincioșilor drept maritori calauze;
Bucura-te, torța din trei sori aprinsa;
Bucura-te, ceata purtatoare de Dumne zeu a sfinților mucenici;
Bucura-te, treime de luptatori ai Sfintei Treimi;
Bucurați-va, luminatori de mult preț ai credincioșilor;
Bucura-te, Rafaele, impreuna cu Nicolae;
Bucura-te, Irina, podoaba a fecioarelor;
Sfinților mucenici ai lui Hristos, bu curați-va!

Condac 12

Bucurandu-va intru cele de sus, Ra faele și Irina, cu dumnezeiescul Ni colae dim preuna și cu toți cei din Kareia, lupta ați savarșit, pe vrajmași i-ați rușinat. Pentru aceea, rugați-va neincetat pentru noi, cei ce cantam lui Dum nezeu: Aliluia!

Icos 12

Cantand pururea impreuna cu ingerii intreita cantare a Sfintei Treimi, ne in cetat va rugați pentru noi, sfinților muce nici, ca sa fim izbaviți de primejdii și intristari. De aceea, și noi intr-un glas va cantam unele ca acestea:
Bucura-te, slavit alai de mucenici;
Bucura-te, ceata unita cu ingerii;
Bucura-te, Rafaele, preasfinte mucenice;
Bucura-te, Nicolae biruitorule, de Dum ne zeu cugetatorule;
Bucura-te, mucenița ce porți numele pacii, Irina cea minunata;
Bucura-te, adunare intreita de mucenici, spri jinitorii cetații Mitilene;
Bucura-te, unime intreita de mucenici ai lui Hristos;
Bucura-te, comuniune a mucenicilor bi ruitori;
Bucura-te, biserica a lui Hristos cu trei turle;
Bucura-te, alai al celor trei mucenici;
Bucura-te, o, intreita bucurie a noastra;
Bucura-te, coloana de trei mucenici;
Sfinților mucenici ai lui Hristos, bucurați-va!

Condac 13

O, fericita treime a vestiților Mucenici ai lui Hristos, Rafael, Nicolae și Irina, aduceți pururea rugaciuni pentru noi Sfintei Treimi, pentru ca sa dobandim moște nirea cea de sus noi, cei ce strigam: Aliluia!

Acest condac se spune de trei ori.
Apoi se zice iarasi icosul intai si condacul intai.

Sursa: http://www.impantokratoros.gr/816C9E72.ro.aspx


  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: