Prima pagină > Predici > SFÂNTUL IUSTIN CEL NOU DE LA CELIE: PREDICĂ LA DUMINICA A PATRA DIN POST (A SFÂNTULUI IOAN SCĂRARUL)

SFÂNTUL IUSTIN CEL NOU DE LA CELIE: PREDICĂ LA DUMINICA A PATRA DIN POST (A SFÂNTULUI IOAN SCĂRARUL)

Sfântul Iustin Popovici:
Predică la Duminica a IV-a din Post
Duminica Sf. Ioan Scărarul)

De ce Biserica îl aşează pe acest sfânt în mijlocul Postului, ca pe cea mai sfântă icoană, ca să privească toţi la el? Sfântul Ioan Scărarul. Cine este acesta?
Este omul care a trăit şi a scris „Scara Raiului”, care a trăit suişul omului din iad până în cer, până în rai. El a trăit Scara de pe pământ până la cer, scara care se întinde din adâncul iadului omului până în culmea raiului. A trăit şi a scris. Om foarte învăţat, foarte citit. Om care şi-a dus sufletul pe calea lui Hristos, care l-a ndus cu totul din iad în rai, de la diavol la Dumnezeu, de la păcat la nepăcătuire şi care, cu dumnezeiască înţelepciune, ne-a descris toată această cale, adică ce trăieşte omul luptându-se cu orice diavol care se află în spatele păcatului.
Cu păcatul ne luptă diavolul, şi pe mine, şi pe tine, fratele meu şi sora mea. Te luptă cu orice păcat. Nu rătăci, nu te înşela! Nu crede că vreo putere mică se aruncă asupra ta. Nu! El te atacă, el se aruncă asupra ta! Chiar dacă este doar un gând necurat, doar un gând, să ştii că el se năpusteşte asupra ta. Gând de mândrie, de poftă rea, de iubire de argint… O mulţime nenumărată de gânduri vin asupra ta din toate părţile. Şi tu, ce eşti tu?
O, Scară a Raiului! Cum, părinte Ioane, ai putut să aşezi această Scară a Raiului între pământ şi cer? Demonii nu au rupt-o, nu au tăiat-o, nu au spart-o? Nu!… Postul lui era o flacără, un foc, un incendiu. Ce diavol l-ar fi răbdat? Toţi fugeau panicaţi, toţi demonii fugeau vânaţi de slăvita şi dumnezeiasca lui rugăciune, toţi demonii fugeau de postul lui, toţi demonii dispăreau la rugăciunea lui înflăcărată.
Scara Raiului!
Ce înseamnă ea? Ea reprezintă sfintele virtuţi evanghelice: smerenia, credinţa, postul, blândeţea, răbdarea, bunătatea, frumuseţea, îndurarea, iubirea de adevăr, iubirea lui Hristos, mărturisirea lui Hristos, pătimirile pentru Hristos. Acestea şi altele multe sfinte virtuţi nou-testamentare. Fiecare poruncă a lui Hristos, fraţii mei; aceasta este virtutea. O păzeşti? O împlineşti? De pildă, porunca lui despre post o păzeşti, o împlineşti? Postul este o sfântă virtute, este o treaptă a scării de pe pământ la cer. Postul, binecuvântatul post, precum şi toată Scara de pe pământ la cer.

Fiecare virtute este un mic rai! Fiecare virtute nutreşte sufletul tău, îl face fericit, coboară în sufletul tău odihna dumnezeiască, cerească. Fiecare virtute este o treaptă de aur şi de diamant pe Scara mântuirii tale, pe Scara care uneşte pământul cu cerul, care se întinde din iadul tău până în raiul tău. De aceea, nici una din ele nu este niciodată singură. Credinţa în Domnul nostru Iisus Hristos nu este niciodată singură. Se manifestă prin rugăciune, prin post, prin milostenie, prin smerenie, prin pătimirile pentru aproapele. Nu doar se manifestă, dar fiecare virtute trăieşte, pentru că există o altă virtute. Credinţa trăieşte prin rugăciune, rugăciunea trăieşte prin post, postul se nutreşte cu rugăciunea, postul se nutreşte cu iubirea, iubirea cu îndurarea. Astfel, fiecare virtute trăieşte prin alta. Şi atunci când o virtute se sălăşluieşte în sufletul tău, toate celelalte vor urma, toate încet-încet de la ea vor proveni şi se vor dezvolta prin ea şi împreună cu ea.
Da! Scara Raiului. Depinde de tine. Spui că postesc cu frică de Dumnezeu, cu evlavie, cu plâns, cu lacrimi. După aceea însă le părăsesc. Iată, am început să construiesc Scara şi eu însumi am dărâmat-o, am spart-o. Tu iarăşi, tu posteşti deseori, te înfrânezi de la orice hrană trupească, dar iată, în vremea postirii laşi să se sălăşluiască în sufletul tău păcatul, să se semene în sufletul tău diferite gânduri, dorinţe necurate. De tine ţine să le izgoneşti imediat departe de tine cu rugăciunea, cu plânsul, cu citirea sau cu orice altă nevoinţă. Dar, dacă tu în timp ce posteşti îţi hrăneşti sufletul cu vreun păcat sau cu vreo patimă ascunsă, iată!, tu, deşi începi să zideşti una câte una treptele postirii de pe pământ la cer, tu însuţi iarăşi le dărâmi, le distrugi.
Postul pretinde îndurare, smerenie, blândeţe! Toate acestea merg împreună. Este ca o colaborare între zidari al căror superior este rugăciunea. Ea este marele zidar, arhitectul, marele meşter al vieţii noastre duhovniceşti, al dorinţelor noastre duhovniceşti, al Scării pe care o vom aşeza între cer şi pământ. Rugăciunea deţine primul loc. Când rugăciunea se va sălăşlui în inima ta şi aceasta arde de setea neîntreruptă după Domnul, când pe El Îl va privi continuu, pe El Îl va simţi continuu, atunci  prin rugăciune introduci în sufletul tău toate celelalte virtuţi. Atunci, meşterul (rugăciunea) are cei mai buni zidari. Zideşte repede-repede minunate scări de pe pământ la cer, scările urcuşurilor tale treptate către Dumnezeu, către desăvârşirea Lui. Când ai putere, rugăciune puternică, atunci nici un post nu-ţi va fi greu, nici o iubire nu-ţi va fi cu neputinţă. Sfântă iubire evanghelică! Rugăciunea sfinţeşte toate înlăuntrul tău, fiecare nevoinţă a ta, fiecare gând al tău, fiecare simţământ al tău, fiecare dispoziţie a ta. Rugăciunea! Puterea dumnezeiască  pe care ne-a dat-o Domnul spre a ne sfinţi orice este înlăuntrul nostru, în sufletul nostru. Rugăciunea te uneşte cu Domnul cel Atotîndurător şi El varsă în inima ta împreună-pătimirea pentru tot omul, pentru păcătos, pentru fratele care este neputincios ca şi tine, care cade ca şi tine, dar care se poate scula ca şi tine; care are nevoie însă de ajutorul tău frăţesc, de ajutorul tău în rugăciune, de ajutorul tău bisericesc. Atunci, când dai un ajutor, fără îndoială îţi vei zidi Scara ta, Scara care te duce din iadul tău în raiul tău. Atunci, cu siguranţă, în inimă vei urca din treaptă în treaptă, din virtute în virtute şi vei ajunge astfel în vârful scării, în cer, te vei muta în cer, te vei muta în raiul ceresc.
Toate le avem! Şi tu, şi eu: nouă Fericiri, nouă Sfinte Virtuţi evanghelice. Aceasta este Evanghelia Postului, Evanghelia Sfântului Ioan Scărarul. Virtuţi, fraţilor, mari virtuţi. Nevoinţele grele ale postirii, rugăciunii, smereniei, Domnul le-a prezentat ca fericiri. Fericiţi cei săraci cu duhul, că a acelora este Împărăţia Cerurilor. (Matei 5, 3).
Smerenia!Aceasta este începutul vieţii creştine, aceasta este începutul credinţei noastre, aceasta este începutul virtuţii noastre, aceasta este începutul ridicării noastre la cer, aceasta este temelia Scării noastre. Doamne, eu sunt un nimic, Tu eşti Totul! Eu nimic, Tu totul! Mintea mea este nimic înaintea Minţii Tale. Duhul meu este nimic înaintea Duhului Tău, inima mea, cunoaşterea mea… O! nimic, nimic înaintea cunoaşterii Tale, Doamne! Eu, nimic, nimic… Şi după aceste nenumărate nimicuri, alte nimicuri. Acesta sunt eu înaintea Ta, Doamne!
Smerenia! Aceasta este prima sfântă virtute, prima virtute creştină! Toate încep de la ea…
Dar noi, creştinii lumii acesteia,care construim Scara mântuirii noastre, întotdeauna suntem în pericol din partea puterilor necurate. Cine sunt acestea? Păcatele, păcatele noastre, patimile noastre. Şi în spatele acestora, diavolul… După cum sfintele virtuţi zidesc Scara cerească între cer şi pământ, aşa şi păcatele noastre fac o Scară către iad. Fiecare păcat. Dacă există păcat în sufletul tău, ia aminte! Dacă ţii ură în sufletul tău una, două, cincizeci de zile, ia aminte pentru a vedea în ce iad s-a transformat sufletul tău. La fel dacă ţii mânie, iubire de arginţi, vreo dorinţă ruşinoasă. Şi tu… Ce faci? Într-adevăr, singur îţi pregăteşti o Scară către iad.
Dar Domnul nostru Cel Bun ne dăruieşte un exemplu minunat.Iată, în mijlocul Postului, ne pune înainte pe minunatul Sfânt Ioan Scărarul, cel cu nume mare. În întregime străluceşte de sfintele virtuţi evanghelice. Îl vedem cum se urcă repede şi cu înţelepciune pe Scara Raiului, pe care a pus-o între cer şi pământ. Ca dascăl, ca sfânt călăuzitor, ne dăruieşte Scara lui nouă, creştinilor, pentru a urca de la iad la Rai, de la diavol la Dumnezeu, de pe pământ la cer.
Doresc ca milostivul şi marele Sfânt al nostru, Ioan Scărarul, să ne ducă de mână în luptele noastre împotriva păcatelor noastre, având ca ţintă sfintele virtuţi. Să zidim şi noi, cu ajutorul său, Scara noastră proprie şi urmându-l, să ajungem în Împărăţia Cerurilor, în Rai, unde există toate odihnele cele cereşti, toate bucuriile cele veşnice, unde împreună cu el, acolo,  Îl vom slăvi pe Împăratul tuturor acelor bunătăţi, pe Împăratul Cel veşnic al Împărăţiei cereşti, pe Domnul Iisus Hristos, Căruia slava şi cinstea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 Pr. Iustin Popovici

(traducere din elină: M.L.
 
Categorii:Predici
 1. elena d
  martie 15, 2010 la 10:49 am

  Mă uit uneori în inima mea şi văd acolo atâtea pietre de ridicat, atatea pânze de spălat, atâtea vânturi de potolit…E inima pe care Tu mi-ai dat-o, Doamne, şi pentru că e de la Tine, ştiu că şi Tu eşti în ea.
  O, Bunule, Te-am uitat acolo…într-un colţ de inimă. Am adunat zi de zi pietre şi pe toate le-am aşezat pe spatele Tău. Le duci pe toate Doamne, ştiind că dacă m-ai lăsa pe mine, m-aş zdrobi sub ele… Tu ştii , Doamne, că într-o zi îmi voi aduce aminte de chipul Tău şi-L voi căuta cu dor sub mormanul de pietre. Şi voi vrea să le azvârl pe toate, să le urnesc, ca să Te vad iar, Doamne… Iar Tu văzând neputiţa mea de a face acesta singură, chiar Tu Te vei înălţa din colţul strâmt în care Te-am uitat, vei scutura veşmântul Tău şi toate pietrele se vor face pulbere la picioarele Tale.
  Şi voi zări chipul Tău blând şi ochii Tăi curaţi. Atâta mă voi bucura de Tine, Doamne, cât nu voi privi în jurul meu. Când ochii mei se vor desprinde de privirea Ta, şi se vor aţinti asupra lumii, atunci un văl de ceaţă Te va acoperi iar… şi iar va ploua cu pietre peste inima mea… şi peste Tine.
  Milostive Doamne, mă iartă pentru toată piatra. Îndelung răbdătorule.Pot eu sa urc scara cu atatea pietre?”SCARA „cartea mea de inceput, cartea mea de plans….Ma iertati si va rugati petru mine pacatoasa.

  • fane
   martie 24, 2010 la 10:39 am

   Frumos spus . Si adanc … Dumnezeu sa-ti ierte pacatele si sa te pomeneasca in Imparatia Sa .
   Doamne al Puterilor , fii cu noi ca pe altul , afara de tine , ajutor intr-u necazuri nu avem . Doamne al Puterilor , miluieste-ne pe noi !

 2. Mihail si Zoe
  martie 15, 2010 la 9:09 pm

  Sfantul Ioan Scararul a fost ales de Dumnezeu pentru a ne descoperi noua prin invatatura sa nimicnicia noastra fata de Creatorul si pentru a ne indruma sa ne ridicam pe scara virtutilor catre Cereasca Imparatie.
  Doamne, mult Rabdatorule, Blandule si Iubitorule de oameni, iarta-ne ca uitam de Tine sub povara grijilor de zi cu zi, a necazurilor de tot felul, a desertaciunilor lumesti si ne hranim sufletul cu pacate si patimi ascunse si Scara zidim mai degraba spre adancul iadului.
  Ajuta-ne, Sfinte Ioan Scararul, sa ne zidim trainic propria scara si, urmandu-ti invatatura, sa ne ridicam din iad, unde unde ne aflam coborati de pacatele noastre, spre Raiul Ceresc! Amin !
  Ajuta-ne, Sfinte, sa ne vedem scara pacatelor cu ochii duhovnicesti si, inspaimantati de lucrarea noastra pamanteasca, stricacioasa, sa ne ingrozim si degraba sa iesim din bezna urat mirositoare a pacatelor si cu lacrimi sa ne spalam drumul spre Cel care este Lumina lumii, Calea, Adevarul si Viata ! Amin !

 3. martie 29, 2011 la 9:01 pm

  Buna seara,

  Iertati va rog deranjul, Ma intereseaza va rog sa obtin o rezolutie mai buna pentru imaginea pe care o aveti afsata pe site-ul dvs cu Iisus care plange pentru copiii avortati pe care scrie Pacatul avorturilor.

  Se poate sa ma ajutati?
  Va rog contactati-ma pe e-mail in vederea unei colaborari.

  Multumesc.

 4. Anton Ina
  martie 30, 2011 la 8:39 pm

  „Iar acum IOAN SCARARUL – SFANTUL,
  Inaintea Domnului se roaga,
  pentru ajutorul nostru,
  El sa ne miluiasca,
  A trimite ajutor
  Sa urcam pe aceasta SCARA,
  Unde Bratele Sale intinse
  Sa ne prinda pe noi,
  Cei ce urcam intins la El”

  Doamne ajuta!

 5. aprilie 2, 2011 la 6:35 pm

  Cuvânt al Sf. Luca al Crimeei la Duminica a IV-a din Postul Mare – Duminica Sf. Ioan Scărarul:

  http://prediciaudio.wordpress.com/2011/04/02/cuvant-al-sf-luca-al-crimeei-la-duminica-a-iv-a-din-postul-mare/

 6. Aetos33
 1. aprilie 2, 2011 la 2:09 pm
 2. iunie 13, 2012 la 3:42 pm

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: