Prima pagină > Mari duhovnici > MITROPOLITUL NICOLAE DE MESOGHEA (BISERICA ELADEI): „ÎN LOC SĂ NE ALĂPTĂM DIN PIEPTUL BISERICII, NOI ÎL MUŞCĂM!”

MITROPOLITUL NICOLAE DE MESOGHEA (BISERICA ELADEI): „ÎN LOC SĂ NE ALĂPTĂM DIN PIEPTUL BISERICII, NOI ÎL MUŞCĂM!”

        

ÎNALT PREA SFINŢITUL NICOLAE, MITROPOLIT DE MESOGHEA:

,,SUNTEM CONDUŞI SPRE O CATASTROFĂ NAŢIONALĂ

Interviu acordat lui Dimitris Rizulis

Unul din cei mai dinamici mitropoliţi ai Bisericii Elene, Mitropolitul Nicolae de Mesoghea şi Lavreotiki (care a predat la Harvard şi MIT, a fost colaborator la NASA şi le-a părăsit pe toate pentru a deveni monah) îşi deschide cărţile la «Κυριακάτικη Δημοκρατία» şi susţine că suntem conduşi spre o catastrofă naţională istorică.

Prevede probabil eventuala explozie socială, subliniază că ,,Biserica e datoare să-şi golească conturile şi rezervele”, iar despre arestul preventiv al egumenului Efrem declară că unii au pornit să lovească Biserica, dar au înjunghiat Justiţia.

 * * *

Societatea – un cazan în fierbere

Reporterul: Înalt Prea Sfinţite, ţara trece prin zile dificile şi poporul şi-a pierdut deja răbdarea. Vă temeţi de o eventuală explozie socială?

Mitropolitul Nicolae: Cine nu se teme de asta? Când ca popor ne-am pierdut orice reper  duhovnicesc, cum este posibil să fie controlată indignarea, sentimentul nedreptăţii, foamea şi cele ce decurg din ele?

Reporterul: Vă simţiţi dezamăgit de traiectoria şi de evoluţiile din ţară? Dar de poziţia Europei?

Mitropolitul Nicolae: Evoluţiile nu sunt chiar atât de mulţumitoare. Cred că suntem conduşi spre o catastrofă naţională istorică. Nu mă aşteptam la ceva mai bun de la Europa.

Ceea ce e cel mai grav e faptul că nu se văd la noi semne de trezire.

Reporterul: V-aţi alăturat poporului cu curaj când a fost impus haraciul D.E.I. (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ – Compania Publică de Electricitate Elena – n.tr.). Atunci, unii v-au judecat pentru intervenţii politice. Ce le răspundeţi?

Mitropolitul Nicolae: Să citească atent pastorala, să se gândească în linişte şi să întrezărească cu sinceritate  situaţia de astăzi.

Reporterul: Anumiţi politicieni [primul dintre toţi domnul Nikos Simfonakis] v-au atacat cu asprime din când în când.Vă amărăşte acest comportament?

Mitropolitul Nicolae: Nimeni nu mă amărăşte în afară de mine însumi. Oamenii au dreptul să nu cadă de accord, nu însă să şi falsifice cu patimă adevărul.

***

     Rolul Bisericii

Reporterul: Poporul caută sprijinul Bisericii. Chiar dacă se realizează o lucrare socială uriaşă, se aud voci care spun că Biserica trebuie să facă mai mult. Sunteţi de acord?

Mitropolitul Nicolae: Biserica trebuie întotdeauna să realizeze cât poate mai mult, să-şi golească conturile şi rezervele, să se ofere spre slujirea poporului cu toate puterile ei, permanent funcţionând în hotarele ei. Acolo se întâlneşte cu Dumnezeu.

Adeseori însă, există o absurditate în pretenţiile celor care se poziţionează critic la adresa ei. Sunt cei care vorbesc despre bogăţii şi averi fabuloase.

Este cu totul nedrept să se ofere atâta lucrare, să fie îmbrăţişată atâta lume şi unii să insiste în a emite răutăţi.

Reporterul: E responsabilă şi Biserica pentru criza prezentă?

Mitropolitul Nicolae: Cu siguranţă că şi noi toţi avem responsabilităţi. Dacă am fi fost – ca Biserică – mai aproape de mesajul şi de misiunea noastră, cât de diferit ar fi stat lucrurile?

Însă pe de altă parte, Biserica cu ce este vinovată de toate aceste alegeri politice inadmisibile, care au avut loc în ultimii ani?

Persecuţia pe care a primit-o nu este fără legătură cu criza.

Acolo unde eu simt responsabilitatea noastră nu este referitor la ce am făcut noi, ci la ce nu am făcut.

Reporter: În Mitropolia Înalt Preasfinţiei Voastre prin ce modalităţi îi ajutaţi pe cei care au nevoie şi ce vă cer credincioşii?

Mitropolitul Nicolae: Principala cerere a oamenilor este găsirea de lucru. Puţini sunt cei care caută altceva. 

 Sunt însă mulţi cei care cu multă demnitate împart împreună cu noi impasurile lor.

Ceea ce facem noi ca Biserică este că încercăm să stăm alături de ei după cum şi cât putem noi toţi să ridicăm greutatea.

Reporter: Care sunt responsabilităţile conducerii politice?

Mitropolitul Nicolae: Cred că mari. Însă ceea ce ne este necesar acum este buna-înţelegere, eroism, întoarcere la constantele noastre duhovniceşti şi înţelepciune. Consider că am fost conduşi în situaţia tragică din prezent, pentru că am distrus educaţia noastră, am negat valorile şi tradiţiile noastre, L-am pierdut pe Dumnezeu şi credinţa noastră, ne-am deformat limba şi istoria noastră, trăim fără demnitate naţională. Şi în cele din urmă cine-i de vină că tripticul religie – patrie – familie sau îngemănarea Ortodoxie – Elada au dobândit o dimensiune negativă în dialectul nostru cotidian?

Toate acestea sunt o urmare a alegerilor anumitor oameni politici.

Reporter: Recenta scrisoare a Arhiepiscopului către Prim-ministru v-a bucurat?

Mitropolitul Nicolae: O aşteptam şi într-adevăr m-a odihnit. A avut elemente de cuvânt profetic. A spus curat nişte adevăruri.

Aceasta este misiunea Bisericii, nu să rezolve problemele cotidiene. Asta este datoria reprezentanţilor noştri politici.

Misiunea ei este să mărturisească adevărul şi să arate drumul nostru către Dumnezeu.

Reporter: Ţara, în afară de sărăcie, pătimeşte şi de deprimare. În legătură cu ridicarea moralului poporului cum şi în ce fel poate să ajute Biserica?

Mitropolitul Nicolae: Când dorinţa arzătoare a sufletului nostru este Dumnezeu poate exista tristeţe, însă niciodată deprimare.

V-aţi imaginat vreodată un mucenic să cadă în deprimare, deoarece este persecutat?

 Ceea ce oferă Biserica este Dumnezeul cel Viu. Rugăciunea către El este o respiraţie, un răgaz.

 „Spre Domnul tot cel ce are nădejdea mai înalt este decât toţi cei ce-l întristează”. Aşa ajută Biserica.

Reporter: Speranţă pentru viitor există?

Mitropolitul Nicolae: Cu siguranţă că există.

Dacă ne vom ţine agăţaţi de credinţa şi de tradiţia noastră, chiar dacă ne vor lovi, vom învia. Şi chiar de ne vor împrăştia, ne vom reface.

Reporter: Credeţi că Biserica are nevoie de înnoire?

Mitropolitul Nicolae: Biserica înseamnă înnoire fără răgaz. „Dacă este cineva în Hristos făptură nouă”.

Dacă există această reînnoire, atunci cu siguranţă Biserica echilibrează curajul cuvântului contemporan cu respectul experienţei ei diacronice.

Reporter: Se spune în cercurile bisericeşti că atunci când se va deschide subiectul veţi fi printre candidaţii pentru tronul arhiepiscopal. E adevărat?

Mitropolitul Nicolae: Îmi doresc ca atunci când se va pune această problemă să mă aflu într-o asemenea stare încât să nu se preocupe nimeni de mine.

 *  * *

          „Prin arestul preventiv al lui Efrem au încercat să lovească Biserica şi au înjunghiat  justiţia”

 

Reporter: Cum evaluaţi peripeţia arestului preventiv al Egumenului Efrem?

Mitropolitul Nicolae: Un egumen athonit în închisoare! Nu vinovat, ci periculos! Pentru că o judecătoare a spus că are înclinaţie spre activitatea criminală.

L-au închis pe om nu în urma unei concluzii de anchetă, ci printr-o …. caracterizare judecătorească.

Dacă e posibil! O dovadă a adevăratei noastre crize.

Au pornit să lovească Biserica şi au înjunghiat justiţia.

Reporter: Susţinerea Sfântului Sinod faţă de egumen a pricinuit tulburări şi reacţiile Mitropolitului Hrisostom de Messinia. Cum evaluaţi reacţia lui?

Mitropolitul Nicolae: N-aş vrea să judec un episcop şi mai ales prin intermediul unui ziar lumesc. Fiecare să judece singur.

Reporter: Dacă unii arhierei v-ar propune ca viitor arhiepiscop, aţi accepta asta?

Mitropolitul Nicolae: Pentru că voi puneţi întrebări greşite trebuie ca şi ierarhii să facă propuneri greşite?

În Biserică, locul cel mai bun nu este al primului, ci cel al ultimului. Şi fericit este acela care înţelege asta.        

Reporter: Îmi amintesc cât v-au presat să acceptaţi a deveni mitropolit. Acum, după atâţia ani, există momente în care ziceţi că poate era mai bine să nu fi primit?

Mitropolitul Nicolae: Nimeni, niciodată, nu m-a forţat. N-are nevoie de noi nici Dumnezeu, nici Biserica.

Şi iarăşi, nici lucrul cel mai important în viaţa unui cleric nu este să devină mitropolit.

Niciuna din Fericiri nu zice „Fericiţi, mitropoliţii!”. Spune însă prima fericire: „Fericiţi cei săraci cu duhul”, iar ultima – „fericiţi cei prigoniţi”.

Eu mă nevoiesc pentru prima şi mă pregătesc pentru ultima.

Astfel sper să-L văd pe Dumnezeu, „că aceştia vor vedea pe Dumnezeu”. Poate în cealaltă viaţă.

        * * *

  „Descoperirea lui Dumnezeu nu va avea loc cu experimentul CERN, ci în noi”

Reporter: În afară de arhiereu, sunteţi şi om de ştiinţă. Ştiinţa nu se bate cap în cap cu credinţa în Dumnezeu?

Mitropolitul Nicolae: Am fost om de ştiinţă; nu mai sunt. Acum sunt un simplu ucenic al lui Hristos. Dar din toată inima mea.

Mie ştiinţa mi-a făcut numai bine. Îi mulţumesc mult lui Dumnezeu pentru acest dar.

Îi mulţumesc însă mai mult că mi-a dăruit binecuvântarea credinţei, a preoţiei şi a vieţii monahale.

Cât despre conflict e ca şi cum aţi întreba dacă se poate ciocni un avion cu o rachetă.   

Primul se deplasează în atmosferă foarte jos. A doua, în spaţiu, liberă de greutate.

Reporter: Marele experiment CERN caută particula lui Dumnezeu. E vorba despre o hulă sau despre o revoluţie ştiinţifică?

Mitropolitul Nicolae: Dar ce spuneţi acum? Dacă există, de ce să n-o găsim? Tema nu este să descoperim la CERN particula lui Dumnezeu.

Noi încercăm să-L întâlnim pe Însuşi Dumnezeu în noi.

Dacă primul lucru este o revoluţie ştiinţifică, al doilea lucru este o explozie duhovnicească. Bun e primul lucru, măreţ – al doilea.  

Reporter: Incinerarea morţilor, propunerea de eliminare a simbolurilor religioase, devalorizarea orelor de religie şi alte propuneri asemănătoare, consideraţi că fac parte dintr-un plan mai larg împotriva credinţei şi a Bisericii?

Mitropolitul Nicolae: Consider că fac parte din cauzele cele mai adânci ale crizei duhovniceşti şi de neiertat pentru poporul nostru.

 În loc să ne alăptăm din pieptul Bisericii, noi îl muşcăm.

 

 TRADUCERE: FRĂŢIA ORTODOXĂ MISIONARĂ „SFÂNTUL MARCU AL EFESULUI”, SURSA: ROMFEA.GR


Categorii:Mari duhovnici
  1. Anton Ina
    februarie 28, 2012 la 4:15 pm

    Doamne miluieste,apara si pazeste tot poporul lumii,care greu este(suntem)… expus experientelor stiintifico-politice avide de putere suprema,netind cont de Dumnezeu si voia Sa,(cu atat mai putin de „prostimea”-locuitorii pamantului, fauresc propriul „dumnezeu” a (ne) conduce…
    Mitropolitul Nicolae de Mesoghe,UN FAR LUMINOS SPRE DUMNEZEU,si om de stiinta la inaltul nivel al NASA,ne arata calea(ascunsa)buna de urmat,fiind intunecata de evolutionale experimente ale stiintei (omului)… extreme…extreme,pana la Dumnezeu,…CERN!!! – LIPSA CREDINTEI!
    DOAMNE AL PUTERILOR,DUMNEZEULE CEL A TOATE FACATOR,AJUTA NECREDINTEI NOASTRE SI NE LUMINEAZA PE TOTI,MANTUINDU-NE!

  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: